Wróg

Logo_Carpenter

Gary Carpenter

Służący Syn opuścił domostwo Ojca, aby szukać i zbawić Marnotrawnego. W wizji zobaczyłem, że był przeciwnik, który nienawidził Ojca i wszystkich Jego synów. Ten przeciwnik już raz próbował zrzucić Ojca i posiąść Jego dobra. Został pokonany i nigdy więcej nie było sposobu na bezpośredni atak na Ojca.

Ten wróg nienawidzi Ojca. Chce wywoływać smutek w każdy dostępny sposób. Ponieważ nie mógł już bezpośrednio atakować Ojca, jego złość została teraz zwrócona na synów. Rozkoszował się w zasmucaniu Ojca synem marnotrawnym. Chciał, aby ten smutek trwał stale. Nie chciał dopuścić do tego, aby marnotrawny odnowił swoją więź z Ojcem.

Przeciwnik zobaczył, że Służący Syn opuścił domostwo Ojca, aby szukać i zbawić Marnotrawnego. Był zdeterminowany, aby zatrzymać misję ratunku, bez względu na koszty. Ten przeciwnik miał całe hordy istot, które były jego sługami (demony). Wysłał ich, aby atakowały Służącego Syna, w celu powstrzymania jego misji.

Jego taktyka była różnorodna:

 1. postawił na drodze wiele fałszywych znaków, aby skierować Służącego Syna na złą drogę.
 2. Zobaczył, że Ojciec wysyła zaopatrzenie, aby utrzymać ratunkową misję. Posłał więc hordy swoich sług, aby powstrzymać zaopatrzenie i „zagłodzić” Służącego Syna i jego sługi.
 3. Wysyłał fałszywych posłańców „w imieniu Ojca” (religia) aby zniechęcić Go. Oni przychodzili z wszelkiego rodzaju złymi raportami:
  • Ojciec umarł
  • Ojciec jest na ciebie zły
  • Ojciec odszedł złamany
  • Ojciec nie będzie już zaspokajał twoich potrzeb
  • Ojciec odwołał misję. Zmienił swoje zdanie na temat twojej misji

 1. Wróg kierował również bezpośrednie ataki przeciwko Służącemu Synowi, takie jak:
  • Posyłał choroby i niemoce
  • Usiłował wywołać zmianę kierunków w postaci nieszczęść
  • Wielbłądy zaczynały kuleć (problemy z samochodem)
  • Burze piaskowe, błyskawice, powodzie
  • Występowały różne przypadki (braki, awarie sprzętu)
  • Nasyłał różne pokusy, aby odwieść Syna od Ojcowskiego centrum misji (Jedz, pij, raduj się. Życie jest krótkie. Raduj się nim!)
  • Posyłał dywersyjne działania w postaci „fałszywych działań” mówiąc, że Ojciec chce, aby zrobił jeszcze kilka dodatkowych rzeczy
  • Wysyłał swoje hordy, aby wywoływały złość, zazdrość, i walki miedzy sługami, którzy poszli wraz ze Służącym Synem. Wiedział o tym, że dom rozdwojony upadnie

 1. Wysyłał swoje hordy wzdłuż drogi do wiosek, aby pobudzać ludzi przeciwko Synowi:
  • Mówili, że jest głupcem, jeśli chce oddać swoje życie za Marnotrawnego. W końcu, co do Marnotrawnego, dokonał wyboru
  • Mówili, że Syn pomylił się w ocenie woli Ojca
  • Nazywali go arogantem i pyszałkiem, skoro myśli, że Ojciec zaopatrzy wszelkie jego potrzeby i będzie finansował jego misję. W końcu, co mu się wydaje, że kim jest?

  • Mówili, że wiedzą o tym, że Ojciec nie zaspokoi jego potrzeb, ponieważ oni często wysyłali mu swoje prośby o lepsze samochody, magnetowidy, aby się mogli cieszyć życiem, a Ojciec nie dał im tego. (Nie byli w tej samej misji co Syn)
  • Mówili, że nauczyli się tego, że mogą sobie poradzić z zaspokojeniem potrzeb swoich pożądliwości przez pracę. Nie potrzebowali Ojca
  • Mówili, że Służący Syn powinien się do nich przyłączyć i cieszyć życiem.

   Służący Syn wkrótce przekonał się, że do ukończenia misji potrzebuje znacznie więcej, niż tylko zaopatrzenie finansowe. Wysłał posłańca do Ojca przekazując mu wiadomości o tych wszystkich atakach. Ojciec ogłosił wojnę wszystkich przeciwnikom, którzy już byli pokonani, a ciągle jeszcze atakowali.

   Tylko do celów tego nauczania pozwólcie mi powiedzieć, że Ojciec miał nadnaturalnego sprzymierzeńca, Ducha Świętego. Ten sprzymierzeniec był niewidoczny, lecz potężny. Nie było nic niemożliwego dla Ducha Świętego, a dodatkowo miał On jeszcze hordy potężnych aniołów, którzy byli w stanie gasić ataki wrogich demonów.

