Prawo jest dla nieprawego, nie dla ciebie!

markdrake-logo-light-pic

Mark Drake

Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców” (1Tym 1:8-9).

Jeśli kiedykolwiek otrzymałeś Boży dar sprawiedliwości w postaci Chrystusa zamieszkującego wewnątrz ciebie to jesteś „sprawiedliwy”, a nie „nieprawy”. Tak więc Prawo nie jest dla ciebie. Masz w sobie coś znacznie lepszego niż Prawo. Masz Samego Dawcę Prawa, żyjącego wewnątrz ciebie!

Dlaczego Nowe Przymierze jest lepsze od Starego

Cudem Nowego Przymierza jest „Chrystus w was, nadzieja chwały” (Kol 1:26-27). Nowe Przymierze uzdalnia nas do prowadzenia życia „z wewnątrz na zewnątrz”, zamiast ogromnie niepewnego życia sterowanego „z zewnątrz do środka”. Gdy Dawca Prawa mieszka między nami, jesteśmy przez Niego uzdolnieni do tego, aby nasze życie wypływało z wewnątrz na zewnątrz.

Zawsze musimy zaczynać z właściwego miejsca

Zawsze musimy zaczynać, mając świadomość, że już zostaliśmy uczynieni sprawiedliwymi, gdy uwierzyliśmy w dzieło, jakie Chrystus dla nas dokonał na krzyżu. Gdy więc, pozwalamy Mu żyć Jego życiem w nas i przez nas, Jego sprawiedliwa natura żyje w nas i przez nas, wpływając na nasze zachowania. Teraz naszym celem staje się współpraca z Nim w procesie wewnętrznej przemiany. Celem nie jest stawanie się „w porządku wobec Boga”, ponieważ już jesteśmy „w porządku wobec Boga”.

Choć w tym życiu nie nauczymy się współpracować z Nim w sposób dokonały, jesteśmy na drodze postępu ku sprawiedliwym zachowaniom, czego kulminacją będzie nasza śmierć, gdy zostaniemy całkowicie przemienieni w Jego doskonały obraz (Rzm 8:29). To ta podróż sprawia, że jesteśmy „w porządku wobec Boga”. Już jesteśmy w porządku dzięki temu, co zrobił Chrystus, raz na zawsze! Lecz droga w tym życiu jest znacznie „łatwiejsza i lżejsza” (Mt 11:28), gdy rozumiemy tą prawdę Nowego Przymierza.

Jeśli Dawca Prawa mieszka wewnątrz człowieka, to nie musi on zmagać się, aby zewnętrznie przestrzegać listy przepisów, z własnej siły i dzięki podejmowaniu bardzo szczerych obietnic Bogu. Teraz, zamiast tych zmagań, Pan umacnia i prowadzi nas od środka. To właśnie powoduje, że Nowe Przymierze jest nowe! Życie w prawdziwym Nowym Przymierzu ma na celu dać nam skuteczne życie, które płynie z wewnątrz na zewnątrz, zamiast niepowodzenia życia od zewnątrz do środka.

Przykład nieprawości – Prawa ruchu drogowego

Cywilne społeczeństwo musi mieć prawa ruchu drogowego, ponieważ nasza nieprawa ludzka natura kieruje się egoizmem oraz strachem przed karą. Jeśli jadę w twojej okolicy myśląc tylko o sobie i o tym, jak szybko chcę się dostać na miejsce to przez swoją nieprawość (naturę, w której nie dominuje miłość), staję się niebezpieczny dla innych.

Jeśli jednak moja wewnętrzną motywacją jest miłość agape, będę nawet bardziej ostrożny, niż wymagają tego znaki drogowe, ponieważ troszczę się o bezpieczeństwo innych bardziej niż o swoje własne pragnienia. Nie potrzebuję strachu przed ukaraniem, ani zewnętrznych restrykcji prawa, ponieważ jestem pod kontrolą wyższego wewnętrznego prawa. Będę nawet bardziej ostrożny niż wymaga tego prawo, ponieważ jestem kontrolowany przez Bożą miłość, która ma na widoku dobro innych.

Prawdziwa łaska uzdalnia nas do życia ponad literą Prawa. Prawdziwa łaska staje się źródłem lepszego życia niż to, co mogło kiedykolwiek osiągnąć Prawo. To dlatego Paweł z takim przekonaniem mógł powiedzieć: „Miłość nie czyni złego bliźniemu, wypełnieniem więc prawa jest miłość” (Rzm 13:10).

Taka jest moc prawdziwej biblijnej łaski: Chrystus żyje wewnątrz ciebie, jako dar do miłującego Ojca, kontrolując cię od wewnątrz. I to jest TA Dobra Nowina!

Więcej na ten temat znajduje się w nowej książce Marka, “God’s Brilliant Cure…for fear, shame and condemnation.”

_______________________________________

_________________________________________________________________________

Copyright © 2012  Mark Drake of Mark Drake Ministries, autora „God’s Brilliant Plan”.

Można kopiować i przekazywać dalej bądź rozpowszechniać ten artykuł pod warunkiem, że wszystkie kopie i duplikaty posiadają niniejszą informację o prawach autorskich, oraz linki do

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.