Rozdział 0 – Wstęp

Heflin Ruth

Gdy w grudniu 1996 roku zmarł mój brat Wallace H, Heflin Jr. otrzymałam wiadomość przez telefon w moim hotelowym pokoju w Burkino Faso w centralnej części Afryki. Miałam wiele godzin zanim mogłam dostać się na powrotny samolot do Ameryki i gdy siedziałam samotnie w pokoju, jeden werset Pisma nagle przeniknął mojego ducha: „dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków”. (1 Kor 10,11).
Wiedziałam o tym, że odejście mojego brata do Domu jest związane z tym, że przyjście Pana jest blisko. Czułam, że Boży czas został przyspieszony i wiedziałam, że Bóg wykorzysta odejście mojego brata, aby wyzwać wielu ludzi nie tylko do tego, aby byli gotowi na Jego przyjście, lecz także, aby postępować z pracą przy zbiorach żniw, ponieważ czas jest już krótki.

Kilka następnych dni wykazało, że było to prawdą, gdy wielka ilość sług  Bożych, zarówno Amerykanów jak i obcokrajowców, przeszło obok jego trumny, aby złożyć szacunek człowiekowi, który ubłogosławił ich życie i widziałam, że byli bardzo poruszeni jego odejściem. Wtedy odczułam, że jakieś negatywne zjawiska przejdą przez Ziemię w krótkim czasie.
Wczoraj rano, niemal w rok później, w czasie niedzielnej usługi w Richmond, nagle ponownie przypomniałam sobie ten werset: „dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków”. Tym razem odczułam pozytywny aspekt wersetu i odczułam wielką odpowiedzialność, jaką mamy na swoich barkach, aby wprowadzić przebudzenie czasów ostatecznych z całą jego chwałą i wspaniałością. Wiem o tym, że mamy daną nam przez Boga zdolność do przyniesienia ostatecznego żniwa.

Bóg używał mojej książki „Chwała” do przekazania wielu odpowiedzi ludziom, którzy byli zainteresowani tym, co Bóg robi w obecnym rzednącym już przebudzeniu.
Pastorzy, kupują moją książkę, aby dać ją członkom swoich zespołów, aby i oni mogli wziąć udział w przebudzeniu. Jestem bardzo zadowolona z reakcji, jakie na tą książkę otrzymuję.
Następną rzeczą, na którą ta książka wpływa, to otwieranie horyzontów dusz ludzkich. Wiele osób napisało do mnie twierdząc, że Bóg robił niektóre z tych rzeczy w ich życiu, lecz nie mieli nikogo tak obytego, kto mógłby im potwierdzić, że to jest z Boga. Mówili: „ponieważ nie mieliśmy żadnego zachęcenia i nie znaliśmy nikogo z kim można było na ten temat porozmawiać, nie chcieliśmy, aby ludzie pomyśleli sobie, że wyszliśmy zbyt daleko poza granice, nie mówiliśmy nikomu i nie dążyliśmy do tego”.
W ostatnich czasach, gdy szukaliśmy Pana i wchodziliśmy w chwałę, nauczyliśmy się i doświadczyliśmy tak wiele, że jestem zmuszona napisać drugą część. Ta książka poprowadzi szczerze pragnących przebudzenia w głębsze objawienie tego, czego Bóg pragnie w tych czasach.

To jest czas przebudzenia, do którego czuję się w sposób wyjątkowo przygotowana. Urodziłam się w czasie przebudzenia, wychowywałam się w trwającym przebudzeniu i miałam przywilej prowadzić pionierską pracę przebudzeniową w wielu rejonach świata. Doświadczałam wylania Ducha przez wiele dziesięcioleci i mam wielką świadomość tego, czy jest przebudzenie chwały. Obecnie, Bóg zabiera nas do znacznie większej chwały, do Przebudzenia Chwały.

Ruth Heflin

Ashland, Virginiaaracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.