Pomocnik służącego Syna

Logo_Carpenter

Gary Carpenter

Gdy nadal trwałem na medytacji nad wizją, którą dał mi Pan na temat misji Służącego Syna, aby szukać i zbawić to, co marnotrawnego, zaczęło mi się wyjaśniać wiele praktycznych aspektów dotyczących zesłanego Ducha Świętego. Słyszałem wiele kazań na temat „Paraclete”, tj. „Pomocnika,” a teraz wiem, jak prawdziwa jest ta nazwa.

Jedno jest pewne, że przeciwnik Służącego Syna jest duchem. Jest niewidzialny, lecz skutki jego ataków manifestują się w materialnej rzeczywistości. Pomocnik, którego posłał Ojciec również jest niewidzialny, lecz skutki Jego pomocy manifestują się w materialnej rzeczywistości.

Hordy wroga (demony) są niewidzialne, lecz skuteczne w rzeczywistości materialnej. Armia pomocników (aniołów) również jest niewidzialna, lecz skuteczna w rzeczywistości materialnej.

Z Pisma wiem, że „więcej jest tych, którzy są z nami niż tych, którzy są przeciwko nam”. (2 Król

6,16).

Na podstawie wizji widzę wyraźnie, że Pomocnik został posłany wyłącznie w celu… POMAGANIA Służącemu Synowi w każdy możliwy sposób, aby jego misja została skutecznie wypełniona. W jego zadaniu nie było zupełnie nic, co mogło zranić, utrudnić czy zwolnić rozwój Służącego Syna – wręcz przeciwnie. Szczególnie z wizji wynika:

POMOCNIK ZAOPATRUJE LIDERÓW

Przeciwnik ustawił fałszywe znaki (okoliczności) po to, aby zmieszać Służącego Syna i poprowadzić go w złym kierunku. Pomocnik zapewnia przewodnictwo niezależne od okoliczności, aby utrzymać Syna na kursie.

POMOCNIK WYPUSZCZA WOZY Z ZAPASAMI

Przeciwnik wysłał swoje hordy, aby odciąć zaopatrzenie wysyłane przez Ojca. Hordy uniemożliwiły dotarcie obecnych dostaw do Służącego Syna. Pomocnik wysyła zastępy aniołów, aby przepędziły demony i eskortowały wozy z dostawami dla Syna.

POMOCNIK ZAPEWNIA PORADĘ.

Przeciwnik wysyła fałszywych posłańców, które udają informacje pochodzące od Ojca. Pomocnik daje Służącemu Synowi umiejętność rozróżniania tych posłańców, którzy są wilkami w owczej skórze. Syn nauczył się przyjmować informacje bezpośrednio od Pomocnika, ponieważ wyłącznie On mówi prawdę. Pomocnik mówi tylko to, co usłyszy w obecności Ojca. Pomocnik stał się Doradcą Służącego Syna.

POMOCNIK PRZYNOSI MOC I NAMASZCZENIE DO NARZUCENIA WŁADZY

Wróg słał nieustanne fale ataków przeciw Służącemu Synowi na wszelkie możliwe sposoby: choroby, awarie sprzętu, okulawianie wielbłądów (problemy z samochodem), powodzie, tornada i wiele innych tego typu rzeczy. Przed przybyciem Pomocnika, Służący Syn był bezsilny i nie mógł tych ataków powstrzymać. Lecz Ojciec powiedział: „Ja poślę mojego Ducha Świętego, który będzie ze Służącym Synem na wieki. Wszystko, cokolwiek Syn wypowie, mój Duch Święty wykona. Wszystko, co jest konieczne, jeśli chodzi o moc i namaszczenie, będzie dostępne dla Syna, w każdej chwili. Mojemu Synowi nie braknie nigdy ŻADNEJ dobrej rzeczy”.

Służący Syn wkrótce nauczył się, że cokolwiek powie, Pomocnik wykona to dla niego, zaczął więc chronić swoje słowa bardzo uważnie. Nauczył się nigdy nie wypowiadać czegokolwiek oprócz tego, co ma być końcowym rezultatem. To, czego pragnął, wypowiadał, a Pomocnik manifestował jego słowa.

Służący Syn odkrył, że nie ma żadnego ograniczenia mocy i namaszczenia nałożonego na Pomocnika. Wszystkie ataki zostały zatrzymane przez moc Pomocnika przez wypowiedziane słowo. Absolutnie nic nie było niemożliwe dla Pomocnika, dopóki Służący Syn wierzył, że to, co wypowie stanie się (Mar 11,23-24).

DLA POMOCNIKA NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH

Ojciec powiedział: „wszelkie namaszczenie do niszczenia chorób i ubóstwa będzie dostępne przez Ducha Świętego. Nigdy więcej wróg nie będzie mógł utrudniać moich dostaw. Nigdy więcej nie będzie mógł wkładać chorób na mojego Służącego Syna.

Wszystko, co mam jest dla Służącego Syna dostępne. Mój Święty Duch zrobi dla niego wszystko, cokolwiek jest konieczne do zakończenia zadania z radością. Powiedzie mu się”.

Zwycięstwo nad wszystkimi taktykami wroga przyszło, gdy Służący Syn nauczył się uruchamiać moc i namaszczenie Ducha Świętego, a nie polegać na swojej własnej mocy. Nauczył się w każdej sytuacji, zawsze zadawać sobie to pytanie: „W jaki sposób mogę zaczerpnąć mocy i namaszczenia Ducha Świętego, aby być skutecznym?”. Gdy nie wiedział co powiedzieć lub zrobić, nauczył się zwracać do Pomocnika jako swego Doradcy. Doradca nigdy go nie zawiódł.

Służący Syn poznał tą prawdę:

Zach 4:6b

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie –

mówi Pan Zastępów.

Większość naszych trudności w wysiłkach pokonania złego w naszym życiu, bierze się stąd, że nie rozumiemy tego, co jest powszechnie zwane „namaszczeniem”. Myśleliśmy, że pomoc posłana przez Ojca jest „czymś” a nie „kimś”. Spójrzmy ponownie na słowa, jakimi nasz Pan określił rodzaj pomocy, jakiej powinniśmy oczekiwać po Jego wstąpieniu:

Jan

14:16-17

a prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Jezus nie powiedział, że Ojciec pośle nam „namaszczenie”. Powiedział, że pośle nam „Pocieszyciela”. Nie dał nam po prostu „pomocy”, lecz posłał Pomocnika! Duch Święty nie „ma” namaszczenia, On JEST namaszczenie! Zauważ, że Pismo mówi, że:

Dzieje

Ap 10:38

Bóg „namaścił” Jezusa … DUCHEM ŚWIĘTYM!

Dzieje Ap 1:8a

ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was,

Z Duchem Świętym przychodzi moc. To jest ten sam Duch Święty, ten sam Pocieszyciel, którego my otrzymaliśmy. Nic dziwnego, że Jezus powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego…

Z tych wersetów i wizji Służącego Syna, musiałem zmienić swoje myślenie dotyczące namaszczenia, które otrzymaliśmy:

NAMASZCZENIE JEST OSOBĄ

Zawsze myślałem, o namaszczeniu jako o namacalnej „rzeczy”. Teraz muszę stwierdzić, że namaszczenie jest „osobą”. W szczególności namaszczenie JEST trzecią osobą Boga… Samym Duchem Świętym! On nie „ma” namaszczenia…. On JEST namaszczeniem! Namaszczenie nie jest czymś! Namaszczenie jest KIMŚ!

NAMASZCZENIE JEST ŻYWĄ ISTOTĄ

Jeszcze raz powtórzę, namaszczenie nie jest „rzeczą”, lecz raczej żywą istotą z wolą, inteligencją, emocjami i wszystkimi atrybutami, którymi opisujemy „osobę”. Namaszczenie jest ŻYWE! Duch Święty JEST namaszczeniem. Duch Święty JEST mocą Boga. Duch Święty JEST palcem Bożym. Duch Święty JEST ręką Boga.

NAMASZCZENIE MA GŁOS

Ciągle mam problem ubierając w słowa, które miałyby oddać ten wpływ, jaki ma ta wiedza na mojego ducha. Będąc żywą istotą, namaszczenie SAMO może przekazywać nam informacje na temat działań jakie są potrzebne, aby uwolnić Jego moc! Namaszczenie nie jest „rzeczą”, którą należy studiować, badać, lecz raczej istotą, z Którą należy mieć społeczność i współpracować z nią.

Mówiąc innymi słowy, nie ma potrzeby domyślania się sposobów aktywacji mocy Boga. SAMO namaszczenie osobiście komunikuje się z nami w sprawach uwolnienia Jego mocy w każdej zaistniałej sytuacji.

To jest rzeczywiste przewodnictwo! To jest prawdziwe światło! To usuwa wszelkie powody do potknięć w ciemności „zastanawiania” się co robić. Jedyną potrzebną rzeczą jest rozwinięcie zdolności do słuchania Go i uśmiercanie siebie konieczne do posłuszeństwa dla Niego.

NAMASZCZENIE NIE JEST PANEM

Duch Święty nie przejmuje roli bycia Panem. Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego i pozostaje Głową Kościoła. Duch Święty przyszedł, aby dać przewodnictwo bezpośrednio z umysłu Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca. Widzę, że pomimo tego, że są równi, co do postaci, Duch Święty dobrowolnie poddał się Sam woli Jezusa Chrystusa. Oczywiście wiemy, że Chrystus dobrowolnie poddał się Sam woli Ojca.

NAMASZENIE ODNAWIA

Dzięki mocy obecnej w Nim, działanie Ducha Świętego (co normalnie określamy jako namaszczenie) przechodzi z poziomu subatomowego, aby odnawiać materialną substancję i porządek materialnych rzeczy i aby wykonać wolę Ojca jako objawienie pochodzące z umysłu Chrystusa, który jest Panem wszystkiego.

NAMASZCZENIE JEST URUCHAMIANE PRZEZ WIARĘ

Należy zwrócić uwagę na to, że Duch Święty robi to przez WIARĘ! Rozumiem to tak, że On nie porusza się ku odnowieniu, tylko dlatego, że jest to wolą Ojca, ani dlatego, że jest to na myśli Jezusa Chrystusa, lecz raczej dlatego, że jest to aktem działania przez WIARĘ wierzącego! Na moim obecnym poziomie zrozumienia mogłoby to oznaczać, że niektórzy wierzący mogliby „uwierzyć całym sercem swym, wypowiedzieć słowem, i być posłusznymi w działaniu” zgodnie z objawioną myślą Chrystusową, w celu uruchomienia odnawialnej mocy Ducha Świętego.

JEGO NAMASZCZENIE JEST DOSTĘPNE DO WSZYSTKIEGO

Duch Święty powiedział do mnie: „uczysz się i będziesz się uczył coraz więcej tego, aby nie podejmować żadnych decyzji na podstawie cielesnych informacji, bez szukania najpierw mojej porady w każdej sprawie, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Nie podejmuj decyzji opierając się na cielesnych informacjach, bez względu na to, jak poważnie te sytuacje wyglądają, jak naglą i naciskają. Nie podejmuj żadnych decyzji, zanim nie usłyszysz Mojej porady”.

Mówi mi to, że musimy przejść ponad normalny poziom myślenia, że namaszczenie jest dostępne tylko przy rzadkich okazjach, jak na przykład w czasie nabożeństw. Ponieważ to On JEST namaszczeniem i On polecił mi nie podejmować decyzji, zanim nie usłyszę Jego porady. Wtedy muszę przypuszczać, że jest to wola Ojca, abyśmy „żyli” w namaszczeniu cały czas, przez nieustanny kontakt i społeczność z Duchem Świętym.

Nie powinniśmy spodziewać się, że namaszczenie „przychodzi i odchodzi”, jak to widzimy w Starym Testamencie. Ponieważ ON przyszedł, aby zamieszkać z nami na zawsze i On JEST namaszczeniem, więc musimy oczekiwać, że Jego namaszczenie jest w nas na zawsze, cały czas!

Jan

14:16 – 17

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Muszę odrzucić wszelkie nauczanie, które mówi, że „jesteśmy namaszczeni do głoszenia ewangelii, a nie do życia ewangelią”. Nic bardziej mylnego niż to! JESTEŚMY namaszczeni do tego, aby ŻYĆ ewangelią nawet w najdrobniejszych sprawach.

NAMASZCZENIE POKAZUJE NAM TO, CO MA PRZYJŚĆ

Duch Święty powiedział do mnie: „Będziesz postępował zgodnie z Moimi radami i przewodnictwem, aż będziesz widział wszystko, co ma nadejść. Nic nie będzie mogło cię zaskoczyć. W każdych warunkach będziesz miał Moją poradę i Moją mądrość. Będziesz wcześniej wiedział dokładnie, co robić. Te rzeczy należą do moich synów, którzy służą Żyjącemu Bogu. Jeśli poświęcą mu trochę czasu, aby nauczyć się jak płynąć ze mną, mówi Duch Łaski”.

