Szkoła biblijna on-line – 00.02 Jak korzystać ze szkoły?

W pierwszej kolejności módl się i proś Pana o prowadzenie. Oddaj swoje serce i umysł Jemu, aby cię kształtował. Zaufaj Mu w tym, że będzie cię uczył.

Po lewej stronie widoczny jest sposób w jaki zorganizowana jest całość. Zdecydowanie zalecam, rozpoczęcie od samej góry i pracę według kolejności w dół listy. Zaczynamy od Biblii ponieważ jest to instruktażowa książka naszej chrześcijańskiej wiary i podstawa, z której czerpiemy teologiczne prawdy. Wyciągamy z niej właściwe poznanie i im lepiej zrozumiesz ją, tym lepiej będziesz znał swoją wiarę i mógł jej bronić.
Oczywiście, możesz czytać dowolne tematy w dowolnej kolejności, to zależy tylko od ciebie.

Na zakończenie każdej lekcji znajdziesz pytania i linki (jeszcze brak ? przyp. tłum.) do odpowiedzi na nie. Zalecamy, aby wydrukować sobie każdą lekcję oraz pytania i złożyć sobie z tego skoroszyt. Następnie odpowiedzi wypisz swoim własnym pismem. Będziesz wtedy mógł sprawdzać odpowiedzi na stronie ze swoimi odpowiedziami. Oczywiście, czasami odpowiedzi mogą być inne i twoje również będą prawdziwe. Pamiętaj, że odpowiedzi nie muszą być wyczerpujące, to po prostu wskazówki.

Proszę również czujcie się wolni, aby wydrukować sobie każdą lekcję z pytaniami czy bez? możesz je kopiować i przekazywać innym.

Polecamy również, abyś miał przy sobie w zeszycie kartkę, na której będziesz notował sobie wersety, które będziesz uważał, że trzeba zapamiętać. Umieściliśmy listę wersetów do zapamiętania, lecz myślę, że lepiej będzie, gdy Duch Święty poprowadzi cię w zapamiętywaniu tych wersów, które On ci wskaże. Mamy zdecydowane przekonanie, że Duch Święty będzie cię prowadził i zwróci twoją uwagę na te wersy i idee, które chce ci przybliżyć. Jest tak dlatego, że masz unikalne obdarowanie, które zna Duch Święty i On najlepiej też wie, co ci jest potrzebne. Ufaj więc Jemu, że poprowadzi cię poprzez to studium.

Układ stron.

Zauważysz, że na górze strony jest umieszczony numer. Jest to lekcja, w której się właśnie znajdujesz i odpowiada oznaczeniom na marginesie po lewej stronie. Wstęp jest oznaczony prefiksem 0. Każda strona ma swój własny numer, np. ta, jest oznaczone 00.02 a następna 00.03. Gdy wejdziesz na lekcje o Biblii zauważysz, że pierwsza z nich jest oznaczona numerem 01.01. Ten system ma dwa zadania: po pierwsze, aby wrócić do miejsca, na którym skończyłeś wystarczy zapamiętać ostatni numer. Po drugie, jeśli będziemy dodawać jakiś nowy materiał do istniejącego już planu lekcji, po prostu wstawimy go numerycznie a ty będziesz mógł go wydrukować i wstawić do swojego skoroszytu w odpowiednie miejsce. Jeśli będziemy coś dodawać lub modyfikować, będzie to zaznaczać na stronie z nowościami tak, aby od razu można było zobaczyć, co jest nowego.

Wszystkie referencje są połączone do CARM Biblii online KJV tak, że możesz sprawdzić każdy werset wraz z jego kontekstem (niestety nie dało się tego zrealizować jeszcze w polskiej wersji? przyp. tłum.). Każda strona została dopasowana do tego, aby mogła być oglądana na każdej przeglądarce i drukowana na dowolnej drukarce. Dlatego jest tak szeroki i w ten sposób jest możliwa do dopasowania do potrzeb twojej przeglądarki i drukarki.
W końcu na samym dole każdej lekcji znajduje się belka nawigacyjna, która pomoże ci poruszać się po szkole sekwencyjnie.  Powinieneś się z nią szybko i łatwo zaznajomić.

Gdy już zapoznasz się z tą szkołą, zaczniesz ją czytać i studiować, powinieneś zauważyć, że uczysz się coraz więcej i więcej. Pamiętaj, aby modlić się, robić notatki, drukować materiały i składać je w książeczkę i dodawać tam wszystko, co znajdziesz oraz używać jej, gdy się uczysz. Im więcej z tego zrobisz, tym lepiej będziesz znał swoją wiarę i tym lepiej będziesz w stanie zastosować te chrześcijańskie prawdy do każdej dziedziny swojego życia.
Mamy nadzieję, że czas spędzony z tą szkołą będzie owocny.
Niech Pan odbierze z tego chwałę.

самостоятельное продвижение сайтов

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.