Przechodzenie z Chwały w Chwałę

Proroczy wgląd w rok 2008
Chucka Pierce’a załozyciela Glory of Zion Ministries. Wierzy on, że rok 2008
(herajski 5768) jest rokiem nowych początków i podaje 8 kluczowych
spraw, których należy być świadomym w tym następnym roku.


Liczba osiem jest zawsze łączona z „nowymi początkami”. Oto osiem spraw,
których możemy wyglądać w nadchodzącym hebrajskim roku 5768 i będą
dojrzewać w tym czasie.To, jak umacniasz
swoje wyznanie i jak pozwalasz, aby miecz Pański działał w twoim życiu, będzie
skutkowało nowym początkiem. Niektórzy wejdą weń z przychylnością
inni z więzami. Niemniej, tak czy inaczej, zaczniesz coś nowego!

Nawet jeśli odrzuciłeś zmianę
ku widocznemu nowemu wymiarowi, twój obecny stan, będzie twoim nowym
stanem. Bóg wyjdzie ci na spotkanie tam, gdzie jesteś i spowoduje
nowy start ? któremu się poddasz. Złapiesz to szybko i nabierzesz
rozpędu, nawet jeśli opierałeś się zmianie. Jeśli się jej nie poddasz, twój
nowy początek umieści cię w starym cyklu ze starymi strukturami wzmocnionymi
siedmiokrotnie.1.
Jest to rok manifestacji! Będą fizyczne manifestacje tego, na
co oczekujesz i co chcesz zobaczyć! Pojawią się nowe granice. Możesz w nadnaturalny
sposób przenieść swoje ograniczenia i zacząć działać w nowych dla
ciebie obszarach. Masz dostęp do nowego miejsca objawienia. Ziemia i niebo
stają razem w szeregu, aby stworzyć nową, boską obecność w twojej atmosferze.

2. ’Dominium’
(władza) będzie nowym, kluczowym słowem dla tego roku! Rządź tam, gdzie zostałeś
postawiony. Rządź lub będziesz patrzył jak „dzikie zwierzęta” zajmują twoją
ziemię. Przejrzyj i określ na nowo obszary twojego autorytetu (władzy). Z
powodu twojego przejścia do nowych rzeczy, świętej świadomości obecności
Pana, będą takie demony, które nie będą mogły podążać za tobą w przyszłości.
Boży ludzie będę mieli wielką władzę nad swoimi wrogami.


3.
Księga Wyjścia 23 jest również rozdziałem na ten rok.
Bóg tworzy Swoje przymierze w nowy sposób, aby posunąć nas
ku naszemu przyszłemu przeznaczeniu. Dotyczy to rodzin, regionów i
krajów. Jeśli zapomnieliśmy i odrzuciliśmy Jego przymierze w jakichś
dziedzinach to te błogosławieństwa nie będą naszym udziałem w przyszłości.
Musimy wrócić i dokonać przeglądu korzeni naszego przymierza i ponownie
się dostosować! Nie gardź małymi początkami, krok po kroku zajmuj swoją ziemię.
Jeśli ruszysz z miejsca, anielskie zastępy będą zstępować, aby cię „tam”
zaprowadzić.

4. Rok
5768 będzie rokiem nabierania rozpędu! Nadchodzący rok będzie nie tylko początkiem
nowego okresu twojego życia, lecz będzie również rokiem, w którym
ciało Chrystusa nabierać będzie rozpędu. Rozpędzony przedmiot trudno jest
zatrzymać. Aby go zatrzymać, potrzeba zastosować przez pewien czas siłę sprzeciwiającą
się temu ruchowi. Im większy pęd ma przedmiot tym mniej prawdopodobne jest
zatrzymanie jego ruchu do przodu. To będzie rok, w którym siły będą
współzawodniczyć o ten rozpęd. Bóg będzie działał na naszą
korzyść! Czy odpowiemy Mu? Siły przeciwnika, którym się nie opieraliśmy
będą działać, aby zwolnić postępy królestwa na ziemi. Nie wolno nam
pozwolić na to, aby strach, niewiara i wątpliwości powstrzymał nasz postęp.
Gwałtownicy porywają Królestwo Niebios siłą. Musimy nabrać rozpędu!

