Stawanie się zwycięzcą_03

Logo_Taylor

Wade E Taylor

We współczesnym kościele istnieją dwie grupy, które różnią się od siebie, jak Oblubienica i Córki Jerozolimskie. To ci, którzy są przygotowywani jako Oblubienica, aby byli porwani do Pana. To są Zwycięzcy, którzy wznieśli się ponad wszystkimi próbami jak zwycięzcy. Druga grupa w tej wizji to ci, którzy nie chcą być Zwycięzcami. To jest to Ciało Chrystusa, które jest zadowolone z trzymania się wspomnień swoich minionych przeżyć. Są oni w stanie widzieć Pana tylko przez tych, którzy są tak blisko Niego, że ich życie stało się lustrem, które odbija dla nich, aby mogli widzieć, Jego osobę i obecność. Ci, którzy należą do „Córek Jerozolimskich” karmią się Oblubienicą i w ogromny sposób wpływają na jej życie i marsz, zapewniając, że jest wiele rzeczy do zwyciężania.

Potem widziałem, a oto tłum wielki, które nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach (Obj. 7:9). Pierwsza grupa została „posadzona pośród tronu”, śpiewając o tym, że zostali uczynieni „królami i kapłanami”. Druga grupa stoi przed tronem i ma palmy swych rękach. Ta druga grupa mówi o Córkach Jerozolimskich. Ci wołają wielkim głosem: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka (Obj. 7:10b)

Pamiętaj o zasadzie, która mówi, że nasze świadectwo jest wyrazem naszej relacji z Panem. Nie możemy świadczyć ponad naszym osobistym doświadczeniem w Bogu. Ta grupa jest zbawiona; są to Córki Jerozolimskie, lecz oni mówili do Oblubienicy: „A czymże więcej jest ta, niż inne”. Ich świadectwo wyraża to, że zbawienie zostało dane im za darmo, lecz nigdy z tego nie wyrośli i zdecydowali się chodzić własnymi drogami, a nie poddać swojego życia obróbce i dyscyplinie Pana, jak zrobiła to Oblubienica. Ta pierwsza grupa jest widziana pośród tronu i śpiewająca: Ty uczyniłeś z nas królów i kapłanów dla naszego Boga; będziemy panować na ziemi, Ci są Zwycięzcami. Druga grupa została ubrana w białe szaty i ma palmy w swych rękach. „Palma” mówi o zbawieniu. Pierwsza grupa jest pośród tronu i „rządzi” (Obj. 5:10); druga grupa znajduje się przed tronem i służy Mu dniem i nocą na zawsze (Obj. 7:15). Te dwa rodzaje stosunku do tronu różnią się ogromnie i odzwierciedlają różnice relacji między Oblubienicą, a Córkami Jerozolimskimi.

Ponieważ Baranek, który jest pośród trony, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu (Obj. 7:17). Te Córki płaczą, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że straciły możliwość, aby być takimi jak Oblubienica. Niemniej, Pan zetrze te łzy i zacznie ich prowadzić. Spędziły swoje życie na gromadzeniu ziemskich bogactw, lecz nie nabyły rzeczy wiecznych.

Czas, który mamy tutaj na ziemi jest najważniejszym czasem z całej wieczności. To my podejmujemy nasze decyzje co do wieczności, teraz. To dlatego Córki Jerozolimskie wylewają gorzkie łzy. Będą służyć dniem i nocą na wieki, podczas gdy zwycięska Oblubienica rządzi i panuje w obecności Pana. Paweł napisał:

prę do celu, do nagrody pochodzącego z góry powołania Bożego w Chrystusie Jezusie. (Flp 3:14, Przekład dosłowny NT).

Paweł widział różnicę miedzy tymi dwiema grupami i starał się o wyższy poziom. Obyśmy również i my szukali tego miejsca zasiadania z Chrystusem na Jego tronie.

seo оптимизация под яндекс

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.