Pomyśl o nas, zanim zjesz i pójdziesz spać_02

Pomyśl o nas, zanim zjesz i
pójdziesz spać…

Zdrowie:

Słabe zdrowie jest chronicznym problemem dzieci z ulicy. Połowa dzieci w Indiach jest niedożywiania, lecz w przypadku dzieci z ulicy procent jest znacznie wyższy. Te dzieci nie tylko mają mniejszą wagę, lecz ich wzrost jest często zahamowany; na przykład dość powszechnym błędem jest mylenie 12-latków z 8-latkami.

Dzieci ulicy żyją i pracują wśród śmieci, zwierząt i otwartych
ścieków. Nie tylko są narażone i podatne na choroby, lecz też mało prawdopodobne jest, aby były szczepione czy otrzymywały
jakieś lekarstwa. W Indiach tylko jedno na troje dzieci jest
szczepione przeciwko gruźlicy, błonicy, tężcowi, polio oraz na
odrę; tylko jedno na dziesięć przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby (Hepatitis B). Większość dzieci ulicy nie była szczepiona
wcale. Przeważnie nie stać ich na to ani też nie ufają lekarzom
czy medycynie. Jeśli już jakiekolwiek leczenie otrzymują, jest
ono przeważnie bolesne, jak to jest z dziećmi, których rodzice przykładają do brzucha sparzony metal jako lekarstwo na
stałe bóle żołądka.

Te dzieci, które pracują, cierpią z wyczerpania, ran i narażenia na niebezpieczne chemikalia plus schorzenia mięśni i kości. Jest wielka ignorancja jeśli chodzi o sprawy związane z rozrodczością i wiele dziewcząt cierpi niepotrzebnie.
Dziewczynka, która straciła płodność przez łatwe do uniknięcia warunki, może nigdy nie wyjść za mąż i zostać skazana na życie w jeszcze większym braku bezpieczeństwa i większych materialnych trudnościach.

Ilość zarażonych HIV/AIDS w Indiach dorosłych sięga 0.7% i nie ma
jeszcze rozmiarów epidemii jak to jest w Południowej Afryce. Niemniej, ciągle jest to 5 milionów ludzi czy około 1 na 7 spośród tych, którzy na świecie są chorzy na AIDS.

Ten procent wśród dzieci jest niższy, lecz ponieważ dzieci
ulicy są znacznie bardziej aktywne seksualnie niż ich indyjscy
rówieśnicy i ponieważ wiele z nich się prostytuuje, istnieje ogromne ryzyko zarażenia. Pewna wiedza o AIDS, badania i leczenie istnieją, lecz dotyczy to znacznie mniej dzieci ulicy, niż innych demograficznych grup. Beloved’s Ministries dostarcza jedzenia, leczenia a także posiadamy program uświadamiania nt. AIDS skierowany do zagrożonych 500 dzieci.

Bezdomność:

Dzieci ulicy w Indiach mogą być bezdomne z powodu bezdomności ich rodziny, ubóstwa i migracji, czy też dlatego, że zostały odrzucone, są sierotami lub uciekły z domów. Nie jest niczym niezwykłym widzieć całe rodziny żyjące na chodnikach Movva i okolic w Południowych Indiach czy też rzędy dzieci śpiących wokół stacji kolejowej.

Bezdomność dzieci wiąże się z wieloma zagrożeniami skierowanymi przeciwko nim. Są narażone na żywioły, mają niepewne zaopatrzenie w
żywność, tracą edukację i medyczne leczenie, wysoki poziom
zagrożenia uzależnieniami, wykorzystaniem i chorobami.
Szczególnie podatne są pojedyncze dzieci.

Priorytetem Beloved’s Ministries są bezdomne dzieci ulicy. Dostarczamy im: repatriację do ich rodziny, chwilowe i stałe schronienie, uliczne
szkoły, kursy przyuczenia do zawodu, leczenie, prysznice, kursy
uświadamiania na temat AIDS i innego rodzaju pomoc.

Bieda:

Bieda jest głównym powodem kryzysu związanego z dziećmi ulicy. Dzieci z dobrze mających się rodzin nie muszą pracować ani żebrać. Mieszkają w domach, dobrze jedzą, chodzą do szkół i przeważnie są zdrowe i emocjonalnie czują się bezpieczne.
Ubóstwo zrzuca na dziecko mnóstwo problemów. Powodują one nie tylko cierpienie, lecz również przyczyniają się do utrzymywania go ubóstwie przez całe życie. Aby przeżyć, biedne dzieci w Indiach będą prawdopodobnie zmuszone do poświęcenie wykształcenia i zawodowego szkolenia; bez tych umiejętności te dzieci będą już jak dorosłe trwać na samym dnie ekonomicznego dna

Beloved’s Ministries® zajmuje się potrzebującymi dziećmi jak sieroty,
pozbawione środków do życia, ubogie, wykorzystywane, jak
też troszczy się o wdowy, wdowców, ludzi starszych…
dajemy im za darmo różne środki zaopatrzenia jak ubrania,
edukację i żywność oraz inne zasoby w miarę jak jesteśmy
błogosławieni przez Pana Jezusa Chrystusa każdego dnia.

For More
details please write to :
Evangelist
J.Praveen Kumar.

Kindly Visit and Pray for
Beloved’s Ministries®

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.