BC_17.04.08 Miejsce dla Pana

logo

17 kwietnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
MIEJSCE DLA PANA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/place.html

Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje jak kokosz gromadzi pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim’. (Mat. 23:37-39).

Jeruzalem reprezentuje to, co początkowo przynosiło Panu zadowolenie,
lecz teraz już nie. Trzyma się swoich tradycji i ceremonii w rzeczach zewnętrznych, a jednak nie rozpoznaje tego, Kim jest Pan Jezus. Miejscem Jego odpocznienia była Świątynia, lecz nawet ona stała się „jaskinią zbójców”.
Pragnie ich mieć na własność, zgromadzić pod Swoimi skrzydłami, lecz ONI nie pozwolą na to. Jest takie miejsce, gdzie Pan jest przyjmowany; lecz jest ono poza Jeruzalem, z dala od religijnego establishmentu, z dala od faryzeuszy, saduceuszy, teologów, biblijnych naukowców i hipokrytów, a nawet z dala od Świątyni i całej jej chwały. Tuż, na wschód od Jeruzalem, w małej miejscowości, w pojedynczym domku, ostatecznie znajduje to, za czym tęsknił.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

topod

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.