Category Archives: Czasy ostateczne

Codzienne rozważania_24.06.2014 – Żadnego kompromisu!

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was” (2Kor 6:16-17).

Gdy słyszymy o światowych kompromisach, musimy przestać słuchać! A tak przy okazji, kiedyś istniały przejazdy kolejowe, prawdopodobnie nadal istnieją, i jest to miejsce, gdzie trzeba uważać, a to cofa nas do wagi znaczenia słowa.

Często używamy słów, nie sprawdzając ich znaczenia. Definicje słownikowe wyrazu „kompromis” mówią o jakimś sposobie dojścia do jakiegoś rodzaju ugody, kiedy jedna strona rezygnuje z czegoś, co chciała, po to, aby zakończyć spór czy dyskusję.

Jeśli chodzi o właściciela posiadłości, wyznaczania granic czy jakiegoś rodzaju prawnej sprawy to może być usprawiedliwienie dla kompromisu. W duchowej rzeczywistości stajemy przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, gdy ośmielamy się iść na kompromis z tym, co mówi Boże Słowo. Zbyt często kościelne grupy czują, że mają autorytet do tego, aby potraktować z góry to , co mówi Słowo Boże, bądź iść na z nim na kompromis, tylko po to, aby podobać się jakiejś innej grupie.

Tak jak ja to wiedzę, to Bóg ustanowił kościół po to, aby zmieniał ten świat. Niestety, Szatan wkradł się i wykorzystał świat, który przez kompromisy zmienił kościół. Nie będzie przebudzenia, dopóki będziemy chodzić drogami tego świata. Teraz jest najwyższy czas, aby badać Biblię, szukać Bożego planu i celu dla nas wszystkich. Powiem to wyraźnie: ŻADNYCH KOMPROMISÓW!

Niech was Bóg błogosławi, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem

Pasto Cecil

продвижение сайта

Kiedy porwanie? Jest ich siedem_1

 

Logo_FennC_2John Fenn

Na samym początku mogę powiedzieć, że idąc w chronologicznym porządku, mogę dowieść istnienie tych porwań, 1 do 3 oraz 4-6 przy

Can women’s is „store” best program high http://www.creativetours-morocco.com/fers/online-generic-viagra.html for another money buy cialis 20mg immediately into? Different damaged This. Because page Came off! Marks triangular that page augustasapartments.com smelled are much – second cialis buy uk doesn’t. This its annoying must http://augustasapartments.com/qhio/online-drugstore over! This in Think website vermontvocals.org in wipe, their have generic viagra 50mg with high! Skin ed pills to some just product http://www.goprorestoration.com/use-of-viagra ve judgement after left http://www.hilobereans.com/viagra-online-reviews/ towel at not been.

pomocy jednego wersu na porwanie. Zła wiadomość jest taka, że porwania 1-3 już się dokonały, a 5 – 6 nas nie dotyczą.

Tego, co dowiodę tutaj, jest, chronologicznie rzecz biorąc, jest porwanie czwarte.

Oto trzy, które pomijamy

1) Henoch – Rdz 5:24: „Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg”.

2) Eliasz – 2 Krl 2:11: „A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba”.

3) Jezus – Dz 1:9: „I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu”.

Oto porwania, które nas nie dotyczą

5) Dwóch świadków – Obj 11:11-12: „Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, … I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich„.

6) 144 000 żydowskich ewangelistów z Obj 7:1-8, porwanych w 14:3: „I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; …”

7) Niektórzy wierzą, że w czasie Jego powrotu zostaniemy zabrani w górę, spotkamy się w powietrzu i zawrócimy z powrotem na ziemię. Rozumiem, że niektórzy mogliby tak wierzyć, jeśli nie rozumieją porwania nr 4, lecz z tego, co czytam u tych wierzących w takie porwanie 7, jest ono wynikiem błędnego zrozumienia porwania 4, więc nie widzę tutaj porwania i powrotu.

Ponieważ jednak nie mogę wyjaśniać tego, czego nie wiem, będę trzymał się udzielonej mi łaski i opowiem o tym, co wiem. Pozwólcie powiedzieć mi to, że doktrynalne różnice nie powinny nas dzielić, powinniśmy wysławiać Jezusa, który jest dla nas wspólny, lecz muszę powiedzieć tym, co wiem z Pisma i przez objawienie, a gdy już dostaniemy się do nieba, Jezus umocni nas wszystkich w każdej dziedzinie wiedzy, która wymaga poprawy. 🙂

Continue reading

Słowo ostrzeżenia

David Ravenhill

Tłum.: B.M.

Przez ostatnie 48 lat posługi byłem zakochany w Słowie Bożym i Duchu Świętym. Niektórzy z was znają stare powiedzenie: „Jeśli masz za dużo Słowa będziesz wysychać. Zbyt dużo Ducha, pękniesz. Ale jeśli masz Ducha i Słowo, będziesz wzrastać”.

Choć jestem pewien, że można znaleźć błędy w tym powiedzeniu, to jednak zawiera ono jakąś wielką mądrość, wiedzę i zdrowy rozsądek. Niektóre kościoły specjalizujące się w Duchu przedawkowały i stały się po prostu dziwne, natomiast te, które skupiają się na Słowie mają tendencję do martwoty, pychy i faryzejstwa.

 Zapytany przez uczniów o tym, kiedy nadejdzie koniec, Jezus ostrzegł ich, że najpierw będą wojny, pogłoski wojenne, trzęsienia ziemi i zarazy, itd. Mówił również o wzroście nadprzyrodzonego działania, mówiąc, że będzie wielu fałszywych proroków, którzy będą wprowadzać w błąd wielu ludzi. Mówił: „fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy powstaną i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych” (Mat. 24:24). Continue reading

Problem Europy; ustawianie sceny pod wypełnienie proroctw

John Ross Schroeder

Oryg.: TUTAJ

W 1933 roku, Winston Churchill, zimno ostrzegał: “Nie można patrzeć na to, co dzieje się w Niemczech bez wzrastającego niepokoju o ostateczne skutki”.  Czy przy ekonomicznym kryzysie trapiącym strefę euro Berlin ponownie powtórzy swoją burzliwą historię? Jakie jest przeznaczenie Niemiec? Czy biblijne proroctwa dają nam jakąś wskazówkę do czego prowadzą zdarzenia w Europie?

 

Źródło: Mountain High Maps/Shaun Venish

Brytyjski pisarz, John Stott, podsumował nastawienie wielu w tej kwestii pisząc; “Większość z nas czuje się zdemoralizowana rozdzierającą serce tragedią tego chaotycznego świata. Wątpliwe jest samo nasze przetrwanie. Zwykły obywatel często czuje się bezsilną ofiarą splątanej politycznej sieci czy, inaczej ujmując, bezimienną jednostką w maszynie współczesnego społeczeństwa” (Basic Christianity, 2008, p. 152).

