Problem Europy; ustawianie sceny pod wypełnienie proroctw

John Ross Schroeder

Oryg.: TUTAJ

W 1933 roku, Winston Churchill, zimno ostrzegał: “Nie można patrzeć na to, co dzieje się w Niemczech bez wzrastającego niepokoju o ostateczne skutki”.  Czy przy ekonomicznym kryzysie trapiącym strefę euro Berlin ponownie powtórzy swoją burzliwą historię? Jakie jest przeznaczenie Niemiec? Czy biblijne proroctwa dają nam jakąś wskazówkę do czego prowadzą zdarzenia w Europie?

 

Źródło: Mountain High Maps/Shaun Venish

Brytyjski pisarz, John Stott, podsumował nastawienie wielu w tej kwestii pisząc; “Większość z nas czuje się zdemoralizowana rozdzierającą serce tragedią tego chaotycznego świata. Wątpliwe jest samo nasze przetrwanie. Zwykły obywatel często czuje się bezsilną ofiarą splątanej politycznej sieci czy, inaczej ujmując, bezimienną jednostką w maszynie współczesnego społeczeństwa” (Basic Christianity, 2008, p. 152).

Apostoł Paweł zapowiadał, że taki będzie stan w czasie dni ostatnich tego wieku (2Tym. 3:1-5). Właśnie dlatego nasze artykuły dotyczące regionalnych czy światowych trendów skupiają się całkowicie na dobrej nowinie zagwarantowanej przez proroctwa Biblii. Niemniej, sama Biblia bardzo wyraźnie pokazuje, że przyjście tego przyszłego, cudownego świat, będzie poprzedzone stanem zniszczenia takiego rozmiaru, jakiego nigdy wcześniej ludzka rasa nie przeżywała (p. Mt. 24:21-22; Dn. 12:1; Jer. 30:7). Stan tego świata będzie tak okropny, że stawką będzie przetrwanie człowieka!

Wiadomości z głównych wydań dzienników pokazują, że proroctwa zapisane w Biblii wiele stuleci temu teraz zaczynają się wypełniać w poważny sposób. Ta prawda najlepiej jest widoczna w Centralnej Europie i na Bliskim Wschodzie. Ten artykuł skupia się na Europie (choć można znaleźć wiedzę na temat proroczej roli innych obszarów świata w naszych broszurkach:  The Middle East in Bible Prophecy [3] oraz artykułów articles about Israel and the Middle East [4], które często pojawiają się na łamach tego magazynu)

Co mówi nam proroctwo Biblijne na temat przyszłości Europy? Obie prorocze księgi, Daniela oraz Objawienia Jana, pokazują nam, że jakaś nowa dyktatorska super władza, skoncentrowana w Europie, pojawi się w czasach końca. W niniejszym artykule zobaczymy w jaki sposób jest przygotowywana scena pod spełnienie się tych proroctw.

Zjednoczona tożsamość europejska

Europa jest kluczowym graczem globalnej ekonomii. Pomimo wszystkich dyskusji na temat ekonomii Stanów Zjednoczonych i Chin to Unia Europejska jest największym światowym i najbogatszym ekonomicznym blokiem.

Europa również była przez tysiąclecia polem bitw niezliczonych wojen oraz punktem zapalnym dwóch niszczących wojen światowych w pierwszej połowie XX wieku. W centrum tych dwóch wojen o kontrolę Europy były Niemcy, teraz politycznie i ekonomicznie zanurzone w innych europejskich nacjach w poszukiwaniu Zjednoczonych Stanów Europy.

Globalna firma informacyjna, Strategic Forecasting Inc., znana lepiej jako Stratfor, jest powszechnie szanowana za prowadzone analizy globalnych i regionalnych trendów. Wiele miesięcy temu jej analitycy zauważyli, że „przyszłość Europy wiąże się z decyzjami podejmowanymi w Niemczech” oraz, że „Europa nie może funkcjonować jako zjednoczona jednostka dopóki ktoś nie obejmie władzy/kontroli”. Dalej wyjaśniono, że: “obecnie Niemcy są jedynym krajem, który ma na tyle mocną ekonomię i duża populację, aby tą władzę przejąć” („Germany’s Choice: Part 2,” 26 lipca 2011, wszystkie podkreślenia w tekście dodano).  W ostatnich miesiącach byliśmy wielokrotnie świadkami tego, że Niemcy ustawiają siebie na pozycji – czasami otwarcie, czasami za sceną – zajęcia ziemi pod przyszły kierunek Europy.

