Skamielina mózgu wieloryba dowidzi, że paleontolodzy mylą się


Brian Thomas M.S.  *)
27 stycznia 2012


Oryg.: Tutaj

Dziewięć lat temu Howell Thomas, starszy paleontologiczny preparator z Natural History Museul of Los Angees County bardzo sceptycznie podszedł do tego, gdy pewna kobieta stwierdziła, że znalazła skamielinę mózgu wieloryba w San Luis Obispo County, w Kalifornii.
Przede wszystkim, gdy o tym usłyszałem, powiedziałem, że „to jest niemożliwe. – powiedział  Thomas Beatrice Daily Sun. – Gdy to przynieśli, z pewnością, jest to druga z dwóch znalezionych skamielin mózgu wieloryba” 1).
Wyjaśnił, że “to jest zdumiewające znalezisko, ponieważ mózg nie ulega skamienieniu, gdyż zbudowany jest z tkanki miękkiej. Miękkie tkanki nie kamienieją, ponieważ mózg rozkłada się w pierwszej kolejności. Niesłychane jest to, aby powstały takie warunki, w których następuje ich skamienienie” 1).
Podobne sprawozdanie pojawiło się w San Luis Obispo Tribune: „Większość skamielin to szkielety i naukowcy sądzili, że masa miękkiej tkanki takiej jak mózg może skamienieć”2).
Lecz to jest błąd, miękka tkanka może ulec skamienieniu w różny sposób, jak na przykład przez uformowanie odcisku w skale, przez zastąpienie minerałami, które zachowują oryginalny kształt miękkiej tkanki, a czasami w procesie mumifikacji oryginalnego materiału.

Główne trudności interpretacyjne paleontologów w przypadku skamieniałej tkanki miękkiej wynikają i z ich szkolenia, mówiącego im, że ten proces tworzenia się skamielin zabieraj bardzo dużo czasu i że przebywały one w ziemi przez długie „geologiczne okresy”. Obie z tych podstawowych doktryn sprzeciwiają się możliwości pojawienia się tkanek miękkich w takich „starożytnych” gatunkach.
Kobieta, która znalazła skamielinę w Kaliforni, Pepper O’Shaughnessy, używała jej do przytrzymywania otartych drzwi domu. Wskazuje to na to, że miękka tkanka mózgu walenia musiała zostać zastąpiona minerałami, przez co stał się na tyle ciężki, że był w stanie blokować drzwi i znosić niszczenie spowodowane wystawieniem go na zmienne warunki atmosferyczne. Nie jest to jedyny przykład spektakularnego znaleziska skamieliny wieloryba z okresu lodowego na zachodnim brzegu Zachodniej Półkuli, co najlepiej da się wytłumaczyć w ten sposób, że zwierzęta zostały złapane w zbiornikach wodnych pozostawionych po cofającej się z kontynentów wodzie pochodzącej z Wielkiego Potopu 3).

W przypadku innej skamieliny tkanki miękkiej, zespół paleontologów badał chemiczne przyczyny czerwonego zabarwienia zmumifikowanego mezozaura. Opublikowali w 2010 roku, że odkryli „fragmenty rozpadu hemoglobiny” 4,5) i opisali pierwotną tkankę łusek od nosa do ogona. Muzeum z Los Angeles, gdzie Howell Thomas pracuje trzymało tą skamielinę, pochodzącą z Kansas, przez 40 lat.
Co więcej, paleontolodzy wydali dziesiątki specjalistycznych artykułów opisujących oryginalne tkanki znalezione jako skamieliny, zaczynając od tkanek roślin Ery Lodowcowej, które ciągle są zielone, do szpiku kostnego dinozaurów wraz z pierwotnymi naczyniami krwionośnymi 6,7).
Po zbadaniu tego prawdopodobnie zmineralizowanego mózgu walenia Thomas powiedział: „Nie może to być nic innego. Rzeczywiście jest to dokładnie to, co mówimy, że jest” (dosł.: „It just couldn’t be anything else. It really is what we say it is” 2). Dokładnie tak samo ma się sprawa z miękkimi tkankami skamielin, które nie zostały zmineralizowane – nie może to być nic innego, bez względu na to, jak wielkim jest wyzwaniem dla ich obecnego dogmatu o długich wiekach geologicznego czasu.

_________________________

1) Koperski, S. A whale of a tale. Beatrice Daily Sun. Posted on beatricedailysun.com January 5, 2012, accessed January 13, 2012.
 2) Sneed, D. Whale of a find. San Louis Obispo Tribune. Posted on sanlouisobispo.com January 8, 2012, accessed January 13, 2012.
 3) Thomas, B. Whales in the Desert? ICR News. Posted on icr.org December 20, 2011, accessed January 17, 2012.
 4) Lindgren J. et al. 2010. Convergent Evolution in Aquatic Tetrapods: Insights from an Exceptional Fossil Mosasaur. PloS ONE. 5 (8): e11998.
 5) Some have suggested that the mosasaur tissue had been „phosphatized,” which occurs when original soft tissues like proteins are replaced by phosphate mineral. Unlike original biological material, phosphatized material would be more likely to persist for millions of years. However, the technical paper reported original protein decay remnants, not phosphatized material, and the scientific journal has not issued any retraction.
6) Fossil Analyses with Verified Original Soft Tissues. ICR Fact Sheet. Posted on icr.org July 21, 2011, accessed January 17, 2012.
7) Fresh Tissues Show That Fossils Are Recent. ICR Fact Sheet Posted on icr.org, accessed January 17, 2012.
 Image credit: David Middlecamp. Copyright © 2012 The Tribune. Adapted for use in accordance with federal copyright (fair use doctrine) law. Usage by ICR does not imply endorsement of copyright holders.

*)  Mr. Thomas is Science Writer at the Institute for Creation Research.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.