Zawsze myślałem, że to co najlepszego On ma to jest namaszczenie mojego umysłu poznaniem i mądrością dotyczącą rzeczy, „aktualnych problemów”. Będzie to robił, lecz teraz widzę, że to nie jest to Jego Najlepsze. On chce, abyśmy zawsze byli „przed rozgrywką”. On nie chce, abyśmy zawsze byli otoczeni aktualnym ciśnieniem problemów, z powodu których szukamy Jego mądrości. To zawsze trzymałoby nas na pozycji gracza „łapiącego piłkę”, tymczasem Jego zamiarem jest przekazać nam mądrość zanim zaistnieje trudna sytuacja. Już to będzie wystarczające do zainspirowania każdego do pozostawania w bliskiej społeczności z Duchem Świętym.

PRZEKONANIE O JEGO OBECNOŚCI JEST KONIECZNE

Duch Święty powiedział do mnie: „Przekonanie o Mojej obecności jest żywotne i jest kluczem uwalniającym Moją moc. Zrozum to, że Ja jestem z tobą bez względu na to, czy jesteś tego świadom czy nie. Brak świadomości wnosi brak oczekiwania. Brak przekonania przynosi brak wiary. Brak przekonania powoduje, że przywództwo które jest motywowane wizją, przez wewnętrzne świadectwo i wypowiadanym słowem do twoich duchowych uszu jest oddalane. Nie odsuwaj tych rzeczy, ponieważ w ten sposób Ja manifestuję swoje Dary przez ciebie, Mówi Duch Pana”.

Jest rzeczą najwyższej wagi zrozumieć na podstawie przykładu wizji Służącego Syna, że Ojciec nie posłał Synowi „namaszczenia”. Ojciec posłał swemu Synowi POMOCNIKA! NIE „to” lecz „tego”!

OJCIEC NIE ZESŁAŁ NAM NAMASZCZENIA!

OJCIEC ZESŁAŁ NAM POMOCNIKA, KTÓRY JEST NAMASZCZENIEM!

Król Dawid tańczył ze wszystkich swych sił przed Panem ponieważ był tak głęboko „przekonany”, że Sam Bóg przygląda się mu z arki. Nie rozumiał tego do końca, lecz wiedział, że sama obecność Boga była w arce. Wiedział, że Bóg przygląda się jego działaniom.

Dawid rozumiał to, że zwycięstwo Izraela jest całkowicie zależne od zdobycia dla nich „Arki Przymierza”, a nie na ich własnych działaniach. To „przekonanie” wpływało na działania Dawida do tego stopnia, że nie obawiał się wyśmiania w oczach ludzi z powodu niepohamowanego tańca przed Panem.

Tylko wtedy, gdy będziemy bardzo intensywnie „przekonani” o zamieszkiwaniu Ducha Świętego w naszej „arce” (w naszym odrodzonym ludzkim duchu), nasze działania będą podobnie pochłonięte pragnieniem zrobienia czegokolwiek, co On powie nam, abyśmy zrobili, aż do tego stopnia, że będziemy ośmieszani i wyszydzeni przez naszych widzów. To właśnie przekonanie o tym, że nasz POMOCNIK jest zawsze z nami, zawsze przygląda się, zawsze jest dostępny i zawsze mówi do nas powoduje, że nasza wiara wzrasta do takiego rozgorączkowania, że jesteśmy w stanie „robić bez pytania” wszystko cokolwiek nam powie.

Trwanie w niepewności Jego zamieszkiwania w nas, oznacza głuchotę, ślepotę i nieposłuszeństwo wobec Jego przewodnictwa i poleceń, a w zamian jest to życie pełne własnych dróg zamiast Jego! Wiedzieć o tym, że samo namaszczenie Boga jest zawsze obecne w nas JAKO OSOBA daje nieustanne oczekiwanie na nadnaturalne manifestacje Jego mocy i Jego porady.

Kto dawałby sobie radę sam, gdy nasz Ojciec zesłał nam takiego POMOCNIKA jak ten?

2Kor 13:14

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym

niech będą z wami wszystkimi!

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.