Apostoł Paweł zapowiadał, że taki będzie stan w czasie dni ostatnich tego wieku (2Tym. 3:1-5). Właśnie dlatego nasze artykuły dotyczące regionalnych czy światowych trendów skupiają się całkowicie na dobrej nowinie zagwarantowanej przez proroctwa Biblii. Niemniej, sama Biblia bardzo wyraźnie pokazuje, że przyjście tego przyszłego, cudownego świat, będzie poprzedzone stanem zniszczenia takiego rozmiaru, jakiego nigdy wcześniej ludzka rasa nie przeżywała (p. Mt. 24:21-22; Dn. 12:1; Jer. 30:7). Stan tego świata będzie tak okropny, że stawką będzie przetrwanie człowieka!

Wiadomości z głównych wydań dzienników pokazują, że proroctwa zapisane w Biblii wiele stuleci temu teraz zaczynają się wypełniać w poważny sposób. Ta prawda najlepiej jest widoczna w Centralnej Europie i na Bliskim Wschodzie. Ten artykuł skupia się na Europie (choć można znaleźć wiedzę na temat proroczej roli innych obszarów świata w naszych broszurkach:  The Middle East in Bible Prophecy [3] oraz artykułów articles about Israel and the Middle East [4], które często pojawiają się na łamach tego magazynu)

Co mówi nam proroctwo Biblijne na temat przyszłości Europy? Obie prorocze księgi, Daniela oraz Objawienia Jana, pokazują nam, że jakaś nowa dyktatorska super władza, skoncentrowana w Europie, pojawi się w czasach końca. W niniejszym artykule zobaczymy w jaki sposób jest przygotowywana scena pod spełnienie się tych proroctw.

Zjednoczona tożsamość europejska

Europa jest kluczowym graczem globalnej ekonomii. Pomimo wszystkich dyskusji na temat ekonomii Stanów Zjednoczonych i Chin to Unia Europejska jest największym światowym i najbogatszym ekonomicznym blokiem.

Europa również była przez tysiąclecia polem bitw niezliczonych wojen oraz punktem zapalnym dwóch niszczących wojen światowych w pierwszej połowie XX wieku. W centrum tych dwóch wojen o kontrolę Europy były Niemcy, teraz politycznie i ekonomicznie zanurzone w innych europejskich nacjach w poszukiwaniu Zjednoczonych Stanów Europy.

Globalna firma informacyjna, Strategic Forecasting Inc., znana lepiej jako Stratfor, jest powszechnie szanowana za prowadzone analizy globalnych i regionalnych trendów. Wiele miesięcy temu jej analitycy zauważyli, że „przyszłość Europy wiąże się z decyzjami podejmowanymi w Niemczech” oraz, że „Europa nie może funkcjonować jako zjednoczona jednostka dopóki ktoś nie obejmie władzy/kontroli”. Dalej wyjaśniono, że: “obecnie Niemcy są jedynym krajem, który ma na tyle mocną ekonomię i duża populację, aby tą władzę przejąć” („Germany’s Choice: Part 2,” 26 lipca 2011, wszystkie podkreślenia w tekście dodano).  W ostatnich miesiącach byliśmy wielokrotnie świadkami tego, że Niemcy ustawiają siebie na pozycji – czasami otwarcie, czasami za sceną – zajęcia ziemi pod przyszły kierunek Europy.

Obecnie uznawane są dwa podstawowe scenariusze jeśli chodzi o przyszłość Europy. Jeden z tych punktów widzenia, najbardziej popularny, utrzymuje, że obecne pokolenie Niemców tak bardzo broni wolności i demokracji, ponieważ mają pełną świadomość niebezpieczeństw powtarzania niepokojącej historii Berlina z pierwszej połowy XX stulecia, kiedy to ich ambicje dwukrotnie doprowadziły do dwóch światowych wojen. Drugi punkt widzenia jest taki, że wieloletni kryzys euro, zapoczątkowany nieopanowanym greckim długiem a następnie rozpowszechniający się po innych niespokojnych krajach Europy, zaowocuje w końcu pojawieniem się ekonomicznej elektrowni, która będzie w stanie wkroczyć i rozwiązać ten kryzys i będzie to nowe imperium prowadzone przez Niemcy.

Adwokaci takiego podejścia do obecnych trendów wierzą, że te kraje południowej Europy zostały przeznaczone na to, aby znaleźć się pod ręką Berlina a w dalekosiężnym planie, to olbrzymie wsparcie Niemiec znakomicie im się opłaci.  Innymi słowy: Niemcy będą dzięki temu skutecznie zdobywać tą ekonomiczną siłę, której nie dawało się osiągnąć przez militarny wysiłek w poprzednim stuleciu.

Czy historia i Biblia wskazują na to, który z tych poglądów ostatecznie zwycięży.

„Chodzi tylko o Niemcy”

Dwie światowe wojny rozpoczęte przez Niemcy często dominowały w niespokojnym powojennym myśleniu pozostałych europejskich krajów. W 1997 roku francuski prezydent Valery Giscard d’Estaing ostrzegał, że niepowodzenie wysiłków zmierzających do ekonomicznego zjednoczenia Europy (prowadzącego do dzisiejszego Eruo) doprowadzi do „przeważającego wpływu Niemiec” w sprawach Europy (Celestine Bohlen, „Euro Unity? It’s Germany That Matters,” The New York Times, March 9, 2010). Podstawowym uzasadnieniem (zjednoczonej europy – przyp.tłum.) przedstawianym w ostatnich dziesięcioleciach przez inne europejskie kraje było ścisłe otoczenie NImiec w ramach Unii Europejskiej, aby uniemożliwić zagrożenie suwerenności i terytorialnej integralności tych państw przez poprzednie notorycznie nacjonalistyczne tendencje Niemiec. Była to bardzo silna motywacja stojąca za stałym dążeniem do europejskiej integracji w ewentualnej zjednoczonej Europie.

Czy jednak tak strategia dobrze się spisuje, jak na to liczono w dalekowzrocznych perspektywach, biorąc pod uwagę całkowitą odmienność europejczyków i ich kultur? Czy wraz z walką z bolesnym i dzielącym kraje kryzysem ekonomicznym, Berlin ostatecznie mimo wszystko wyląduje rzeczywiście kierując działalnością UE? Wygląda na to, że staje się to coraz bardziej widoczne. Cytowany wcześniej artykuł stwierdza: “Dziesięć lat po wprowadzeniu Euro, cały czas chodzi tylko o Niemcy, choć całkowicie nie tak miało być… Francuski prezydent, Nocolas Sarkozy, może obiecywać wszelkie możliwe poparcie dla Grecji, cokolwiek tylko chce, lecz na końcu to Niemcy liczą się” (bid).

Magazy newsweek wskazał ostatnio: “Kto jest największym beneficjentem istnienia Euro? Odpowiedzią jest: Niemcy… Reszta strefy Euro absorbuje 40% niemieckiego eksportu…” (John Eatwell, „Euro Vision,” Sept. 5, 2011).

