Category Archives: Czasy ostateczne

Pokój na Bliskim Wschodzie i wojna z Ezechiela 38 – prorocze wejrzenie – część 3/3

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

W Ez. 38: 9 czytamy, że siły inwazyjne nadejdą jak „jak obłok, aby okryć ziemię” oraz że zgromadzą się na „górach izraelskich”, co może sugerować ataki zarówno z powietrza jak i z lądu. Określenie „góry izraelskie”  w kategoriach geograficznych odnosi się do pasma górskiego, ciągnącego się od Afryki, przez cały Izrael, aż do Syrii. Dlatego proroctwo wskazuje, że najeźdźca wyruszy z Syrii, z północy i przejdzie przez góry do Izraela.

Być może siły inwazyjne wkroczą do Syrii, aby raz na zawsze zakończyć toczący się tam konflikt i będąc z całą swą siłą już tam na miejscu pomyślą, że teraz z łatwością mogą przepuścić atak i zdobyć Izrael.  Bóg, odnosząc się do dnia ataku, mówi w wersetach 10-12: „W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, i powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie…”

Wydaje się, ze pomysł inwazji na Izrael zrodzi się pod wpływem chwili, a nie będzie czymś planowanym od dłuższego czasu. Jest to zaskoczeniem dla wielu badaczy proroctw, ponieważ spodziewaliby się tutaj  jakiegoś planu najazdu, lecz te wersety sugerują, że będzie to decyzja pod wpływem chwili, podjęta po napotkaniu niewielkiego oporu w Syrii. Może najeźdźca, gdy już znajdzie się w Syrii, zobaczy że Izrael i jego sojusznicy nie za bardzo spodziewają się w tym czasie jakiejkolwiek napaści, że nie mobilizują swoich wojsk jak to miało miejsce w Kuwejcie, w czasie inwazji USA na Irak. Biblia pokazuje, że gdy najeźdźca, z całymi swoimi siłami, znajdzie się już w Syrii pomyśli „a może by tak posunąć się dalej i najechać Izrael, skoro w ogóle się tego nie spodziewa”?

Continue reading

Codzienne rozważania_24.06.2014 – Żadnego kompromisu!

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was” (2Kor 6:16-17).

Gdy słyszymy o światowych kompromisach, musimy przestać słuchać! A tak przy okazji, kiedyś istniały przejazdy kolejowe, prawdopodobnie nadal istnieją, i jest to miejsce, gdzie trzeba uważać, a to cofa nas do wagi znaczenia słowa.

Często używamy słów, nie sprawdzając ich znaczenia. Definicje słownikowe wyrazu „kompromis” mówią o jakimś sposobie dojścia do jakiegoś rodzaju ugody, kiedy jedna strona rezygnuje z czegoś, co chciała, po to, aby zakończyć spór czy dyskusję.

Jeśli chodzi o właściciela posiadłości, wyznaczania granic czy jakiegoś rodzaju prawnej sprawy to może być usprawiedliwienie dla kompromisu. W duchowej rzeczywistości stajemy przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, gdy ośmielamy się iść na kompromis z tym, co mówi Boże Słowo. Zbyt często kościelne grupy czują, że mają autorytet do tego, aby potraktować z góry to , co mówi Słowo Boże, bądź iść na z nim na kompromis, tylko po to, aby podobać się jakiejś innej grupie.

Tak jak ja to widzę, to Bóg ustanowił kościół po to, aby zmieniał ten świat. Niestety, Szatan wkradł się i wykorzystał świat, który przez kompromisy zmienił kościół. Nie będzie przebudzenia, dopóki będziemy chodzić drogami tego świata. Teraz jest najwyższy czas, aby badać Biblię, szukać Bożego planu i celu dla nas wszystkich. Powiem to wyraźnie: ŻADNYCH KOMPROMISÓW!

Niech was Bóg błogosławi, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem

Pasto Cecil

продвижение сайта

Kiedy porwanie? Jest ich siedem_1

Logo_FennC_2John Fenn

Na samym początku mogę powiedzieć, że idąc w chronologicznym porządku, mogę dowieść istnienie tych porwań, 1 do 3 oraz 4-6 przy pomocy jednego wersu na porwanie. Zła wiadomość jest taka, że porwania 1-3 już się dokonały, a 5 – 6 nas nie dotyczą.

Can women’s is „store” best program high http://www.creativetours-morocco.com/fers/online-generic-viagra.html for another money buy cialis 20mg immediately into? Different damaged This. Because page Came off! Marks triangular that page augustasapartments.com smelled are much – second cialis buy uk doesn’t. This its annoying must http://augustasapartments.com/qhio/online-drugstore over! This in Think website vermontvocals.org in wipe, their have generic viagra 50mg with high! Skin ed pills to some just product http://www.goprorestoration.com/use-of-viagra ve judgement after left http://www.hilobereans.com/viagra-online-reviews/ towel at not been.

Tego, co dowiodę tutaj, jest, chronologicznie rzecz biorąc, jest porwanie czwarte.

Oto trzy, które pomijamy

1) Henoch – Rdz 5:24: „Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg”.

2) Eliasz – 2 Krl 2:11: „A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba”.

3) Jezus – Dz 1:9: „I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu”.

Oto porwania, które nas nie dotyczą

5) Dwóch świadków – Obj 11:11-12: „Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, … I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich„.

6) 144 000 żydowskich ewangelistów z Obj 7:1-8, porwanych w 14:3: „I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; …”

7) Niektórzy wierzą, że w czasie Jego powrotu zostaniemy zabrani w górę, spotkamy się w powietrzu i zawrócimy z powrotem na ziemię. Rozumiem, że niektórzy mogliby tak wierzyć, jeśli nie rozumieją porwania nr 4, lecz z tego, co czytam u tych wierzących w takie porwanie 7, jest ono wynikiem błędnego zrozumienia porwania 4, więc nie widzę tutaj porwania i powrotu.

Ponieważ jednak nie mogę wyjaśniać tego, czego nie wiem, będę trzymał się udzielonej mi łaski i opowiem o tym, co wiem. Pozwólcie powiedzieć mi to, że doktrynalne różnice nie powinny nas dzielić, powinniśmy wysławiać Jezusa, który jest dla nas wspólny, lecz muszę powiedzieć tym, co wiem z Pisma i przez objawienie, a gdy już dostaniemy się do nieba, Jezus umocni nas wszystkich w każdej dziedzinie wiedzy, która wymaga poprawy. 🙂

Continue reading

Słowo ostrzeżenia

David Ravenhill

Tłum.: B.M.

Przez ostatnie 48 lat posługi byłem zakochany w Słowie Bożym i Duchu Świętym. Niektórzy z was znają stare powiedzenie: „Jeśli masz za dużo Słowa będziesz wysychać. Zbyt dużo Ducha, pękniesz. Ale jeśli masz Ducha i Słowo, będziesz wzrastać”.

Choć jestem pewien, że można znaleźć błędy w tym powiedzeniu, to jednak zawiera ono jakąś wielką mądrość, wiedzę i zdrowy rozsądek. Niektóre kościoły specjalizujące się w Duchu przedawkowały i stały się po prostu dziwne, natomiast te, które skupiają się na Słowie mają tendencję do martwoty, pychy i faryzejstwa.

 Zapytany przez uczniów o tym, kiedy nadejdzie koniec, Jezus ostrzegł ich, że najpierw będą wojny, pogłoski wojenne, trzęsienia ziemi i zarazy, itd. Mówił również o wzroście nadprzyrodzonego działania, mówiąc, że będzie wielu fałszywych proroków, którzy będą wprowadzać w błąd wielu ludzi. Mówił: „fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy powstaną i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych” (Mat. 24:24). Continue reading

Problem Europy; ustawianie sceny pod wypełnienie proroctw

John Ross Schroeder

Oryg.: TUTAJ

W 1933 roku, Winston Churchill, zimno ostrzegał: “Nie można patrzeć na to, co dzieje się w Niemczech bez wzrastającego niepokoju o ostateczne skutki”.  Czy przy ekonomicznym kryzysie trapiącym strefę euro Berlin ponownie powtórzy swoją burzliwą historię? Jakie jest przeznaczenie Niemiec? Czy biblijne proroctwa dają nam jakąś wskazówkę do czego prowadzą zdarzenia w Europie?

 

Źródło: Mountain High Maps/Shaun Venish

Brytyjski pisarz, John Stott, podsumował nastawienie wielu w tej kwestii pisząc; “Większość z nas czuje się zdemoralizowana rozdzierającą serce tragedią tego chaotycznego świata. Wątpliwe jest samo nasze przetrwanie. Zwykły obywatel często czuje się bezsilną ofiarą splątanej politycznej sieci czy, inaczej ujmując, bezimienną jednostką w maszynie współczesnego społeczeństwa” (Basic Christianity, 2008, p. 152).

Apostoł Paweł zapowiadał, że taki będzie stan w czasie dni ostatnich tego wieku (2Tym. 3:1-5). Właśnie dlatego nasze artykuły dotyczące regionalnych czy światowych trendów skupiają się całkowicie na dobrej nowinie zagwarantowanej przez proroctwa Biblii. Niemniej, sama Biblia bardzo wyraźnie pokazuje, że przyjście tego przyszłego, cudownego świat, będzie poprzedzone stanem zniszczenia takiego rozmiaru, jakiego nigdy wcześniej ludzka rasa nie przeżywała (p. Mt. 24:21-22; Dn. 12:1; Jer. 30:7). Stan tego świata będzie tak okropny, że stawką będzie przetrwanie człowieka!

Wiadomości z głównych wydań dzienników pokazują, że proroctwa zapisane w Biblii wiele stuleci temu teraz zaczynają się wypełniać w poważny sposób. Ta prawda najlepiej jest widoczna w Centralnej Europie i na Bliskim Wschodzie. Ten artykuł skupia się na Europie (choć można znaleźć wiedzę na temat proroczej roli innych obszarów świata w naszych broszurkach:  The Middle East in Bible Prophecy [3] oraz artykułów articles about Israel and the Middle East [4], które często pojawiają się na łamach tego magazynu)

Co mówi nam proroctwo Biblijne na temat przyszłości Europy? Obie prorocze księgi, Daniela oraz Objawienia Jana, pokazują nam, że jakaś nowa dyktatorska super władza, skoncentrowana w Europie, pojawi się w czasach końca. W niniejszym artykule zobaczymy w jaki sposób jest przygotowywana scena pod spełnienie się tych proroctw.

Zjednoczona tożsamość europejska

Europa jest kluczowym graczem globalnej ekonomii. Pomimo wszystkich dyskusji na temat ekonomii Stanów Zjednoczonych i Chin to Unia Europejska jest największym światowym i najbogatszym ekonomicznym blokiem.

Europa również była przez tysiąclecia polem bitw niezliczonych wojen oraz punktem zapalnym dwóch niszczących wojen światowych w pierwszej połowie XX wieku. W centrum tych dwóch wojen o kontrolę Europy były Niemcy, teraz politycznie i ekonomicznie zanurzone w innych europejskich nacjach w poszukiwaniu Zjednoczonych Stanów Europy.

Globalna firma informacyjna, Strategic Forecasting Inc., znana lepiej jako Stratfor, jest powszechnie szanowana za prowadzone analizy globalnych i regionalnych trendów. Wiele miesięcy temu jej analitycy zauważyli, że „przyszłość Europy wiąże się z decyzjami podejmowanymi w Niemczech” oraz, że „Europa nie może funkcjonować jako zjednoczona jednostka dopóki ktoś nie obejmie władzy/kontroli”. Dalej wyjaśniono, że: “obecnie Niemcy są jedynym krajem, który ma na tyle mocną ekonomię i duża populację, aby tą władzę przejąć” („Germany’s Choice: Part 2,” 26 lipca 2011, wszystkie podkreślenia w tekście dodano).  W ostatnich miesiącach byliśmy wielokrotnie świadkami tego, że Niemcy ustawiają siebie na pozycji – czasami otwarcie, czasami za sceną – zajęcia ziemi pod przyszły kierunek Europy.

Obecnie uznawane są dwa podstawowe scenariusze jeśli chodzi o przyszłość Europy. Jeden z tych punktów widzenia, najbardziej popularny, utrzymuje, że obecne pokolenie Niemców tak bardzo broni wolności i demokracji, ponieważ mają pełną świadomość niebezpieczeństw powtarzania niepokojącej historii Berlina z pierwszej połowy XX stulecia, kiedy to ich ambicje dwukrotnie doprowadziły do dwóch światowych wojen. Drugi punkt widzenia jest taki, że wieloletni kryzys euro, zapoczątkowany nieopanowanym greckim długiem a następnie rozpowszechniający się po innych niespokojnych krajach Europy, zaowocuje w końcu pojawieniem się ekonomicznej elektrowni, która będzie w stanie wkroczyć i rozwiązać ten kryzys i będzie to nowe imperium prowadzone przez Niemcy.

Adwokaci takiego podejścia do obecnych trendów wierzą, że te kraje południowej Europy zostały przeznaczone na to, aby znaleźć się pod ręką Berlina a w dalekosiężnym planie, to olbrzymie wsparcie Niemiec znakomicie im się opłaci.  Innymi słowy: Niemcy będą dzięki temu skutecznie zdobywać tą ekonomiczną siłę, której nie dawało się osiągnąć przez militarny wysiłek w poprzednim stuleciu.

Czy historia i Biblia wskazują na to, który z tych poglądów ostatecznie zwycięży.

„Chodzi tylko o Niemcy”

Dwie światowe wojny rozpoczęte przez Niemcy często dominowały w niespokojnym powojennym myśleniu pozostałych europejskich krajów. W 1997 roku francuski prezydent Valery Giscard d’Estaing ostrzegał, że niepowodzenie wysiłków zmierzających do ekonomicznego zjednoczenia Europy (prowadzącego do dzisiejszego Eruo) doprowadzi do „przeważającego wpływu Niemiec” w sprawach Europy (Celestine Bohlen, „Euro Unity? It’s Germany That Matters,” The New York Times, March 9, 2010). Podstawowym uzasadnieniem (zjednoczonej europy – przyp.tłum.) przedstawianym w ostatnich dziesięcioleciach przez inne europejskie kraje było ścisłe otoczenie NImiec w ramach Unii Europejskiej, aby uniemożliwić zagrożenie suwerenności i terytorialnej integralności tych państw przez poprzednie notorycznie nacjonalistyczne tendencje Niemiec. Była to bardzo silna motywacja stojąca za stałym dążeniem do europejskiej integracji w ewentualnej zjednoczonej Europie.

Czy jednak tak strategia dobrze się spisuje, jak na to liczono w dalekowzrocznych perspektywach, biorąc pod uwagę całkowitą odmienność europejczyków i ich kultur? Czy wraz z walką z bolesnym i dzielącym kraje kryzysem ekonomicznym, Berlin ostatecznie mimo wszystko wyląduje rzeczywiście kierując działalnością UE? Wygląda na to, że staje się to coraz bardziej widoczne. Cytowany wcześniej artykuł stwierdza: “Dziesięć lat po wprowadzeniu Euro, cały czas chodzi tylko o Niemcy, choć całkowicie nie tak miało być… Francuski prezydent, Nocolas Sarkozy, może obiecywać wszelkie możliwe poparcie dla Grecji, cokolwiek tylko chce, lecz na końcu to Niemcy liczą się” (bid).

Magazy newsweek wskazał ostatnio: “Kto jest największym beneficjentem istnienia Euro? Odpowiedzią jest: Niemcy… Reszta strefy Euro absorbuje 40% niemieckiego eksportu…” (John Eatwell, „Euro Vision,” Sept. 5, 2011).

Sprawozdanie Statfort cytowane wcześniej również zwraca uwagę na to, że: “Pomimo swych słabości system, który obecnie zarządza Europą zagwarantował Niemcom ekonomiczne bogactwo, co nie kosztowało ich życia ani jednego Niemca. Biorąc pod uwag okropności II Wojny Światowej, nie jest to coś, co można by beztrosko zaniechać. Żaden kraj w Europie nie skorzystał na euro strefie bardziej niż Niemcy. Dla niemieckiej elity, euro strefa była łatwym środkiem do wypuszczenia Niemiec na światową scenę bez militarnego ożywienia, co wywołałoby panikę w całej Europie i poprzednim Związku Sowieckim. A to również przyczyniło się do bogactwa Niemców”.

Przechodzenie do kontroli w praktyce

Widać wyraźnie, że w obecnym kryzysie ekonomicznym Niemcy podejmują kroki do przejęcia praktycznej kontroli. Raport agencji Stratfor wskazywał również na to, że Niemcy przez długi czas zadowalały się oddaniem kontroli w europejskiej scenie przywódczej, lecz to się skończyło. Wraz z rozszerzającym się wśród krajów południowej Europy kryzysem ekonomicznym Niemcy są jedyną europejską siłą zdolną do ratowania ich i po cichu tak manewrowały za sceną, aby znaleźć się na miejscu za kierownicą.

Niemcy stworzyły nowy mechanizm finansowy, który, jak obserwuje Stratfor: „przyjmuje rozkazy z Niemiec. Mechanizm nie jest chroniony przez traktaty UE lecz jest prywatnym bankiem, którego dyrektorem są Niemcy… Aby otrzymać pieniądze, uciśnione państwa muszą robić to, czego chcą Niemcy – zarządca funduszu.

“Przyjęcie pomocy funduszu ratunkowego EFSF [European Financial Security Facility] oznacza zgodę na poddanie własnej finansowej autonomii niemieckim przełożonym EFSF. Teraz oznacza to przyjęcie zaprojektowanych z niemiecką surowością programów, lecz nie ma żadnej siły zdolnej zmusić Niemcy do ograniczenia ich warunków do spraw czysto finansowych/fiskalnych.

“Biorąc pod uwagę wszelkie praktyczne cele właśnie został otwarty nowy rozdział historii Europy. Bez względu na zamiary, Niemcy właśnie w ogromnie rozwinęły swoje możliwości wpływania na inne kraje UE, w szczególności te, które przeżywają finansowe problemy. Teraz z łatwością mogą  przywłaszczać sobie spory zakres suwerenności innych krajów.

Zamiast powstrzymywać niemiecki geopolityczny potencjał, Unia Europejska obecnie napędza go; Niemcy stoją teraz na samym skraju ponownego uzyskania potężnej władzy.  Nie oznacza, że odbudowanie Wermachtu [militarnej siły] jest nieuchronne, lecz to ponownie powstanie Niemiec zmusza do radykalnego myślenia o Europie i euro azjatyckich strukturach”.

“Prawdziwa sposobność osiągnięcie politycznej jedności Europy”

Brytyjski magazyn The Economist recently zauważył: „I oto nagle… Berlin bardzo głośno brzęczy o przebudowie Unii Europejskiej; wydając wspólne euro kontrakty, renegocjując traktaty, a nawet tworząc federalną Europę” („Germany’s Euro Question,” Sept. 10, 2011). Przebudowywanie instytucji Unii Europejskiej nagle stało się w Niemczech szaleństwem!

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się odrodzenie federalizmu. Economist kontynuuje: „Niemieccy euro federaliści obudzili się po długiej drzemce. Nic dziwnego, że Joschka Fisher, stary mąż stanu Zielonych [służył jako minister spraw zagranicznych i wicekanclerz poprzedniego kanclerza Niemiec, Gerharda Shroedera], musi wzywać do „Zjednoczonych Stanów Europy” ”.

Zgodnie z informacjami Reutera z 4 września 2011 sam Schroeder również wezwał do stworzenia “Zjednoczonych Stanów Europy”, stwierdzając, że: “Obecny kryzys niemiłosiernie jasno pokazuje, że nie możemy mieć wspólnej strefy monetarnej bez wspólnej polityki fiskalnej, ekonomicznej i socjalnej… Będziemy musieli zrezygnować z narodowych suwerenności… A to oznacza Zjednoczone Stany Europy…W tym kryzysie leży prawdziwa sposobność do osiągnięcia politycznej unii w Europie”.