   Ojciec powiedział: „Poślę mojego Ducha Świętego, aby był ze Służącym Synem na zawsze. Wszystko, cokolwiek jest potrzebne do zdobycia mocy i namaszczenia będzie dostępne dla mojego Syna stale. Mojemu Synowi nigdy nie braknie ŻADNEJ dobrej rzeczy.

   Mój Duch Święty będzie również Doradcą mego Syna. Będzie mówił wyłącznie prawdę. Kiedykolwiek jakiś fałszywy raport nadejdzie, mój Służący Syn zwróci się do tego Doradcy, aby znaleźć prawdę. Nigdy nie będzie musiał polegać na fałszywych raportach.

   Mój Duch Święty zapewni prowadzenie mojemu Synowi. Mój Służący Syn nigdy nie będzie musiał polegać na naturalnych znakach drogowych (okolicznościach), mój Duch poprowadzi go poprzez jego ducha.

   Wszelka moc do niszczenia choroby i ubóstwa będzie dostępna przez mojego Ducha Świętego. Nie będzie już dłużej przeciwnik mógł wkładać chorób na mojego Syna, nie będzie już mógł dłużej powstrzymywać mojego zaopatrzenia.

   Wszystko, co mam, należy do mojego Służącego Syna. Mój Święty Duch będzie objawiał się mu za każdym razem, gdy będzie czegokolwiek potrzebował, aby mógł dokończyć swego dzieła w radości, powiedzie mu się.

   Jakąż radością było dla Służącego Syna, gdy Duch Święty przyszedł do niego od Ojca. Odkrył, że otrzymał teraz moc. Z mocą i kierownictwem Ducha Świętego jego misja będzie kontynuowana z coraz większym powodzeniem.

   Przeciwnik nie poddał się. Na początku był całkowicie osłupiały, nie wiedząc, co teraz może zrobić, aby zatrzymać misję ratowania Marnotrawnego. Nie miał mocy ani autorytetu przeciwko Duchowi Świętemu, który przyszedł od Ojca. Ten Duch nie mógł być kuszony, nie mógł być zwiedziony, przekupiony ani pokonany. Co robić? Tak długo, jak długo Służący Syn pozostawał w bliskiej społeczności z Duchem Świętym, żadna broń ukuta przeciwko niemu nie miała powodzenia.

   Przeciwnik zdecydował, że jest tylko jedna nadzieja. Ponieważ Duch Święty jest niewidzialny, trzeba jakoś przekonać Syna, że Duch w ogóle nie przyszedł. Jedyną jego nadzieją było osłabienie społeczności między Synem i Duchem. Gdyby w jakiś sposób udało się zerwać tę łączność, Syn zostałby odcięty od mocy i zaopatrzenia Ojca i musiałby wykonywać swoją misję o własnych siłach.

   Jednak o swoich własnych siłach nie był w stanie dorównać przeciwnikowi:

   Zach 4:6

   Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do

   Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to

   się stanie – mówi Pan Zastępów.

   Służący Syn jest jednym ciałem, Ciałem Chrystusa składającym się z wielu członków.

   1Kor 12:12-14

   bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy

   to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy

   napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.

   Nie wszyscy mają ten sam „urząd”, lecz wszyscy mamy to samo powołanie: aby szukać i zbawić zgubionych. Jest wiele urzędów, wiele zajęć, które należy wykonać w tej misji. Jesteś członkiem tego Ciała. Masz powołanie i urząd. Wszyscy są ważni. Wszyscy są potrzebni. Nikt nie jest zwolniony.

   1Kor 12:15-20

   A jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała? A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was

   Nie jest ważne, jaki jest twój urząd w Ciele Chrystusa, ŻYCIE Chrystusa w tobie jest zasilaniem do panowania poprzez agencję Ducha Świętego, którego Ojciec posłał dla ciebie. To nie przynosi nam ujmy, gdy w razie upadku zwracamy się do tego POMOCNIKA, Który został posłany, aby zapewnić moc, panowanie i kierownictwo dla nas, gdy zmierzamy przez życie. Niewielu chrześcijan nawet pomyśli o tym, aby zwrócić się do Ducha Świętego, aby otrzymać mądrość i poradę dotyczącą ich finansowych spraw, a jednak Biblia mówi:

   Rzym 8:14

   Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

   Duch Święty rozumie wszystko, co dotyczy inwestycji, komercji, finansów, zatrudnienia i łączy się z Chrystusem troszczącym się o osobiste powołania w Ciele. To właśnie od Ducha Świętego otrzymał Salomon mądrość, która jest zapisana dla nas w Księdze Przypowieści. Przez postępowanie zgodne z radami otrzymywanymi od Ducha Świętego Salomon stał się najbogatszym z królów. Nie ma żadnych problemów, finansowych czy innych, na które Duch Święty nie miałby już gotowych odpowiedzi.

   Bądź w bliskiej społeczności z Duchem Świętym, On przyszedł, aby zapewnić zwycięstwo Chrystusa w każdej dziedzinie twego życia. Bez względu na koszty, nie odrzucaj twojej społeczności z Duchem Świętym.

   2Kor 13:13

   Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

предложения по продвижению сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.