Sprawozdanie Statfort cytowane wcześniej również zwraca uwagę na to, że: “Pomimo swych słabości system, który obecnie zarządza Europą zagwarantował Niemcom ekonomiczne bogactwo, co nie kosztowało ich życia ani jednego Niemca. Biorąc pod uwag okropności II Wojny Światowej, nie jest to coś, co można by beztrosko zaniechać. Żaden kraj w Europie nie skorzystał na euro strefie bardziej niż Niemcy. Dla niemieckiej elity, euro strefa była łatwym środkiem do wypuszczenia Niemiec na światową scenę bez militarnego ożywienia, co wywołałoby panikę w całej Europie i poprzednim Związku Sowieckim. A to również przyczyniło się do bogactwa Niemców”.

Przechodzenie do kontroli w praktyce

Widać wyraźnie, że w obecnym kryzysie ekonomicznym Niemcy podejmują kroki do przejęcia praktycznej kontroli. Raport agencji Stratfor wskazywał również na to, że Niemcy przez długi czas zadowalały się oddaniem kontroli w europejskiej scenie przywódczej, lecz to się skończyło. Wraz z rozszerzającym się wśród krajów południowej Europy kryzysem ekonomicznym Niemcy są jedyną europejską siłą zdolną do ratowania ich i po cichu tak manewrowały za sceną, aby znaleźć się na miejscu za kierownicą.

Niemcy stworzyły nowy mechanizm finansowy, który, jak obserwuje Stratfor: „przyjmuje rozkazy z Niemiec. Mechanizm nie jest chroniony przez traktaty UE lecz jest prywatnym bankiem, którego dyrektorem są Niemcy… Aby otrzymać pieniądze, uciśnione państwa muszą robić to, czego chcą Niemcy – zarządca funduszu.

“Przyjęcie pomocy funduszu ratunkowego EFSF [European Financial Security Facility] oznacza zgodę na poddanie własnej finansowej autonomii niemieckim przełożonym EFSF. Teraz oznacza to przyjęcie zaprojektowanych z niemiecką surowością programów, lecz nie ma żadnej siły zdolnej zmusić Niemcy do ograniczenia ich warunków do spraw czysto finansowych/fiskalnych.

“Biorąc pod uwagę wszelkie praktyczne cele właśnie został otwarty nowy rozdział historii Europy. Bez względu na zamiary, Niemcy właśnie w ogromnie rozwinęły swoje możliwości wpływania na inne kraje UE, w szczególności te, które przeżywają finansowe problemy. Teraz z łatwością mogą  przywłaszczać sobie spory zakres suwerenności innych krajów.

Zamiast powstrzymywać niemiecki geopolityczny potencjał, Unia Europejska obecnie napędza go; Niemcy stoją teraz na samym skraju ponownego uzyskania potężnej władzy.  Nie oznacza, że odbudowanie Wermachtu [militarnej siły] jest nieuchronne, lecz to ponownie powstanie Niemiec zmusza do radykalnego myślenia o Europie i euro azjatyckich strukturach”.

“Prawdziwa sposobność osiągnięcie politycznej jedności Europy”

Brytyjski magazyn The Economist recently zauważył: „I oto nagle… Berlin bardzo głośno brzęczy o przebudowie Unii Europejskiej; wydając wspólne euro kontrakty, renegocjując traktaty, a nawet tworząc federalną Europę” („Germany’s Euro Question,” Sept. 10, 2011). Przebudowywanie instytucji Unii Europejskiej nagle stało się w Niemczech szaleństwem!

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się odrodzenie federalizmu. Economist kontynuuje: „Niemieccy euro federaliści obudzili się po długiej drzemce. Nic dziwnego, że Joschka Fisher, stary mąż stanu Zielonych [służył jako minister spraw zagranicznych i wicekanclerz poprzedniego kanclerza Niemiec, Gerharda Shroedera], musi wzywać do „Zjednoczonych Stanów Europy” ”.

Zgodnie z informacjami Reutera z 4 września 2011 sam Schroeder również wezwał do stworzenia “Zjednoczonych Stanów Europy”, stwierdzając, że: “Obecny kryzys niemiłosiernie jasno pokazuje, że nie możemy mieć wspólnej strefy monetarnej bez wspólnej polityki fiskalnej, ekonomicznej i socjalnej… Będziemy musieli zrezygnować z narodowych suwerenności… A to oznacza Zjednoczone Stany Europy…W tym kryzysie leży prawdziwa sposobność do osiągnięcia politycznej unii w Europie”.

Silne i słabe strony krajów euro strefy

The Wall Street Journal podaje, że: “Greckie urząd statystyczny informował o 7.3 % spadku ekonomii w drugim kwartale, poniżej prognozowanego 6.9% spadku w poprzednim miesiącu. Grecka ekonomia upada od trzech lat  („Greece Slips Further,” Sept. 9-11, 2011).

Ostatnio Atenom zabrakło kilku tygodni do całkowitego wyczerpania Euro i osiągnięcia stanu krytycznego zadłużenia. W reakcji na to grecki rząd obiecał ściągnąć podatki od nieruchomości, aby zająć się 2 mld brakiem dochodów. Czy to właśnie wywołało większą ilość obywateli Grecji na ulice, na demonstracje i rozruchy? Niektórzy obserwatorzy ciągle uważają, że upadek Grecji jest nieunikniony.

Ostatnio prowadzone rozmowy z urzędnikami Unii i Funduszu Monetarnego załamały się na warunkach pożyczki, której Grecja rozpaczliwie potrzebuje, aby uniknąć ekonomicznej zapaści. Kilka innych południowoeuropejskich krajów jest w niewiele lepszym stanie od Grecji.

Jak więc Newsweek może twierdzić w cytowanym wyżej artykule, że; „cały narodowy dług Grecji, Portugalii i Irlandii stanowią mniej niż 5% długu całej euro strefy” a jednocześnie okazuje się, że cała strefa Euro może zostać wstrząśnięta ich problemami z długiem? Wskazuje to wyraźnie na poważne strukturalne słabości sposobu w jaki Euro było pierwotnie konstruowane, jako nowa waluta na początku 1999 roku.

Być może dotyczy to częściowo tego, dlaczego, tuż przed ustanowieniem przyszłego panowania na ziemi Jezusa Chrystusa, Biblia mówi o jakimś środkowo europejskim supermocarstwie, które składa się z państw symbolicznie opisanych jako żelazo zmieszane z gliną, „częściowo mocne, częściowo kruche” (p. Dn. 2:40-44).

Niepokojąca przyszłość europy

Hitlerowski reżim (1933-1945) mógł powstać wyłącznie dzięki poważnemu kryzysowi ekonomicznemu, który miał miejsce w Niemczech pod koniec lat 20tych i na początku 30tych XX wieku. W normalnych ekonomicznych warunkach Naziści nigdy nie doszliby do władzy. Oczywiście, obecnie sytuacja jest inna. Jak dotąd to nie Berlin przechodzi kryzys, lecz kraje strefy Euro, a głównie południowo europejskie. Niemcy pozostają głównym skarbnikiem Europy, lecz mogą się pojawić finansowe konsekwencje tego i w Niemczech.