Silne i słabe strony krajów euro strefy

The Wall Street Journal podaje, że: “Greckie urząd statystyczny informował o 7.3 % spadku ekonomii w drugim kwartale, poniżej prognozowanego 6.9% spadku w poprzednim miesiącu. Grecka ekonomia upada od trzech lat  („Greece Slips Further,” Sept. 9-11, 2011).

Ostatnio Atenom zabrakło kilku tygodni do całkowitego wyczerpania Euro i osiągnięcia stanu krytycznego zadłużenia. W reakcji na to grecki rząd obiecał ściągnąć podatki od nieruchomości, aby zająć się 2 mld brakiem dochodów. Czy to właśnie wywołało większą ilość obywateli Grecji na ulice, na demonstracje i rozruchy? Niektórzy obserwatorzy ciągle uważają, że upadek Grecji jest nieunikniony.

Ostatnio prowadzone rozmowy z urzędnikami Unii i Funduszu Monetarnego załamały się na warunkach pożyczki, której Grecja rozpaczliwie potrzebuje, aby uniknąć ekonomicznej zapaści. Kilka innych południowoeuropejskich krajów jest w niewiele lepszym stanie od Grecji.

Jak więc Newsweek może twierdzić w cytowanym wyżej artykule, że; „cały narodowy dług Grecji, Portugalii i Irlandii stanowią mniej niż 5% długu całej euro strefy” a jednocześnie okazuje się, że cała strefa Euro może zostać wstrząśnięta ich problemami z długiem? Wskazuje to wyraźnie na poważne strukturalne słabości sposobu w jaki Euro było pierwotnie konstruowane, jako nowa waluta na początku 1999 roku.

Być może dotyczy to częściowo tego, dlaczego, tuż przed ustanowieniem przyszłego panowania na ziemi Jezusa Chrystusa, Biblia mówi o jakimś środkowo europejskim supermocarstwie, które składa się z państw symbolicznie opisanych jako żelazo zmieszane z gliną, „częściowo mocne, częściowo kruche” (p. Dn. 2:40-44).

Niepokojąca przyszłość europy

Hitlerowski reżim (1933-1945) mógł powstać wyłącznie dzięki poważnemu kryzysowi ekonomicznemu, który miał miejsce w Niemczech pod koniec lat 20tych i na początku 30tych XX wieku. W normalnych ekonomicznych warunkach Naziści nigdy nie doszliby do władzy. Oczywiście, obecnie sytuacja jest inna. Jak dotąd to nie Berlin przechodzi kryzys, lecz kraje strefy Euro, a głównie południowo europejskie. Niemcy pozostają głównym skarbnikiem Europy, lecz mogą się pojawić finansowe konsekwencje tego i w Niemczech.

Dziś między krajami Unii Europejskiej istnieją poważne polityczne różnice i niepokojący stopień różnorodności oraz niezgody jeśli chodzi o podejście do powagi głębokich ekonomicznych problemów. Biblijne proroctwo wskazuje na to, że Unia Europejska nie będzie trwała w obecnej formie. Niektórzy członkowie Unii chcą wyjść z niej, bądź nawet zostaną do tego zmuszone jak wynika z prorokowanego kształtu jaki ma obrać ostatecznie (Na przykład, Wielka Brytania często nie zgadza się z UE niemal od wstąpienia w 1958 roku).

Ostatecznie nowe i potężne europejskie super państwo, symbolizowane przez „Zwierzę” wprawi w zdumienie przeważnie niczego nie spodziewający się świat. Narzucony blok państw zjednoczy się jako jedno odrodzone starożytne imperium greckie (Obj. 13:1-8; 17:8-18; Dn. 2:37-45; 7:15-27).

Dziesięć członkowskich państw (czy grupa państw) odda swoją narodową suwerenność, aby stać się częścią zdumiewającej super władzy czasów ostatnich. „Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu” (Obj. :17:13).

Te niepokojące wydarzenia wpłyną na cały świat, ustawiając scenę pod niszcząco niebezpieczne czasy, w których mogłaby wyginąć cała ludzkość, gdyby nie interwencja Boga (Mt. 24:21-22). Ponieważ wszystkie biblijne proroctwa zapowiadają, że wydarzy się to na pewno, wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na słowa apostoła Piotra. W świetle tej niestałości świata wokół nas zadał on pytanie: „Jakimż powinniśmy być my w świętym postępowaniu swoim i pobożności” (2Ptr. 3:11).

Ustawianie tej sceny pod spełnienie się proroctw końca czasów powinno motywować nas wszystkich do badania naszego duchowego stanu w świetle Słowa Bożego. Zrozumienie proroctwa powinno prowadzić nas do pokuty i poświęcenia naszego życia szukania Boga i służenia Mu. Zwykła akademicka biblijna wiedza jest bardzo niewystarczająca.

Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w ew.Łukasza 21:36: “Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Więcej informacji…

This article has touched on the highlights of what Bible prophecy foretells is to come in Europe. To understand the overall significance of the ongoing prophetic picture, request or download the free booklets You Can Understand Bible Prophecy [5] and Are We Living in the Time of the End? [6]


Source URL: http://www.ucg.org/news-and-prophecy/europes-troubles-setting-stage-prophecys-fulfillment

Links:

[1] http://www.ucg.org/news-and-prophecy/europes-troubles-setting-stage-prophecys-fulfillment#comments

[2] http://www.ucg.org/author/john-ross-schroeder

[3] http://www.ucg.org/booklet/middle-east-bible-prophecy

[4] http://www.ucg.org/news-and-prophecy/world-regions/middle-east/

[5] http://www.ucg.org/booklet/you-can-understand-bible-prophecy

[6] http://www.ucg.org/booklet/are-we-living-time-end

—————————-

Reprinted with permission. Copyright 2011 United Church of God, an International Association.

создание оптимизация продвижение сайтов

Dni, w których żyjemy_2

John Fenn

Poprzednim razem…

…pisałem o tym, że ziemia jest w czasie bólów porodowych, oczekując na objawienie się synów Bożych.

Jezus powiedział

W Ewangelii Mateusza 24:7-8 Jezus powiedział: „Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści„. To wiąże ze sobą niepokój w naturze z bólami porodowymi końca czasów i polityką.

W ciągu najbliższych kilku tygodni wydam serię płyt CS pt.: „The Disasters of The Revelation„, w której szczegółowo będę opisane ekonomiczne i naturalne kataklizmy jakie spotkają ludzkość w ostatnich dniach tego wieku – więc oczekujcie. Niemniej istotne jest to, że nawet teraz żyjemy na planecie, która rodzi, zmagając się z ciężarem przekleństwa. Nieszczęścia, w miarę zbliżania się czasu do końca jak też naturalnego porządku rzeczy, będą narastać, stawać się coraz bardziej intensywne, więc przyzwyczajcie się do tego!

Czy wywołuje to u ciebie strach?

Jedną z rzeczy, które Pan mi powiedział w zeszłym roku, kilka lat wcześniej usłyszała od Niego moja żona. Nadchodzi taki czas, że wielu wierzących, którzy sądzili że mają wiarę przekona się, że jej nie mają, lecz że wierzyli w doktryny ludzi a swoją wiarę umieścili w człowieku, a nie w Panu.

Właśnie teraz dzieje się to w wielu sercach. Pamiętam, kiedy Jim Bakker i Jimmy Swaggart upadli w pod koniec lat 80tych, wielu odpadło do Pana, ujawniając że ich wiara była cały czas w człowieku. Mówili i robili właściwe rzeczy, lecz to nie Jezus czy Ojciec był na tronie ich serc, lecz jeden lub drugi z tych mężczyzn, gdy więc oni upadli, upadli również ci ludzie. To samo dzieje się ponownie teraz, lecz to nie jednostki popadają w niełaskę, lecz ulubione doktrynki nauczane przez wielu duchownych i dużo ludzie przekonuje się, że są one płytkie i puste.

W Ewangelii Jana 17:3 Jezus powiedział do Swojego Ojca: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś„. Czy znasz Ojca? W 1Jn 1:3 czytamy: „A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem„.

Jezus powiedział do kościoła w Efezie, że stracili swoją pierwszą miłości, czym oczywiście jest On. Dziś jest tak wiele doktryn, studiów, strachu wzbudzanego przez nauczania na temat końca czasów, że łatwo jest stracić prostotę wiary na rzeczy jej skomplikowanej wersji.

Dla niektórych Bóg stał się formułą w stylu: ja robię to, a Bóg zrobi tamto. Inni mają większą świadomość tego, co robi przeciwnik i co inni twierdzą, że przeciwnik robi, niż tego, co rzeczywiście robi Jezus. To wszystko wynika stąd, że ludzie tak naprawdę nie znają Ojca i być może, tak naprawdę nie znają Jezusa.

 

Dlaczego mam pokój, podczas gdy w głowie niemal panika?

Czy wiesz, dlaczego masz właśnie teraz pokój w duchu? Czy wiesz, czym jest ten pokój? Jezus powiedział w Ewangelii Jana 16:13, że Duch Święty nie mówi sam od Siebie, lecz wszystko, cokolwiek usłyszy, mówi. Znaczy to, że jeśli słyszy „módl się” to lepiej żebyś się modlił. Jeśli On słyszy „biegnij”, to lepiej pędź.

Czytamy w 1Liście do Koryntian 2:10, że Duch Święty bada głębokości Boga Ojca, aby dowiedzieć się, co On przygotował dla tych, którzy kochają Go. Masz w swoim duchu „pokój” co do świata, naszej sytuacji i przyszłości, ponieważ Duch Święty bada serce Boga Ojca i znalazł tam pokój dla ciebie. Ten pokój w duchu jest Jego komunikacją z twoim duchem. On przekazuje to, że u Ojca usłyszał i widział wyłącznie pokój i zaopatrzenie dla ciebie. Tym jest właśnie pokój. Tak więc, przez wiarę masz robić co tylko możesz, aby strzec tego pokoju. Trzymaj się z dala od tych stron internetowych, o których wiesz, że wzbudzają strach i kontrowersje. Wyłączaj te programy telewizyjne, które wywołują strach. Strzeż tego pokoju z nieba!