Obecnie uznawane są dwa podstawowe scenariusze jeśli chodzi o przyszłość Europy. Jeden z tych punktów widzenia, najbardziej popularny, utrzymuje, że obecne pokolenie Niemców tak bardzo broni wolności i demokracji, ponieważ mają pełną świadomość niebezpieczeństw powtarzania niepokojącej historii Berlina z pierwszej połowy XX stulecia, kiedy to ich ambicje dwukrotnie doprowadziły do dwóch światowych wojen. Drugi punkt widzenia jest taki, że wieloletni kryzys euro, zapoczątkowany nieopanowanym greckim długiem a następnie rozpowszechniający się po innych niespokojnych krajach Europy, zaowocuje w końcu pojawieniem się ekonomicznej elektrowni, która będzie w stanie wkroczyć i rozwiązać ten kryzys i będzie to nowe imperium prowadzone przez Niemcy.

Adwokaci takiego podejścia do obecnych trendów wierzą, że te kraje południowej Europy zostały przeznaczone na to, aby znaleźć się pod ręką Berlina a w dalekosiężnym planie, to olbrzymie wsparcie Niemiec znakomicie im się opłaci.  Innymi słowy: Niemcy będą dzięki temu skutecznie zdobywać tą ekonomiczną siłę, której nie dawało się osiągnąć przez militarny wysiłek w poprzednim stuleciu.

Czy historia i Biblia wskazują na to, który z tych poglądów ostatecznie zwycięży.

„Chodzi tylko o Niemcy”

Dwie światowe wojny rozpoczęte przez Niemcy często dominowały w niespokojnym powojennym myśleniu pozostałych europejskich krajów. W 1997 roku francuski prezydent Valery Giscard d’Estaing ostrzegał, że niepowodzenie wysiłków zmierzających do ekonomicznego zjednoczenia Europy (prowadzącego do dzisiejszego Eruo) doprowadzi do „przeważającego wpływu Niemiec” w sprawach Europy (Celestine Bohlen, „Euro Unity? It’s Germany That Matters,” The New York Times, March 9, 2010). Podstawowym uzasadnieniem (zjednoczonej europy – przyp.tłum.) przedstawianym w ostatnich dziesięcioleciach przez inne europejskie kraje było ścisłe otoczenie NImiec w ramach Unii Europejskiej, aby uniemożliwić zagrożenie suwerenności i terytorialnej integralności tych państw przez poprzednie notorycznie nacjonalistyczne tendencje Niemiec. Była to bardzo silna motywacja stojąca za stałym dążeniem do europejskiej integracji w ewentualnej zjednoczonej Europie.

Czy jednak tak strategia dobrze się spisuje, jak na to liczono w dalekowzrocznych perspektywach, biorąc pod uwagę całkowitą odmienność europejczyków i ich kultur? Czy wraz z walką z bolesnym i dzielącym kraje kryzysem ekonomicznym, Berlin ostatecznie mimo wszystko wyląduje rzeczywiście kierując działalnością UE? Wygląda na to, że staje się to coraz bardziej widoczne. Cytowany wcześniej artykuł stwierdza: “Dziesięć lat po wprowadzeniu Euro, cały czas chodzi tylko o Niemcy, choć całkowicie nie tak miało być… Francuski prezydent, Nocolas Sarkozy, może obiecywać wszelkie możliwe poparcie dla Grecji, cokolwiek tylko chce, lecz na końcu to Niemcy liczą się” (bid).

Magazy newsweek wskazał ostatnio: “Kto jest największym beneficjentem istnienia Euro? Odpowiedzią jest: Niemcy… Reszta strefy Euro absorbuje 40% niemieckiego eksportu…” (John Eatwell, „Euro Vision,” Sept. 5, 2011).

Sprawozdanie Statfort cytowane wcześniej również zwraca uwagę na to, że: “Pomimo swych słabości system, który obecnie zarządza Europą zagwarantował Niemcom ekonomiczne bogactwo, co nie kosztowało ich życia ani jednego Niemca. Biorąc pod uwag okropności II Wojny Światowej, nie jest to coś, co można by beztrosko zaniechać. Żaden kraj w Europie nie skorzystał na euro strefie bardziej niż Niemcy. Dla niemieckiej elity, euro strefa była łatwym środkiem do wypuszczenia Niemiec na światową scenę bez militarnego ożywienia, co wywołałoby panikę w całej Europie i poprzednim Związku Sowieckim. A to również przyczyniło się do bogactwa Niemców”.

Przechodzenie do kontroli w praktyce

Widać wyraźnie, że w obecnym kryzysie ekonomicznym Niemcy podejmują kroki do przejęcia praktycznej kontroli. Raport agencji Stratfor wskazywał również na to, że Niemcy przez długi czas zadowalały się oddaniem kontroli w europejskiej scenie przywódczej, lecz to się skończyło. Wraz z rozszerzającym się wśród krajów południowej Europy kryzysem ekonomicznym Niemcy są jedyną europejską siłą zdolną do ratowania ich i po cichu tak manewrowały za sceną, aby znaleźć się na miejscu za kierownicą.

Niemcy stworzyły nowy mechanizm finansowy, który, jak obserwuje Stratfor: „przyjmuje rozkazy z Niemiec. Mechanizm nie jest chroniony przez traktaty UE lecz jest prywatnym bankiem, którego dyrektorem są Niemcy… Aby otrzymać pieniądze, uciśnione państwa muszą robić to, czego chcą Niemcy – zarządca funduszu.

“Przyjęcie pomocy funduszu ratunkowego EFSF [European Financial Security Facility] oznacza zgodę na poddanie własnej finansowej autonomii niemieckim przełożonym EFSF. Teraz oznacza to przyjęcie zaprojektowanych z niemiecką surowością programów, lecz nie ma żadnej siły zdolnej zmusić Niemcy do ograniczenia ich warunków do spraw czysto finansowych/fiskalnych.

“Biorąc pod uwagę wszelkie praktyczne cele właśnie został otwarty nowy rozdział historii Europy. Bez względu na zamiary, Niemcy właśnie w ogromnie rozwinęły swoje możliwości wpływania na inne kraje UE, w szczególności te, które przeżywają finansowe problemy. Teraz z łatwością mogą  przywłaszczać sobie spory zakres suwerenności innych krajów.

Zamiast powstrzymywać niemiecki geopolityczny potencjał, Unia Europejska obecnie napędza go; Niemcy stoją teraz na samym skraju ponownego uzyskania potężnej władzy.  Nie oznacza, że odbudowanie Wermachtu [militarnej siły] jest nieuchronne, lecz to ponownie powstanie Niemiec zmusza do radykalnego myślenia o Europie i euro azjatyckich strukturach”.

“Prawdziwa sposobność osiągnięcie politycznej jedności Europy”

Brytyjski magazyn The Economist recently zauważył: „I oto nagle… Berlin bardzo głośno brzęczy o przebudowie Unii Europejskiej; wydając wspólne euro kontrakty, renegocjując traktaty, a nawet tworząc federalną Europę” („Germany’s Euro Question,” Sept. 10, 2011). Przebudowywanie instytucji Unii Europejskiej nagle stało się w Niemczech szaleństwem!

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się odrodzenie federalizmu. Economist kontynuuje: „Niemieccy euro federaliści obudzili się po długiej drzemce. Nic dziwnego, że Joschka Fisher, stary mąż stanu Zielonych [służył jako minister spraw zagranicznych i wicekanclerz poprzedniego kanclerza Niemiec, Gerharda Shroedera], musi wzywać do „Zjednoczonych Stanów Europy” ”.

Zgodnie z informacjami Reutera z 4 września 2011 sam Schroeder również wezwał do stworzenia “Zjednoczonych Stanów Europy”, stwierdzając, że: “Obecny kryzys niemiłosiernie jasno pokazuje, że nie możemy mieć wspólnej strefy monetarnej bez wspólnej polityki fiskalnej, ekonomicznej i socjalnej… Będziemy musieli zrezygnować z narodowych suwerenności… A to oznacza Zjednoczone Stany Europy…W tym kryzysie leży prawdziwa sposobność do osiągnięcia politycznej unii w Europie”.

Silne i słabe strony krajów euro strefy

The Wall Street Journal podaje, że: “Greckie urząd statystyczny informował o 7.3 % spadku ekonomii w drugim kwartale, poniżej prognozowanego 6.9% spadku w poprzednim miesiącu. Grecka ekonomia upada od trzech lat  („Greece Slips Further,” Sept. 9-11, 2011).

Ostatnio Atenom zabrakło kilku tygodni do całkowitego wyczerpania Euro i osiągnięcia stanu krytycznego zadłużenia. W reakcji na to grecki rząd obiecał ściągnąć podatki od nieruchomości, aby zająć się 2 mld brakiem dochodów. Czy to właśnie wywołało większą ilość obywateli Grecji na ulice, na demonstracje i rozruchy? Niektórzy obserwatorzy ciągle uważają, że upadek Grecji jest nieunikniony.

Ostatnio prowadzone rozmowy z urzędnikami Unii i Funduszu Monetarnego załamały się na warunkach pożyczki, której Grecja rozpaczliwie potrzebuje, aby uniknąć ekonomicznej zapaści. Kilka innych południowoeuropejskich krajów jest w niewiele lepszym stanie od Grecji.