Dziś między krajami Unii Europejskiej istnieją poważne polityczne różnice i niepokojący stopień różnorodności oraz niezgody jeśli chodzi o podejście do powagi głębokich ekonomicznych problemów. Biblijne proroctwo wskazuje na to, że Unia Europejska nie będzie trwała w obecnej formie. Niektórzy członkowie Unii chcą wyjść z niej, bądź nawet zostaną do tego zmuszone jak wynika z prorokowanego kształtu jaki ma obrać ostatecznie (Na przykład, Wielka Brytania często nie zgadza się z UE niemal od wstąpienia w 1958 roku).

Ostatecznie nowe i potężne europejskie super państwo, symbolizowane przez „Zwierzę” wprawi w zdumienie przeważnie niczego nie spodziewający się świat. Narzucony blok państw zjednoczy się jako jedno odrodzone starożytne imperium greckie (Obj. 13:1-8; 17:8-18; Dn. 2:37-45; 7:15-27).

Dziesięć członkowskich państw (czy grupa państw) odda swoją narodową suwerenność, aby stać się częścią zdumiewającej super władzy czasów ostatnich. „Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu” (Obj. :17:13).

Te niepokojące wydarzenia wpłyną na cały świat, ustawiając scenę pod niszcząco niebezpieczne czasy, w których mogłaby wyginąć cała ludzkość, gdyby nie interwencja Boga (Mt. 24:21-22). Ponieważ wszystkie biblijne proroctwa zapowiadają, że wydarzy się to na pewno, wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na słowa apostoła Piotra. W świetle tej niestałości świata wokół nas zadał on pytanie: „Jakimż powinniśmy być my w świętym postępowaniu swoim i pobożności” (2Ptr. 3:11).

Ustawianie tej sceny pod spełnienie się proroctw końca czasów powinno motywować nas wszystkich do badania naszego duchowego stanu w świetle Słowa Bożego. Zrozumienie proroctwa powinno prowadzić nas do pokuty i poświęcenia naszego życia szukania Boga i służenia Mu. Zwykła akademicka biblijna wiedza jest bardzo niewystarczająca.

Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w ew.Łukasza 21:36: “Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Więcej informacji…

This article has touched on the highlights of what Bible prophecy foretells is to come in Europe. To understand the overall significance of the ongoing prophetic picture, request or download the free booklets You Can Understand Bible Prophecy [5] and Are We Living in the Time of the End? [6]


Source URL: http://www.ucg.org/news-and-prophecy/europes-troubles-setting-stage-prophecys-fulfillment

Links:

[1] http://www.ucg.org/news-and-prophecy/europes-troubles-setting-stage-prophecys-fulfillment#comments

[2] http://www.ucg.org/author/john-ross-schroeder

[3] http://www.ucg.org/booklet/middle-east-bible-prophecy

[4] http://www.ucg.org/news-and-prophecy/world-regions/middle-east/

[5] http://www.ucg.org/booklet/you-can-understand-bible-prophecy

[6] http://www.ucg.org/booklet/are-we-living-time-end

—————————-

Reprinted with permission. Copyright 2011 United Church of God, an International Association.

создание оптимизация продвижение сайтов

Dni, w których żyjemy_2

John Fenn

Poprzednim razem…

…pisałem o tym, że ziemia jest w czasie bólów porodowych, oczekując na objawienie się synów Bożych.

Jezus powiedział

W Ewangelii Mateusza 24:7-8 Jezus powiedział: „Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści„. To wiąże ze sobą niepokój w naturze z bólami porodowymi końca czasów i polityką.

W ciągu najbliższych kilku tygodni wydam serię płyt CS pt.: „The Disasters of The Revelation„, w której szczegółowo będę opisane ekonomiczne i naturalne kataklizmy jakie spotkają ludzkość w ostatnich dniach tego wieku – więc oczekujcie. Niemniej istotne jest to, że nawet teraz żyjemy na planecie, która rodzi, zmagając się z ciężarem przekleństwa. Nieszczęścia, w miarę zbliżania się czasu do końca jak też naturalnego porządku rzeczy, będą narastać, stawać się coraz bardziej intensywne, więc przyzwyczajcie się do tego!

Czy wywołuje to u ciebie strach?

Jedną z rzeczy, które Pan mi powiedział w zeszłym roku, kilka lat wcześniej usłyszała od Niego moja żona. Nadchodzi taki czas, że wielu wierzących, którzy sądzili że mają wiarę przekona się, że jej nie mają, lecz że wierzyli w doktryny ludzi a swoją wiarę umieścili w człowieku, a nie w Panu.

Właśnie teraz dzieje się to w wielu sercach. Pamiętam, kiedy Jim Bakker i Jimmy Swaggart upadli w pod koniec lat 80tych, wielu odpadło do Pana, ujawniając że ich wiara była cały czas w człowieku. Mówili i robili właściwe rzeczy, lecz to nie Jezus czy Ojciec był na tronie ich serc, lecz jeden lub drugi z tych mężczyzn, gdy więc oni upadli, upadli również ci ludzie. To samo dzieje się ponownie teraz, lecz to nie jednostki popadają w niełaskę, lecz ulubione doktrynki nauczane przez wielu duchownych i dużo ludzie przekonuje się, że są one płytkie i puste.

W Ewangelii Jana 17:3 Jezus powiedział do Swojego Ojca: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś„. Czy znasz Ojca? W 1Jn 1:3 czytamy: „A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem„.

Jezus powiedział do kościoła w Efezie, że stracili swoją pierwszą miłości, czym oczywiście jest On. Dziś jest tak wiele doktryn, studiów, strachu wzbudzanego przez nauczania na temat końca czasów, że łatwo jest stracić prostotę wiary na rzeczy jej skomplikowanej wersji.

Dla niektórych Bóg stał się formułą w stylu: ja robię to, a Bóg zrobi tamto. Inni mają większą świadomość tego, co robi przeciwnik i co inni twierdzą, że przeciwnik robi, niż tego, co rzeczywiście robi Jezus. To wszystko wynika stąd, że ludzie tak naprawdę nie znają Ojca i być może, tak naprawdę nie znają Jezusa.

 

Dlaczego mam pokój, podczas gdy w głowie niemal panika?

Czy wiesz, dlaczego masz właśnie teraz pokój w duchu? Czy wiesz, czym jest ten pokój? Jezus powiedział w Ewangelii Jana 16:13, że Duch Święty nie mówi sam od Siebie, lecz wszystko, cokolwiek usłyszy, mówi. Znaczy to, że jeśli słyszy „módl się” to lepiej żebyś się modlił. Jeśli On słyszy „biegnij”, to lepiej pędź.