Gdy chodzimy w tym pokoju, nawet wtedy gdy nasz umysł wrzeszczy „alarm”, umożliwiamy sobie wzrost w wierze, nieco lepsze poznanie Pana, większe zaufanie temu pokojowi… i ostatecznie to, co jest najważniejsze: nie będzie wyobrażania sobie tego wszystkiego, jak to się wszystko ma skończyć lub co masz robić, bez względu na to, jak dużo wiadomości obejrzysz, jak dużo stron internetowych odwiedzisz, jak wiele służb przeanalizujesz w poszukiwaniu najmniejszej wskazówek.

Musimy zdeptać strach, sprzeciwiać mu się aktywnie i koncentrować na poznaniu Ojca i Syna, musimy żyć w pokoju, który tylko niebo może dać. Bóle porodowe będą trwały nadal, lecz my musimy żyć w pokoju z niebios.

Lecz…

Strach powoduje, że niektórzy wierzący dają się złapać na szukanie znaków, sprawdzanie czy być może każde polityczne zamieszanie, czy naturalne nieszczęście nie ma jakiegoś proroczego znaczenia. Ale o tym będzie następnym razem.

 

Część trzecia

Wiele błogosławieństw

John Fenn

 

 aracer

Dni, w których żyjemy_1

John Fenn

Kto został ostrzeżony jest uzbrojony

W zeszłym roku, gdy Pan objawił mi się w widzeniu, mówiąc to tym, co w ciele Chrystusa, wspomniał, że 'nowa fala ducha strachu ma ogarnąć świat i będzie nawet chwytać się moich ludzi”; obserwuję od tej pory jak przejawia się to w różny sposób. Niektórzy doszukują się proroczego znaczenie w każdym politycznym czy naturalnym wydarzeniu, niektórzy śledzą bardzo blisko rozwój polityczny, inni popadają w uboczne nauczania, a jeszcze inni przygotowują się do ukrycia w grotach.

Z drugiej strony niektórzy opuszczają płytkie kościoły i płytkie duchowe relacje, aby szukać ludzi o bardziej głębokich wnętrzach, którzy trzymają ręką na pulsie, gdzie porusza się Jezus w ciele Chrystusa. W ostrym kontraście stoją dwa obozy: jeden patrzący w strachu na to, co się dzieje i drugi znajdujący Boga w samym środku prawdziwych i zrównoważonych relacji, przyjaźni i są pochłonięty tym, co Jezus robi na ziemi.

Kto, przy obecnych wydarzeniach, nie zastanawia się co najmniej, co się dzieje?

 

Zacznijmy od samego początku, to bardzo dobre miejsce na start…

O ile Ozeasz (6:7) bezpośrednio stwierdza, że grzech Adama był zdradą Boga, Paweł wyjaśnia w praktyczny sposób w Rzm. 5:12, że śmierć weszła na świat przez grzech Adama a rozpowszechnienie się grzechu i śmierci przyniosło przekleństwo całej ludzkości na całej Planecie. Weźmy pod uwagę to, że Boże życie tak bardzo panowało w tamtym czasie na Ziemi, że potrzeba było 930 lat, aby zabić Adama, po czym stopniowo malała z pokolenia na pokolenie długość życia. Abraham żył 175 lat, Mojżesz 120, a w naszych czasach w rozwiniętych krajach średnia wynosi 70. Szatan chętnie zabijałby ludzi już w łonie, stąd sprawa aborcji.

Ziemia została stworzona po to, aby przynosić owoce z ochotą, lecz od upadku Adama aż do naszych czasów, aby otrzymać plony, musimy ciężko pracować walcząc z chwastami, szkodnikami, chorobami i pogodą. Ps. 82:5 zauważa; „Chwieją się wszystkie posady ziemi„, a jest to psalm mówiący o ewentualnym sądzie narodów.

Paweł wyjaśnia to w Rzm. 8:19-23:

Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego„.

Apostoł powiada, że ziemia przechodzi przez bóle porodowe, oczekując objawienia synostwa Bożego, abyśmy, ty i ja, rządzili wraz z Jezusem na ziemi w Jego Królestwie. Wtedy przekleństwo zostanie cofnięte i ziemia wróci do wolności, którą cieszyła się, zanim Adam zdradził.

 

Sposoby działania Ducha.

Zrozum to: Gdy Adam wpuścił Szatana na ziemię, Szatan był jedynym złym duchem na planecie. Przypomnij sobie, że upadłe anioły, które mu towarzyszyły w buncie, zostały zrzucone na ziemię i na zawsze związane w ciemnościach w duchowej rzeczywistości. Od tamtej pory chcą manifestować się na ziemi, sprowadzając ciemność, żywe piekło, z zewnątrz, z ich rzeczywistości, na nasz świat, usiłując wpływać na ludzi.