Jak więc Newsweek może twierdzić w cytowanym wyżej artykule, że; „cały narodowy dług Grecji, Portugalii i Irlandii stanowią mniej niż 5% długu całej euro strefy” a jednocześnie okazuje się, że cała strefa Euro może zostać wstrząśnięta ich problemami z długiem? Wskazuje to wyraźnie na poważne strukturalne słabości sposobu w jaki Euro było pierwotnie konstruowane, jako nowa waluta na początku 1999 roku.

Być może dotyczy to częściowo tego, dlaczego, tuż przed ustanowieniem przyszłego panowania na ziemi Jezusa Chrystusa, Biblia mówi o jakimś środkowo europejskim supermocarstwie, które składa się z państw symbolicznie opisanych jako żelazo zmieszane z gliną, „częściowo mocne, częściowo kruche” (p. Dn. 2:40-44).

Niepokojąca przyszłość europy

Hitlerowski reżim (1933-1945) mógł powstać wyłącznie dzięki poważnemu kryzysowi ekonomicznemu, który miał miejsce w Niemczech pod koniec lat 20tych i na początku 30tych XX wieku. W normalnych ekonomicznych warunkach Naziści nigdy nie doszliby do władzy. Oczywiście, obecnie sytuacja jest inna. Jak dotąd to nie Berlin przechodzi kryzys, lecz kraje strefy Euro, a głównie południowo europejskie. Niemcy pozostają głównym skarbnikiem Europy, lecz mogą się pojawić finansowe konsekwencje tego i w Niemczech.

Dziś między krajami Unii Europejskiej istnieją poważne polityczne różnice i niepokojący stopień różnorodności oraz niezgody jeśli chodzi o podejście do powagi głębokich ekonomicznych problemów. Biblijne proroctwo wskazuje na to, że Unia Europejska nie będzie trwała w obecnej formie. Niektórzy członkowie Unii chcą wyjść z niej, bądź nawet zostaną do tego zmuszone jak wynika z prorokowanego kształtu jaki ma obrać ostatecznie (Na przykład, Wielka Brytania często nie zgadza się z UE niemal od wstąpienia w 1958 roku).

Ostatecznie nowe i potężne europejskie super państwo, symbolizowane przez „Zwierzę” wprawi w zdumienie przeważnie niczego nie spodziewający się świat. Narzucony blok państw zjednoczy się jako jedno odrodzone starożytne imperium greckie (Obj. 13:1-8; 17:8-18; Dn. 2:37-45; 7:15-27).

Dziesięć członkowskich państw (czy grupa państw) odda swoją narodową suwerenność, aby stać się częścią zdumiewającej super władzy czasów ostatnich. „Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu” (Obj. :17:13).

Te niepokojące wydarzenia wpłyną na cały świat, ustawiając scenę pod niszcząco niebezpieczne czasy, w których mogłaby wyginąć cała ludzkość, gdyby nie interwencja Boga (Mt. 24:21-22). Ponieważ wszystkie biblijne proroctwa zapowiadają, że wydarzy się to na pewno, wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na słowa apostoła Piotra. W świetle tej niestałości świata wokół nas zadał on pytanie: „Jakimż powinniśmy być my w świętym postępowaniu swoim i pobożności” (2Ptr. 3:11).

Ustawianie tej sceny pod spełnienie się proroctw końca czasów powinno motywować nas wszystkich do badania naszego duchowego stanu w świetle Słowa Bożego. Zrozumienie proroctwa powinno prowadzić nas do pokuty i poświęcenia naszego życia szukania Boga i służenia Mu. Zwykła akademicka biblijna wiedza jest bardzo niewystarczająca.

Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w ew.Łukasza 21:36: “Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Więcej informacji…

This article has touched on the highlights of what Bible prophecy foretells is to come in Europe. To understand the overall significance of the ongoing prophetic picture, request or download the free booklets You Can Understand Bible Prophecy [5] and Are We Living in the Time of the End? [6]


Source URL: http://www.ucg.org/news-and-prophecy/europes-troubles-setting-stage-prophecys-fulfillment

Links:

[1] http://www.ucg.org/news-and-prophecy/europes-troubles-setting-stage-prophecys-fulfillment#comments

[2] http://www.ucg.org/author/john-ross-schroeder

[3] http://www.ucg.org/booklet/middle-east-bible-prophecy

[4] http://www.ucg.org/news-and-prophecy/world-regions/middle-east/

[5] http://www.ucg.org/booklet/you-can-understand-bible-prophecy

[6] http://www.ucg.org/booklet/are-we-living-time-end

—————————-

Reprinted with permission. Copyright 2011 United Church of God, an International Association.

создание оптимизация продвижение сайтов

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.