Przyjąć napomnienie: Wszyscy chcą iść do nieba, a umierać nie ma komu

 

1 czerwca 2011

Kevin Kleint

 

 

 

 

 

Kościół stale woła o Mądrość Bożą. W Liście Jakuba 1:5 mamy obietnicę, mówiącą, że jeśli prosimy o nią Boga to On da nam za darmo i bez wymówki, lecz często, gdy Mądrość przychodzi, pojawia się opakowaniu nie do przyjęcia – napomnienia.

Mądrość woła

Oto widzimy Mądrość od Boga (spersonifikowaną jako kobietę) wołającą na ulicach na każdego kto zechce słuchać.

Przyp. 1:20-22: “Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?

Mądrość oferuje swoje słowa za darmo w postaci poznania i obiecuje:

Przyp. 1:23: “Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto CHCĘ wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa”

Najpierw zwróć się!

Mądrość chce wlać w nas Bożego Ducha, lecz jest pewien warunek wstępny: my musimy ZWRÓCIĆ się do Jej napomnienia. Musimy zrozumieć kolejność jaka tutaj występuje. NAJPIERW musimy zwrócić się po napomnienie do Mądrości, a NASTĘPNIE zrozumieć jej Słowa. Ci, którzy twierdzą, że są mądrzy, ale nie przyjmują napomnienia są prostakami i nic nie wiedzą, bez względu na stopień naukowy jaki mają czy posiadany tytuł.

Przyp. 1:24-27:  „Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, (dy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie„.

Mądrość szydzi?

Czy cokolwiek od Boga może szydzić z ciebie, gdy coś się stanie? Widocznie tak. Gdy trwamy przy swoim twardym sercu i jego drogach, nie słuchając rady i napomnienia oferowanego przez Mądrość, Biblia mówi, że Mądrość, która przychodzi od Boga, szydzi z nas w czasie ucisku.

1:28-30: “Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem”.

Mądrość ukrywa się?

Tutaj widzimy, że Mądrość rzeczywiście ukrywa się i staje się niedostępna dla nas, gdy ją wzywamy. Czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony? Ja na pewno, a to dlatego, że:

Przyp. 1:31: “Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami”.

Otrzymałem dokładnie to, na co zasłużyłem, ponieważ, przede wszystkim, nie słuchałem. Jest to prawdziwe prawo siania i zbierania. Jeśli siejesz dla ciała, z ciała żąć BĘDZIESZ skażenie, lecz jeśli siejesz dla Ducha, otrzymasz życie!

Przyp. 1:32-33: “gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem

 

Przyjmowanie napomnienie współcześnie

Tak ważne jest, aby w tych Dniach Ostatnich przyjmować napomnienie. Nasze nowoczesne północnoamerykański kościoły nie mają o tym pojęcia. Nikt nie śmie napominać swego brata czy siostry z powodu porażającego strachu przed określeniem „osądzający”, lecz (zgodnie z Przyp. 1:23) przyjmowanie napomnienie jest kluczowym składnikiem otrzymania wylania Ducha Bożego! (Przeczytaj „Moje 7 lat w Liście Eliasza_4”)

Przyjmowanie napomnienia wymaga krzyżowania ciała, głównie dlatego, że przychodzi ono przez niedoskonałych ludzi! Oczywiście, są wokół nas tacy, którzy mają „kompleks Boga” i wydaje im się, że muszę napominać wszystkich, lecz są też ludzie, których Bóg umieścił w naszym życiu, którzy dbają o nas tak bardzo, a my musimy słuchać ich napomnienia, bez względu na to, jak jest bolesne dla ciała. Panowie, to obejmuje również wasze żony! Panie, to obejmuje również waszych mężów!

Drobna uwaga: Jeśli u KAŻDEGO, kto cię napomina widzisz coś złego, to nie wykorzystuj tego jako wymówki; są spore szanse na to, że to TY masz problem!

Istota tego jest taka: Jeśli masz w ogóle nadzieję na wylanie Ducha Bożego czy przyjęcie Jego Mądrości w jakiejkolwiek postaci, to ty MUSISZ być w stanie przyjmować napomnienie od tych, którymi Bóg cię otoczył. Jedynie wtedy zostaniesz wyposażony do wykonania swojego zadania w Jego Królestwie na ziemi.

Błogosławieństw & Pokoju

Kevin Kleint

Email: kevin at  honorofkings.org

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.8]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.