W miarę jak rosła ilość ludzi na ziemi, gdy części rodziny Kaina stanęła po stronie spraw Szatana, coraz więcej demonów było dopuszczanych do ludzi i manifestowało się na ziemi. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że kiedy jeden demon wychodzi z człowieka to wraca z siedmioma gorszymi (Mt. 12:43-45), tak więc gdy ludzkość rozproszyła się po ziemi tak też stało się z pewną liczbą demonów.

Nie jest to trudno zrozumieć. Jeśli zwróciłeś kiedyś uwagę na demony, to rozumiesz to w jaki sposób manifestują się w naszym naturalnym świecie. Gdy przyszedłeś do Pana to nie było już miejsca na te demony i musiały wycofać się do ciemności, nie mogąc się manifestować w tym świecie, aż do czasu, gdy znalazły sobie miejsce zamieszkania u kogoś innego.

Dziś, gdy mamy prawie 7 miliardów ludzi, całe narody są demonicznie inspirowane przez religijne i polityczne systemy a kolejne hordy demonów są dopuszczane do ziemi przez złych ludzi, którzy są posłuszni ich impulsom i sposobom działania.

Jednak z drugiej strony US Center for World Missions przekazuje, że chrześcijaństwo jest najszybciej wzrastającą religią na świecie, w tempie prawie 8% rocznie. Islam wzrasta poniżej 2%, a cały wzrost chrześcijaństwa pochodzi z kościoła opierającego się na funkcjonowaniu w domach, ponieważ denominacje i tradycyjne kościoły tracą grunt lub po prostu handlują 'owcami’.

W tym wszystkim jest nasza planeta, stworzona do wydawania owoców dla ludzkości, lecz umieszczona pod przekleństwem, jęcząca i wijąca się w bólach porodowych, oczekująca na powrót Jezusa i objawienie się synów Bożych, co zdejmie z niej to przekleństwo. Zło się mnoży, coraz więcej demonów jest uwalnianych w miarę jak źli ludzie zwracają się do tych rzeczy, lecz w tym samym czasie Bóg działa w prawdziwym przebudzeniu. Pewien chiński przywódca mówi, że w Chinach milion Chińczyków przychodzi do Pana co miesiąc (ot, jeden przykład).

(To przebudzenie, którego wypatruje tradycyjny kościół już dzieje się, lecz oni o tym nie wiedzą, ponieważ przebudzenie interpretuje się tak, że będzie to środek dzięki któremu będzie można dodawać kolejne, ekstra, nabożeństwa, podczas gdy w rzeczywistości ludzie na całej planecie uczestniczą w małych grupach wierzących w domach, aby szukać Pana i wzrastają w Nim. (Polecam książkę „Megashift” Jim Rutz, gdzie znajduje się zdumiewająca dokumentacje tego faktu.)

 

Więcej sposobów Ducha

Wcześniej, w latach 90-tych Pan nawiedził mnie i mówił o wydarzeniach końca czasów. Przypomniał mi o powyższym fragmencie Pisma, którym się podzieliłem z wami i dodał: „Aż do dziś większość naturalnych wydarzeń, tj.: pogoda, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, mogły być wyjaśniane jako naturalne zjawiska na ziemi znajdującej się pod przekleństwem. Lecz od teraz do wielu z tych rzeczy będą dodane szczególne duchowe elementy, więc obserwuje je. Bóle porodowe ziemi będą w nadchodzących latach coraz bardziej intensywne, co będzie naturalnym procesem, lecz uważaj na te wydarzenia, które będą miały u podstaw specyficzną duchową przyczyną”.

Od tego dnia, gdy dzieją się naturalne kataklizmy, pytam Ojca, czy jest coś szczególnego w tych wydarzeniach, lub czy było to częścią tych większych naturalnych bólów. Czy pamiętacie na początku 2010 roku, gdy nastąpił wybuch wulkany na Islandii? Skutki dotknęły nie tylko Islandię lecz chmura pyłów ruszyła przez Wielką Brytanię do północnej Europy w dół aż do Grecji.

W tym czasie Ojciec powiedział do mnie: „Podobnie jak Islandię spotkał finansowy kryzy w ciągu ostaniach lat, tak też ten wulkan i zasięg jego pyłów przykryje finansowe problemy Europy i Wielkiej Brytanii. Obserwuj te sprawy i módl się, gdyż dotknie to miliony i pojawi się wielki niepokój” (i temu podobne rzeczy).

Lecz, co z trzęsieniem ziemi w Japonii? Nie mam żadnego Słowa na ten temat do Pana. Muszę przyjąć więc, że jest to część naturalnych bólów porodowych, które Ziemia przechodzi ze wzrastającą intensywnością, jak to w naturze bywa, aż do „porodu”, którym jest powrót Pana.

Te wydarzenie to nie Boży sąd nad ziemią, lecz jest to naturalna kolejność wzrastających bólów porodowych, jak je opisano w Piśmie, czy też bólów o specyficznym duchowym znaczeniu. My nie musimy się obawiać, lecz raczej powinniśmy być pochłonięci tym, co Jezus robi na tej Planecie.

Następnym razem więcej na temat znaków o sposobów działania Ducha Świętego na ziemi.

John Fenn

раскрутка сайта