Swieze wylanie w kosciele na Florydzie – zbawienia, uzdrowienia, cuda i znaki #Toronto

#Przez ostatnie sześć tygodni, gdy
ewangeliści Gergian i Winnie Banov, prowadzili przedłużające się spotkania
w Praise Cathedral Church of God w St. Petersburg na Florydzie. Kościół
Boży, jedna z najstarszych zielonoświątkowych denominacji w USA może znaleźć
się pod dotknięciem Rzeki błogosławieństwa Ducha Świętego. Georgian Banov
prorokował pastorowi zboru, Michael’owi Thomas’owi, klęcząc u jego stóp,
jakby był księciem z bajki:

– Widzę siebie, jak zakładam szklany
but na nogę pastora i wykrzykującego:

„Pasuje! Ty jesteś tym właściwym.
Pomimo lat odrzucenia, Pan posłał Swego Ducha, aby odnalazł ciebie i ponownie
ustanowił cię częścią Jego drogocennej oblubienicy i włączył twój kościół
i twoich usługujących przyjaciół z denominacji w przebudzeniu tych ostatnich
dni” powiedział nam Banov.

Seria znaków i cudów rozwija się w
tym kościele i przebudzenie rozlewa się na szkoły i otaczające społeczeństwo,
przyciągając zarówno wierzących jak i niewierzących na spotkania.

Jednak kobieta, która zarządza dwoma
wypoczynkowymi motelami i która nie była w zborze od wielu lat, nagle zdecydowała
się wziąć udział w zgromadzeniu Kościoła Bożego. Dotknięta silnym poczuciem
obecności Boga, oddała ponownie swoje życie Chrystusowi, przyprowadziła
całą swoją rodzinę i kilka pokojówek ze swego personelu na poranne zgromadzenie.
Jedna po drugiej pokojówki, odpowiadały na wezwanie i oddawały swoje serca
Jezusowi. Gdy zaczęli brać udział w zgromadzeniach, nastąpiły cuda wśród
całej grupy hotelowych pracowników.

Jedna kobieta „poczuła” jak Pan kładzie
jej na piersiach ciężki przedmiot i od tej pory nie miała już więcej potrzeby
palenia papierosów. Inna przyprowadziła swoją córkę i zięcia, i oboje zostali
zbawieni.Jedenastoletnia córka innej pokojówki
wyszła do modlitwy prosząc o uzdrowienie jej zębów. Jak wielu innych świadczących tego wieczora
o otrzymaniu dentystycznych cudów, ta mała dziewczynka powiedziała:
– Pan wypełnił wszystkie moje ubytki
i wymienił wszystkie stare wypełnienia na zupełnie nowe zęby.
Następnego dnia matka otrzymała dentystyczny
protokół, który potwierdzał cud jaki miał miejsce w jej ustach.
Podczas zbierania ofiary, mężczyzna
około 50-tki zakłócił zgromadzenie zbiegając na dół pod platformę i prosząc
o modlitwę o zbawienie.

Osiemnastoletnia dziewczyna z wielkim
kolczykiem na języku, która nigdy nie była w kościele, przyszła na zgromadzenie,
ponieważ jej matka karała ją za złe zachowania. Gdy usłyszała współcześnie
brzmiącą muzykę i zobaczyła grupy nastolatków trzęsących się pod mocą Bożą,
nagle poczuła głębokie przekonanie i oddała swoje życie Panu. Jej rodzice
byli zdumieni radykalną zmianą w jej zachowaniu.

Inna dziewięcioletnia dziewczynka
zobaczyła wizję wielkiej trąby z dwoma obręczami trzymaną pod szklaną pokrywą.
W tej wizji przyszedł do niej Jezus i powiedział, że ta trąba będzie używana
do ogłoszenia Jego Drugiego Przyjścia.

Banov’sowie oddali się na potrzeby
kościoła tak długo, jak długo Duch Święty będzie się poruszał tutaj z mocą.
сео продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.