Czytamy w 1Liście do Koryntian 2:10, że Duch Święty bada głębokości Boga Ojca, aby dowiedzieć się, co On przygotował dla tych, którzy kochają Go. Masz w swoim duchu „pokój” co do świata, naszej sytuacji i przyszłości, ponieważ Duch Święty bada serce Boga Ojca i znalazł tam pokój dla ciebie. Ten pokój w duchu jest Jego komunikacją z twoim duchem. On przekazuje to, że u Ojca usłyszał i widział wyłącznie pokój i zaopatrzenie dla ciebie. Tym jest właśnie pokój. Tak więc, przez wiarę masz robić co tylko możesz, aby strzec tego pokoju. Trzymaj się z dala od tych stron internetowych, o których wiesz, że wzbudzają strach i kontrowersje. Wyłączaj te programy telewizyjne, które wywołują strach. Strzeż tego pokoju z nieba!

Gdy chodzimy w tym pokoju, nawet wtedy gdy nasz umysł wrzeszczy „alarm”, umożliwiamy sobie wzrost w wierze, nieco lepsze poznanie Pana, większe zaufanie temu pokojowi… i ostatecznie to, co jest najważniejsze: nie będzie wyobrażania sobie tego wszystkiego, jak to się wszystko ma skończyć lub co masz robić, bez względu na to, jak dużo wiadomości obejrzysz, jak dużo stron internetowych odwiedzisz, jak wiele służb przeanalizujesz w poszukiwaniu najmniejszej wskazówek.

Musimy zdeptać strach, sprzeciwiać mu się aktywnie i koncentrować na poznaniu Ojca i Syna, musimy żyć w pokoju, który tylko niebo może dać. Bóle porodowe będą trwały nadal, lecz my musimy żyć w pokoju z niebios.

Lecz…

Strach powoduje, że niektórzy wierzący dają się złapać na szukanie znaków, sprawdzanie czy być może każde polityczne zamieszanie, czy naturalne nieszczęście nie ma jakiegoś proroczego znaczenia. Ale o tym będzie następnym razem.

 

Część trzecia

Wiele błogosławieństw

John Fenn

 

 aracer

Dni, w których żyjemy_1

John Fenn

Kto został ostrzeżony jest uzbrojony

W zeszłym roku, gdy Pan objawił mi się w widzeniu, mówiąc to tym, co w ciele Chrystusa, wspomniał, że ‚nowa fala ducha strachu ma ogarnąć świat i będzie nawet chwytać się moich ludzi”; obserwuję od tej pory jak przejawia się to w różny sposób. Niektórzy doszukują się proroczego znaczenie w każdym politycznym czy naturalnym wydarzeniu, niektórzy śledzą bardzo blisko rozwój polityczny, inni popadają w uboczne nauczania, a jeszcze inni przygotowują się do ukrycia w grotach.

Z drugiej strony niektórzy opuszczają płytkie kościoły i płytkie duchowe relacje, aby szukać ludzi o bardziej głębokich wnętrzach, którzy trzymają ręką na pulsie, gdzie porusza się Jezus w ciele Chrystusa. W ostrym kontraście stoją dwa obozy: jeden patrzący w strachu na to, co się dzieje i drugi znajdujący Boga w samym środku prawdziwych i zrównoważonych relacji, przyjaźni i są pochłonięty tym, co Jezus robi na ziemi.

Kto, przy obecnych wydarzeniach, nie zastanawia się co najmniej, co się dzieje?

 

Zacznijmy od samego początku, to bardzo dobre miejsce na start…

O ile Ozeasz (6:7) bezpośrednio stwierdza, że grzech Adama był zdradą Boga, Paweł wyjaśnia w praktyczny sposób w Rzm. 5:12, że śmierć weszła na świat przez grzech Adama a rozpowszechnienie się grzechu i śmierci przyniosło przekleństwo całej ludzkości na całej Planecie. Weźmy pod uwagę to, że Boże życie tak bardzo panowało w tamtym czasie na Ziemi, że potrzeba było 930 lat, aby zabić Adama, po czym stopniowo malała z pokolenia na pokolenie długość życia. Abraham żył 175 lat, Mojżesz 120, a w naszych czasach w rozwiniętych krajach średnia wynosi 70. Szatan chętnie zabijałby ludzi już w łonie, stąd sprawa aborcji.

Ziemia została stworzona po to, aby przynosić owoce z ochotą, lecz od upadku Adama aż do naszych czasów, aby otrzymać plony, musimy ciężko pracować walcząc z chwastami, szkodnikami, chorobami i pogodą. Ps. 82:5 zauważa; „Chwieją się wszystkie posady ziemi„, a jest to psalm mówiący o ewentualnym sądzie narodów.

Paweł wyjaśnia to w Rzm. 8:19-23:

Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego„.

Apostoł powiada, że ziemia przechodzi przez bóle porodowe, oczekując objawienia synostwa Bożego, abyśmy, ty i ja, rządzili wraz z Jezusem na ziemi w Jego Królestwie. Wtedy przekleństwo zostanie cofnięte i ziemia wróci do wolności, którą cieszyła się, zanim Adam zdradził.

 

Sposoby działania Ducha.

Zrozum to: Gdy Adam wpuścił Szatana na ziemię, Szatan był jedynym złym duchem na planecie. Przypomnij sobie, że upadłe anioły, które mu towarzyszyły w buncie, zostały zrzucone na ziemię i na zawsze związane w ciemnościach w duchowej rzeczywistości. Od tamtej pory chcą manifestować się na ziemi, sprowadzając ciemność, żywe piekło, z zewnątrz, z ich rzeczywistości, na nasz świat, usiłując wpływać na ludzi.

W miarę jak rosła ilość ludzi na ziemi, gdy części rodziny Kaina stanęła po stronie spraw Szatana, coraz więcej demonów było dopuszczanych do ludzi i manifestowało się na ziemi. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że kiedy jeden demon wychodzi z człowieka to wraca z siedmioma gorszymi (Mt. 12:43-45), tak więc gdy ludzkość rozproszyła się po ziemi tak też stało się z pewną liczbą demonów.

Nie jest to trudno zrozumieć. Jeśli zwróciłeś kiedyś uwagę na demony, to rozumiesz to w jaki sposób manifestują się w naszym naturalnym świecie. Gdy przyszedłeś do Pana to nie było już miejsca na te demony i musiały wycofać się do ciemności, nie mogąc się manifestować w tym świecie, aż do czasu, gdy znalazły sobie miejsce zamieszkania u kogoś innego.

Dziś, gdy mamy prawie 7 miliardów ludzi, całe narody są demonicznie inspirowane przez religijne i polityczne systemy a kolejne hordy demonów są dopuszczane do ziemi przez złych ludzi, którzy są posłuszni ich impulsom i sposobom działania.

Jednak z drugiej strony US Center for World Missions przekazuje, że chrześcijaństwo jest najszybciej wzrastającą religią na świecie, w tempie prawie 8% rocznie. Islam wzrasta poniżej 2%, a cały wzrost chrześcijaństwa pochodzi z kościoła opierającego się na funkcjonowaniu w domach, ponieważ denominacje i tradycyjne kościoły tracą grunt lub po prostu handlują ‚owcami’.

W tym wszystkim jest nasza planeta, stworzona do wydawania owoców dla ludzkości, lecz umieszczona pod przekleństwem, jęcząca i wijąca się w bólach porodowych, oczekująca na powrót Jezusa i objawienie się synów Bożych, co zdejmie z niej to przekleństwo. Zło się mnoży, coraz więcej demonów jest uwalnianych w miarę jak źli ludzie zwracają się do tych rzeczy, lecz w tym samym czasie Bóg działa w prawdziwym przebudzeniu. Pewien chiński przywódca mówi, że w Chinach milion Chińczyków przychodzi do Pana co miesiąc (ot, jeden przykład).

(To przebudzenie, którego wypatruje tradycyjny kościół już dzieje się, lecz oni o tym nie wiedzą, ponieważ przebudzenie interpretuje się tak, że będzie to środek dzięki któremu będzie można dodawać kolejne, ekstra, nabożeństwa, podczas gdy w rzeczywistości ludzie na całej planecie uczestniczą w małych grupach wierzących w domach, aby szukać Pana i wzrastają w Nim. (Polecam książkę „Megashift” Jim Rutz, gdzie znajduje się zdumiewająca dokumentacje tego faktu.)

 

Więcej sposobów Ducha

Wcześniej, w latach 90-tych Pan nawiedził mnie i mówił o wydarzeniach końca czasów. Przypomniał mi o powyższym fragmencie Pisma, którym się podzieliłem z wami i dodał: „Aż do dziś większość naturalnych wydarzeń, tj.: pogoda, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, mogły być wyjaśniane jako naturalne zjawiska na ziemi znajdującej się pod przekleństwem. Lecz od teraz do wielu z tych rzeczy będą dodane szczególne duchowe elementy, więc obserwuje je. Bóle porodowe ziemi będą w nadchodzących latach coraz bardziej intensywne, co będzie naturalnym procesem, lecz uważaj na te wydarzenia, które będą miały u podstaw specyficzną duchową przyczyną”.

Od tego dnia, gdy dzieją się naturalne kataklizmy, pytam Ojca, czy jest coś szczególnego w tych wydarzeniach, lub czy było to częścią tych większych naturalnych bólów. Czy pamiętacie na początku 2010 roku, gdy nastąpił wybuch wulkany na Islandii? Skutki dotknęły nie tylko Islandię lecz chmura pyłów ruszyła przez Wielką Brytanię do północnej Europy w dół aż do Grecji.

W tym czasie Ojciec powiedział do mnie: „Podobnie jak Islandię spotkał finansowy kryzy w ciągu ostaniach lat, tak też ten wulkan i zasięg jego pyłów przykryje finansowe problemy Europy i Wielkiej Brytanii. Obserwuj te sprawy i módl się, gdyż dotknie to miliony i pojawi się wielki niepokój” (i temu podobne rzeczy).

Lecz, co z trzęsieniem ziemi w Japonii? Nie mam żadnego Słowa na ten temat do Pana. Muszę przyjąć więc, że jest to część naturalnych bólów porodowych, które Ziemia przechodzi ze wzrastającą intensywnością, jak to w naturze bywa, aż do „porodu”, którym jest powrót Pana.

Te wydarzenie to nie Boży sąd nad ziemią, lecz jest to naturalna kolejność wzrastających bólów porodowych, jak je opisano w Piśmie, czy też bólów o specyficznym duchowym znaczeniu. My nie musimy się obawiać, lecz raczej powinniśmy być pochłonięci tym, co Jezus robi na tej Planecie.

Następnym razem więcej na temat znaków o sposobów działania Ducha Świętego na ziemi.

John Fenn

раскрутка сайта

Przegląd wypełnionych prorctw

Herb Peters

Nieco historii. 15 lat temu zacząłem śledzić historię, którą dziś należy opowiedzieć. To, co zaczęło się jako odkrycie militarnego związku 10-ciu państw Zachodniej Europy może stać się faktycznym rekordem wypełniania się proroctw dotyczących końca czasów – do pełnego 70-tego tygodnia Daniela.

Początek lat 90-tych, gdy po raz pierwszy rozpocząłem moja podróż jako dziennikarz, nie byłem świadomy tych licznych sposobów interpretacji starożytnych proroctw Pisma. Moje religijne doświadczenie ograniczone było do długiej historii rodzinnej literalnej wiary w Biblię i dyspensacyjne podejście do tematu proroctw końca czasów. Tak więc, to co poniżej nie jest argumentem za jakąś szczególną metodą biblijnej interpretacji, jest to po prostu moje doświadczenie.

W starotestamentowej Księdze Daniela czytamy (Dn. 9:27 BW):

I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

W moim religijnych kręgach powszechnie wierzy się, że ten fragment zapowiada powstanie z odbudowanego Rzymskiego Imperium nowego przywódcy, który potwierdzi, wzmocni czy ugruntuje przymierze, zgodę, czy umowę z wieloma na okres siedmiu lat. Izrael będzie brał udział w tym przymierzu. Jeśli chodzi o Izraela, ten przywódca zakończy swoje przymierze po 3.5 roku. W innym miejscu księgi Daniela czytamy o tym, że ten lider pojawi się spośród 10 narodów przymierza (Dn. 7:7-8), a wzrost jego władzy spowoduje, że podda sobie trzy spośród tych dziesięciu krajów przymierza (Dn. 7:24). W nowotestamentowej Księdze Objawienia czytamy o tym, że ten przywódca będzie w jakiś sposób identyfikowany z liczbą 666 (Obj. 13:18).

Nieogłaszane wieści. Przyjaciele, wszystko cokolwiek napisano powyżej wydaje się właśnie dziać. Dziś, po raz pierwszy od 2000 lat, widzimy jak rzymskie imperium jest sukcesywnie odbudowywane przez proces jednoczenia Europy, który stał się znany pod nazwą Zjednoczonej Europy (EU). Jak już wcześniej wspomniałem związek dziesięciu krajów pojawił się również w Europie. 1 stycznie 1995 roku Grecja stała się dziesiątym krajem militarnego przymierza znanego jako Zachodnia Unia Europejska (WEU). Te 10 krajów to zarówno członkowie NATO jak i Unii Europejskiej (EU). To, co wiąże te 10 państw razem jest to wspólne zobowiązanie obrony wzajemnej pod 5 Artykułem zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego. Te 10 krajów znanych jest również jako Brussels Treaty Powers (Rządy Traktatu Brukselskiego?).

