Wezwanie z powrotem

A.W. Tozer

Ewangelizacja: Wezwanie nas do powrotu

Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? Rdz. 3:9

Pomimo, że ludzki umysł uporczywie sprzeciwia się i oburza na sugestie, że jest chory, upadła planeta, na której żyjemy, wszystko w naszej świadomości, nasz  najgłębszy duch, potwierdzają, że głos Boży brzmi na tym świecie – głos Boga wzywającego, szukającego, przywołującego zgubionych mężczyzn i kobiety!..

Święte objawienie wyraźnie ogłasza, że mieszkańcy tej ziemi są straceni. Są straceni przez ogromnie zgubne nawiedzenie przeciwnika, który przyszedł do nich w odległej przeszłości i ciągle tu jest.

Lecz objawia ono również  jeden wspaniały fakt – ta zgubiona rasa nie została porzucona!

Jest Boski głos, który  stale wzywa. Jest to głos Stwórcy, Boga, który błaga ich.

Podobnie jak pasterz chodził wszędzie w poszukiwaniu swojej owcy, jak kobieta z  przypowieści przeszukująca dom za monetą, tak jest to boskie  poszukiwanie w różnorodności głosu, który usilnie nas prosi, wzywa z powrotem …

Tozer A.W. Echoes from Eden, 3,8.

– – – – –

Dzięki, Ojcze, za Twoją łaskę, które stale, cierpliwie wzywa. Panie, Ty wzywasz dziś  niektórych, abym miał przywilej podzielenia się z nimi   Ewangelią. Daj mi wrażliwość na możliwości, w których będę mógł być Twoim ludzkim głosem. Amen.

topod.in

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.