5. Jest
to rok nadzwyczaj obfitej łaski. Wszystkie ósemki 'wychodzą poza”.
Musimy wyjść poza nasze ostatnie namaszczenie i nadzwyczajnie obfitować w
następnym okresie. Zmartwychwstanie mocy jest dostępne dla nas. W Biblii
jest zarejestrowanych osiem przypadków wskrzeszenia z martwych, a
oto jest tutaj dostępna podwójna moc działania, aby w nią wejść. Biblia
opisuje 8 cudów uczynionych przez Eliasza i 16 dokonanych przez Eliasza!

6. Jest
to rok zwycięstwa! Umocnij się w Panu, nie pozwól na to, aby przeciwnik
chwycił cię i zwlókł ze sceny twojej przyszłości! Złam sierocego ducha!
Wróć do miejsca niewinności. Wzywa cię twoja komora. Trwaj w swojej
komorze, abyś mógł zostać posłany na kluczowe misje. Ewangelia Jana
i jego listy są kluczowe dla przemian tego roku.

7. Jest
to rok obrzezania. Obrzezanie było wykonywane ósmego dnia. Obrzezanie
wiąże się z „zdejmowaniem hańby” (Joz. 5:9). Ogłaszaj, że wszelka hańba
*)
z przeszłości zostaje z ciebie zdjęta.

8. Jest
to rok Święta Szałasów. Było jedno główne święto łączące się
z ósmym dniem ? Święto Szałasów. Bóg tak zaplanował,
abyśmy świętowali przez siedem [7] dni i ósmego dnia mieli Szabat
[odpoczynek]. Pamiętaj o swoich przeszłych pustyniach, lecz świętuj swoją
drogę do nowego początku i wejdź do odpocznienia!

Jest
to Boży rok nowych początków ? wejdź tam!
—————————————————————————


*)
Przyp. tłum.: nie wiem, czy znane jest nauczanie nt.:
„zdejmowania hańby”, wstawię krótkie wyjaśnienie
(za
http://www.davidcannistraci.org/reproach.html
):

1) Hańba
niepłodności
(p. I Moj. 30:22-24,
1 Sam. 1:5-6, Łk. 1:25) –
może być udziałem kobiety, która
nie może mieć dzieci. To kłamstwo mówi: „Nigdy nie przyniesiesz
owocu, nigdy nic nie będziesz znaczyć”.

2) Hańba
wdowieństwa
(Iz 54:4) – stara
się gasić osobę, która znalazła się w samotności.


3) Hańba przegranej/pokonania (Neh. 1:3) – może spaść na tych,
którzy swoje życiowe wyzwania zakończyli porażkami i niepowodzeniem.


4) Hańba ubóstwa – jest w swej sile nieszcząca, lecz
Pan obiecuje zdjęcie jej (Ez. 36:30). To kłamstwo mówi: Jeśli masz
mało to nie jesteś wiele wart.


5)
Hańba moralnego upadku –
szczególnie dotyka przywódców (Przyp. 14:34; 1 Tym.
3:7) i może stać się niemiłosiernym dręczycielem.Istnieje niezliczona ilość różnego rodzaju wyrzutów,
będących skutkiem seksualnego wykorzystania, poza małżeńskiego urodzenia,
porzucenia/adopcji, ofiar HIV, mniejszości społecznych, niesprawności
fizycznej…. Hańba doskonale radzi sobie wchodząc w nasze życie przez
otwarte frontowe drzwi naszych upadków lub wślizguje się tylnymi
drzwiami grzechów innych ludzi, o ile tylko wejście jest otwarte.
Lecz jeśli tylko będziemy patrzeć na krzyż to ostatni rów obronny
przeciwnika uniemożliwiający nam wejście do naszego miejsca błogosławieństwa
zostanie usunięty. Czasu już usunąć obciążający nas list dłużny z tych,
dla których cierpienie wywołane grzechem stało się nadmierne
(2 Kor. 2:5-7).

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.