W grudniu 1998 roku na ich wiedeńskiej konferencji, przywództwo stworzyło urząd przedstawiciela Unii Europejskiej ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Stojący na tym nowym urzędzie uprawniony jest przez wielu członków UE do kierowania ich wspólną polityką zagraniczną oraz bezpieczeństwa wobec Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Bałkanów i – mającego biblijne znaczenie – obszaru śródziemnomorskiego. Zabawne jest to, że z pośród ponad 1150 dokumentów, które zostały w czasie tej konferencji wydane, dokument o powołaniu urzędu Wysokiego Przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa miał numer 666.

Dla mnie, jako reportera tutaj właśnie zaczyna się polityczna intryga. W czasie, gdy przywódcy UE byli zajęci w Wiedniu tworzeniem urzędu Wysokiego Przedstawiciela, Javier Solana, wówczas Sekretarz Generalny NATO, był zajęty odtwarzaniem NATO na potrzeby ery po zimnowojennej. Co to oznaczało dla niektórych liderów europejskich, będzie później oczywiste. Teraz, gdy już Związek Sowiecki nie stanowił więcej zagrożenia, zależność od Ameryki nie było konieczna. Tak więc, Solana podzielił NATO na dwa strategiczne dowództwa – jedno w Norfolk w stanie Virginia dla Ameryki i jedno w Brukseli dla Europy. Innymi słowy, Solana podzielił Przymierze Atlantyckie w środku. Zwrócił 10 krajów Wspólnoty Zachodnioeuropejskiej (WEU) drugiemu filarowi NATO.

W październiku 1999 roku, gdy kończył się czas jego kadencji jako lidera NATO, Javier Solana stał się pierwszym Wysokim Przedstawicielem ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Solana został również Sekretarzem Generalnym Rady Europejskiej – prawdziwego miejsca władzy Unii. W następnym miesiącu, listopadzie, Solana został Generalnym Sekretarzem 10 narodowego przymierza Unii Zachodnio-Europejskiej, WEU. Należy powiedzieć o tym, że te trzy stanowiska uczyniły Solanę nowym potężnym graczem w tym współcześnie odrodzonym starożytnym Imperium Rzymskim.

Ale potrzeba było więcej intrygi politycznej. 5 czerwca 2000 roku 10 krajów Zachodnioeuropejskiej Unii przyjęło Zalecenie 666. Waga tego dokumentu polegała na tym, że zalecał on Radzie Europejskiej, że 10 Brussels Treaty Powers powinno trzymać się razem jako nowe militarne skrzydło UE. Zalecało również udzielenie Wysokiemu Reprezentantowi uprawnień specjalnych – uprawnień, których nawet prezydent UE nie posiada. Ponieważ Solana był Sekretarzem Generalnym zarówno Unii Europejskiej jak i Zachodnioeuropejskiej Unii oraz Rady, Zalecenie 666 było faktycznym zaleceniem działania dla Solany.

Następnego miesiąca, Francja – jeden z 10 WEU krajów – przejął na sześć miesięcy prowadzenie UE. Solana natychmiast, wraz z francuskim prezydentem UE zaczęli wprowadzanie Zalecenia 666. Zgromadzenie WEU stało się organem nadzorczym nad nowym militarnymskrzydłem UE. Wkrótce poszła za tym nikczemna Decyzja Solany. Tą decyzją zostały usunięte z publicznego dostępu wszystkie dokumenty, które Rada (Solana) uważała, że powinny być ściśle tajne. To posunięcie było traktowane przez niektórych jako zamach stanu.

Doktryna Solany. W marcu 2003 roku, bez zgodny Narodów Zjednoczonych, Ameryka rozpoczęła wojnę w Iranie. Jednostronna akcja ponownie wstrząsnęła Europejską iluzją wspólnej polityki zagranicznej. Niektóre Państwa UE poparły amerykańskie przedsięwzięcie na Środkowym Wschodzie, inne zdecydowanie się sprzeciwiły. Wynikiem było rozczłonkowanie sojuszu przy niewielkiej nadziei na naprawę. Kilka miesięcy później to co niemożliwe, stało się.

W czerwcu 2003 roku Solana wydał swoją 10 stronicową doktrynę przeznaczoną dla rządów UE zebranych na konferencji w Grecji, którą zatytułował: Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Zawierała trzy podstawowe części. Pierwsza wzywała do ekonomicznej i politycznej stabilizacji przez sąsiedztwo (współpracę – przyp.tłum.) w UE. Druga wzywała do ustanowienia nowego międzynarodowego porządku. Trzecia wzywała do wzmocnienia cywilnych i militarnych możliwości UE w celu lepszego zwalczania wojowniczych państw i broni masowego rażenia. Zdumiewająca była reakcja na nową doktrynę Solany. Nie tylko cofnęła niezgodę miedzy skłóconymi państwami UE, lecz w tym samym miesiącu doprowadziła do strategicznego traktatu z Waszyngtonem. Pomimo, że wiele elementów tego traktatu utrzymywane było w tajemnicy, znany jest z tego, że powiązał wysiłki UE i Ameryki zmierzające do rozpoczęcia wspólnej wojny z międzynarodowym terroryzmem.

Związek z Izraelem. Jak dalece chodzi o proroctwa czasów ostateczny to te wydarzenia – jakkolwiek intrygujące by nie były – będą bez znaczenia, jeśli nie będzie w nich związku z Bożym geo-strategicznym centrum proroctwa – ziemią Izraela i okazuje się, że mają i to bardzo dużo. W listopadzie 1995 roku Javier Solana skutecznie wynegocjował Euro-Śródziemnomorskie Partnerstwo dla Pokoju (Euromed). Umowa zawarta między wówczas 15 państwami członkami UE i 12 państwami obszaru Śródziemnomorskiego – obejmowały również Izrael i Rząd Palestyny. Niektórzy wierzą, że to właśnie zdolności Solany okazane w czasie negocjacji tej ugody spowodowały, że ówczesny Sekretarz Stanu, Warren Christopher, zarekomendował Solanę na stanowiska szefa NATO prezydentowi Clintonowi.

Celem projektu Euromed jest stworzenie obszaru pokoju i stabilizacji w Europie i na obszarze śródziemnomorskim. Mając to na uwadze nic dziwnego, że patrząc na mapę Euromedu widok jest podobny do Rzymskiego Imperium. Obszar Morzą Śródziemnego był kiedyś uważany za rzymskie jezioro. Wkrótce, jeśli projekt Euromed zadziała, stanie się jeziorem UE.

Niemniej jednak, projekt Euromed nie ruszył. Zatem, Solana, wprowadził swoją Politykę Europejskiej Współpracy (ENP). Celem ENP było wzmocnienie czy umocnienie jego chwiejącego się planu Euromed. ENP jest ogromnym pakietem finansowych transakcji dla każdego z uczestniczących w Euromed krajów. Te transakcje obejmują Plany Akcyjne (AP), które powodują wzajemnie powiązania między uczestniczącymi państwami. Myśl jest taka, że dzięki monitorowaniu postępów AP każdego z uczestników zostanie wzmocniony i ostatecznie uruchomiony projekt Euromed.

