Sleponarodzony z ew. Jana 9

Durai Joe

Czytamy o człowieku, który urodził sie ślepy i został uzdrowiony przez Jezusa w ew. Jana 9

Czytamy o człowieku, który urodził się ślepy i został uzdrowiony przez Jezusa w ew. Jana 9 (przeczytaj cały rozdział dla poznania pełnej historii). Gdy został zapytany czy jego ślepota została spowodowana przez grzech jego lub rodziców, Jezus odparł:

Jan 9:3 – Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże..

Przypadkowe czytanie tego fragmentu lub izolowanie go i takie czytanie może dać wrażenie, sugestię, że Bóg uczynił tego człowieka ślepym po to, aby go uzdrowić; po prostu aby uzyskać z tego tytułu chwałę. Jest to niestety, wniosek na które wielu wpada bardzo szybko. Lecz szczery badacz umysłu Chrystusa, szuka i stara się zobaczyć Jezusa. Chodź z Nim, przez kilka dni, poprzez ewangelię i poczuj Jego bicie serca. Niech twoje duchowe oczy otworzą się!

Choć ślepota nie była spowodowana żadnym szczególnym grzechem tego człowieka, czy jego rodziców, musimy pamiętać, że urodził się on w stanie grzechu i miał grzeszną naturę. On i jego rodzice żyli w czasach, gdy krew Jezusa nie była jeszcze rozlana. Ta grzeszna natura może być unicestwiona tylko przez krew Jezusa, które jeszcze wtedy nie była wylana. Ślepota miała więc przyczyny w grzesznej naturze płynącej w krwioobiegu całej ludzkości.

Wtedy Jezus powiedział : Muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał(9.4) i uzdrowił go. Widzimy więc, że dziełem Bożym było nie sprawienie jego ślepoty, lecz uzdrowienie. Bożą wolą nie jest dotykać chorobami, lecz raczej tylko uzdrawiać nas.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *