Poszukujący Duch

Logo

Alan Smith
12.10.07

1 Kor. 2:10-12:
Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.


Czy twoje badanie/poszukiwanie już się zaczęło? Wiesz, badanie tego, czym cię Bóg łaskawie (za darmo) obdarzył? Czy czujesz się tak, jakbyś znalazł niektóre Boże skarby? Być może znalazłeś i przyjąłeś z tego trochę, lecz tam w głębi, w twoim sercu Duch woła cię, mówiąc: „Znacznie więcej tajemnic Bożych czeka na ciebie?” Przesłanie o Chrystusie nie jest tajemnicą, lecz tajemnice Boże są nimi. Odkrycie ich wymaga poszukującego Ducha, są one ukryte w „myślach” Bożych, a te „myśli” Boże mogą zostać objawione wyłącznie przez Jego Ducha.

Jeśli pragniesz wejść „głębiej” w Boga, odkryjesz, że te głębokości znajdują się w Jego myślach a ty musisz badać/szukać ich jak ukrytych skarbów. Podobnie jest z tobą, jeśli chcesz wejść „głębiej” w siebie, musisz „głębiej” spojrzeć w swoje myśli. To myśli ujawniają najbardziej wewnętrzne części twojego jestestwa. Gdy Bóg myśli, Jego „myśli” są tym miejscem, w którym zaczyna się tworzenie. Gdy Jego myśli wychodzą, natychmiast stają się stwórcze. Zanim Bóg stworzył świat, już byłeś w Jego „myślach”.


Ef. 1:4:
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości


To jest niesamowite! Byłeś w myślach Bożych zanim stworzył świat. To się nazywa długoterminowe planowanie w najlepszym wydaniu. Boże myśl: miejsce stworzenia; cóż za wnikliwość! Być może twoje myśli są bardziej wartościowe niż myślisz? Czy potrzebujesz zmiany postrzegania własnych myśli? Jeśli Boże myśli są Jego miejscem tworzenia, czy twoje myśli mogą być również miejsce tworzenia? Przyjrzymy się Pismu.


I Moj. 1:27:
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.


Zostałeś stworzony na obraz Boga. Masz podobieństwem czy jesteś reprezentantem Stwórcy. Spójrzmy na hebrajskie słowo tłumaczone jako „obraz”.


OT:6754 tselem (tseh’-lem); od nieużywanego, pierwotnego znaczenia 'kształtować’: podobieństwo, osoba będąca reprezentantem.

I Moj. 1:27 to wydarzenie z przed upadku człowieka. Wierzę, że Bóg chciał stworzyć przyjaciela, który chodziłby, rozmawiałby i tworzyłby razem z Nim. Wszelkie tworzenie zaczyna się od 'myśli’. Jest to tajemnica Boża, która jest znana Jego uczniom. Bóg odkupił nas, abyśmy ponownie chodzili, jak Adam i Ewa w ogrodzie, komunikując się i tworząc wraz z Nim. Jedną z największych tajemnic, która musi nam być objawiona to jest tajemnica „odkupionych” myśli. Jezus umarł za nas, abyśmy mogli myśleć inaczej niż myśleliśmy wcześniej. Nie musimy już więcej myśleć o upadku, zamieszaniu, zniechęceniu. Teraz została nam udzielona możliwość posiadania umysłu Chrystusowego i myślenia tak, jak On myśli.


1 Kor. 2:16: Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli (umysłu) Chrystusowej.

Wszyscy zostaliśmy stworzeni do tego, aby tworzyć. Tylko do ciebie należy decyzja z kim będziesz tworzył. Nie możesz uciec przez tworzeniem, ponieważ każdy jest twórczy. Twoja przyszłość zależy od tego, jak myślisz! Postrzeganie, to sposób w jaki widzisz rzeczywistość i twoje otoczenie. Twoje myśli z przeszłości i to w jaki sposób myślisz obecnie determinują w jaki sposób kształtowane jest twoje postrzeganie. Jeśli chcesz czerpać z korzyści Królestwa Bożego to musisz zmienić swoje postrzeganie i swoje myśli. One są twórcze, uważaj więc na to, jak myślisz. Jest to 'klucz’ do zrozumienia tego, czym Bóg cię łaskawie obdarzył. Jeśli twoje myśli znajdują się pod wpływem Ducha Bożego to zaczniesz widzieć tajemniczy świat Królestwa Bożego. Jest to tajemnica, ponieważ jest ukryta przed tymi, którzy nie mają w sobie Ducha Świętego. Gdy zaczniesz myśleć bardziej jak Chrystus, zaczniesz też dostrzegać te rzeczy, które nie są widoczne i zaczniesz wierzyć w to, co ma się wydarzyć. To jest tajemniczy świat Boży, w którym Jego tajemnice nie są już więcej ukryte. To są głębokie Boże rzeczy. Niektórzy wierzą, że Boże myśli są ukryte na zawsze i przed wszystkimi, lecz nie jest to zgodne ze Słowem; …kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.


Oto widzimy tutaj, że Duch Boży zna myśli Boże i ten sam Duch jest dawany każdemu kto wierzy. Tak więc, jest tutaj zawarta wskazówka, że możesz poznać niektóre myśli Boże. To w tych myślach, które Bóg chce tobie łaskawie dać, jest przechowywana twoja przyszłość. Tajemnicze możliwości twojej przyszłości są ukryte w Bogu. Bożym pragnieniem jest dzielić się z tobą twoją przyszłością w Jego Królestwie. W tych myślach Bożych jest uzdrowienie, pokój, bezpieczeństwo, odwaga, twórczość. Czy każda twoja myśli przynosi ci życie i powodzenie, czy też upadek i śmierć? Gdy myślisz o sobie samym czy myślisz tak, jak myśli o tobie Bóg? Kiedy myślisz o swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości czy rozważasz myśli Boże? Twoje myśli rzeźbią, kształtują twoją przyszłość. Twoje myśli to oczy twojej przeszłości teraźniejszości i przyszłości. To na czym koncentrują się oczy twoich myśli ma tendencję do rozwijania się w twoim życiu, podobnie jak w aparacie fotograficznym. Dbaj o swoje myślenie. Odłóż na bok stare sposoby; zostaw stare myśli, ponieważ one przeszkadzają dotarciu tych dobrych rzeczy, którymi Bóg cię łaskawie/darmo obdarzył.


Ruszaj: niech Jego Duch prowadzi cię w szukaniu ukrytych skarbów i myśli Bożych!
seo цена

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.