Poznaj swoją tożsamosć

Streams Logo

May 6, 2008

Poznaj swoją tożsamość
Ché Ahn, pastor
seniorHarvest Rock Church wPasadena, California, zachęca wierzących, aby rozumieli, co to znaczy być  dzieckiem Bożym. Wierzy, że gdy ciało Chrystusa dojdzie do tego objawienia, wypełni jedno z największych pragnień Ojca.

Ciało Chrystusa stale wzrasta i uczy się swojej własnej tożsamości. Poprzez wiele ofiar i niewygody zdobyło już nieprzeciętne wpływy we współczesnym świecie. Chrześcijanie rozumieją, co to znaczy być przyjacielem Jezusa i wiedzą, co to znaczy być Jego sługą. Coraz pewniej czują się w wierze, że Ojciec kocha ich. Lecz wszystko zmieni się, gdy zdadzą sobie sprawę z tego, że są synami i córkami Boga i że posiadają stała tożsamość w Nim. Mają wszelkie prawa i przywileje dziedziców.

Synowie i córki Boże rzeczywiście mogą mieć, zgodnie z Jego wolą, to, o cokolwiek poproszą. Ojciec zaprasza Swoje dzieci, aby swobodnie przychodziły do Niego i mówiły Mu o tym, co leży na ich sercach. Wesprze ich, gdy idą, mówią i działają na Jego rzecz. Bóg dał Ciału Chrystusa ich sercach królestwo, aby przemieniali wszystko, na cokolwiek położą swoje ręce. Znaki, cuda rzeczywiści „mają miejsce w rodzinie”. Bóg da Swoim synom i córkom nawet narody jeśli oni Go poproszą, zgodnie z Ps, 2:8, który mówi: Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie.

Bóg już otworzył wspólne konto bankowe i oczekuje na to, że Jego ludzie będą wybierać uzdrowienie, zbawienie dla swoich bliskich, pokój umysłu czy cokolwiek jeszcze jest potrzebne do życia i pobożności. Jak powiada ap. Piotr w swoim liście (2 Ptr 1:3-4): Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebna do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Szatan najbardziej boi się tego, że synowi i córki Boże poznają to, kim są i będą chodzić w swoim autorytecie, lecz jest to też największe pragnienie Ojca, aby tak się stało. Tak naprawdę, synowi i córki są czymś więcej niż „wierzącymi” czy „ludzkimi istotami”. Oni są dziećmi Boga, posiadającymi i korzystającymi ze wszystkich praw tego przywileju!

Gdy z Bożą pomocą chrześcijanie zrozumieją tą prawdę i boskie objawienie, i będą chodzić w nim, zmienią świat i przygotują go powrót Chrystusa.

реклама и интернет продвижение сайтов

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.