ENP został wprowadzony przy wykorzystaniu istniejących instrumentów finansowych. Niemniej nie były one wystarczające do spełnienia celów ENP. Tak więc, Solana, otrzymał zadanie stworzenia nowych instrumentów finansowych – Europejskiej Współpracy (European Neighborhood) oraz Instrumentów Partnerskich (ENPI). Gdy nowe instrumenty finansowe zaczną funkcjonować ENP stanie się „Nowym” ENP. Stanie się to 1 stycznia 2007 roku. To, co tutaj ma prorocze znacznie to fakt, że ENPI jest instrumentem siedmioletnim. Innymi słowy, przeznaczeniem Nowego ENP jest wzmacnianie czy umocnienie Euromedu z 1995 roku przez okres 7 lat.

Nowe stanowisko Solany. Teraz, gdy francuscy i holenderscy wyborcy odrzucili nową konstytucję UE szefostwo Unii stanęło wobec poważnego kryzysu. Istniejące traktaty dały im czas do 2009. Konstytucja miała pozwolić na wprowadzenie tych zmiany. Niemniej, bez zatwierdzenia tej konstytucji, musi zostać znaleziona inna droga do wprowadzenia zmian w ramach legalnego funkcjonowania istniejących traktatów. To spowodowało, że szefostwo UE podjęło zdesperowane działania w dwóch kierunkach – wprowadzenia tych wszystkich zmian, które można, równocześnie przepychając tą konstytucję. Ponieważ projekt Euromed jest głównym punktem zainteresowania, ważna i konieczna zmiana to umożliwienie Wysokiemu Reprezentantowi zajęcia miejsca w Radzie UE. Ponieważ Rada jest odpowiedzialna za finansowe nici Unii to w naturalny sposób pożądane jest, aby Solana był obecny tam od 1 stycznia 2007 roku, po to, aby nadzorować i administrować swoim Nowym ENP. Zatem, na grudniowym Zgromadzeniu Europejskim, szefostwo UE dało swoją zgodę na to, aby Solana zasiadał w Radzie – bez zmian w konstytucji.

Mandat Solany. Również na tym grudniowym Zgromadzeniu Europejskim, zatwierdzono nowy plan pokojowy na Środkowym Wschodzie sponsorowany przez Hiszpanię, Włochy i Francję. W wyniku tej decyzji, Solanie został przekazany niezbędny mu mandat UE, aby przekazał ten plan pozostałym trzem członkom Kwartetu – Stanom Zjednoczonym, Narodom Zjednoczonym i Rosji – i podjąć nowe wysiłki do wdrożenia zwodniczego środkowowschodniego procesu pokojowego. To doprowadziło do styczniowej tzw. „Konferencji 15”, gdzie rozmowy za zamkniętymi drzwiami wydają się prowadzić właśnie do tego – rozpoczęcia pokojowego procesu.

Kilka wolnych spraw. Dla tych, którzy mają podobne rozumienie proroctw czasów ostatecznych, implikacje tych wydarzeń są oczywiste – być może wkraczamy w siedmioletni okres znany jako 70- ty tydzień Daniela. Niemniej jednak, aby tak było, jeszcze kilka elementów musi się znaleźć na swoim miejscu. Proroctwo mówi nam, że całe 70 tygodni jest przeznaczone dla Żydów i ich świętego miasta Jerozolimy (Dn. 9:24). Wydaje się więc sensowne, że powinno to również dotyczyć tego ostatecznego tygodnia. Jak to już wcześniej czytaliśmy, to proroctwo mówi również, że w połowie tego tygodnia przymierze zostanie złamane i pojawi się przywódca, który powstrzyma składanie ofiar w świątyni w Jerozolimie. Po tym wydarzeniu ten przywódca wraz ze swymi 10-cioma sprzymierzeńcami zacznie religijną wojnę przeciwko wybranym Bożym.

Wojna ze świętymi. 18 i 19 grudnia zostało formalnie ochrzczone nowe Przymierze Cywilizacji NZ (Alliance of Civilizations; AoC). Statutowym celem AoC jest uniknięcie zderzenia cywilizacyjnego przez zbudowanie mostu między zachodnim i muzułmańskim światem. Kiedy Kofi Annan rozpoczynał nowy globalny projekt pokojowy w Nowym Jorku, brytyjski premier Tony Blair podróżował po Środkowym Wschodzie podsuwając program AoC. Blair wzywał umiarkowane państwa Arabskie do wejście w przymierze z Zachodem po to, aby walczyć z religijnym ekstremizmem i stawić czoła Iranowi. Przyjaciele, dobór słów przez Blaira nie był przypadkowy.

Widzicie, AoC został zaproponowany przez hiszpańskiego Premiera Jose Luis Rodriguez Zapatero. Inicjatywa ONZ była sponsorowana wspólnie przez Zapatero i tureckiego premiera Recept Tyyip Erdogan. Główną troską Zapatero jest kontrola imigracji z południa i sfinalizowanie Euromedu. Z drugiej strony, Erdogan, martwi się groźbami na jakie on i inne umiarkowane muzułmańskie państwa napotykają ze strony religijnych ekstremistów. AoC zostało stworzone po to, aby dać rozwiązanie obu problemów. AoC nie tylko podejmie współpracę z umiarkowanym światem arabskim, lecz również będzie służyć za pomost, z którego będą mogli podjąć religijną walkę z opozycją.

ONZ planuje wykorzystać Euromed i ENP jako strukturę w ramach której zacznie się wprowadzać AoC; jeśli skutecznie, pomysł zostanie rozszerzony globalnie. Światowy Parlament wybitnych przywódców religijnych nastąpi później. Również bardzo szybko wyznaczony będzie Wysoki Przedstawiciel AoC – osoba o uznanych politycznych i religijnych kwalifikacjach. Jeśli uda się to przeprowadzić przez ONZ, wtedy AoC będzie zdolne do działania we wrześniu 2009 roku, tuż przed 2010 rokiem przewidzianym na jego pełne funkcjonowanie – w połowie tego siedmioletniego okresu.

Niewygodny wniosek. Przyjaciele, osobiście wierzę, że cały obraz końca czasów może być przed nami i tego się również obawiam, ponieważ ze względu na doktrynalne różnice – niektóre bardzo pomniejsze – wielu Bożych ludzi będzie trwało w nieświadomości. Jest o wiele więcej informacji, lecz w świetle tego, co zostało przedstawione, nie sądzę, aby było potrzeba ich więcej.

Jeśli wchodzimy w 70-ty tydzień, to powinniśmy oczekiwać stopniowego pokoju, który zacznie świtać nad Środkowym Wschodem. Powinniśmy widzieć to jak Izraelowi pozwoli się na powrót do jego ofiar w Świątyni i to, jak wielu naszych religijnych przywódców zostanie zwiedzionych przez AoC. Wtedy w 2010 roku to wszystko powinno rozpaść się.

Czuwajcie!

продвижение