Uczenie uzdrawiania?

Eric Wilding

27.01. 2015

Eric Wilding

Czy Bożą wolą zawsze jest uzdrowienie? Czy uzdrowienia można uczyć? Ludzie często zadają mi pytania o boskie uzdrowienie. Aby na nie odpowiedzieć, spójrzmy na nie z boskiej i ludzkiej perspektywy.

Jezus, jeśli chodzi o uzdrowienie, nigdy nie zawodził. Nigdy nikomu nie odmówił. Czynił wyłącznie to, co widział, że Jego Ojciec czyni. Nigdy nie powiedział, że choroba jest wolą Jego Ojca. Nigdy nie dawał wymówek. Uzdrawiał wszystkich ze wszystkiego. Swoim uczniom, tym, którzy wierzą w Niego, dał tą samą moc i władzę, aby robili to samo, co ON robił. Dał im tego samego Ducha Świętego, którego miał Sam i uczynił ich Synami Swego Ojca.

Zdumiewające jest to, że przy wszystkich przykładach uzdrowień i cudów jakie mamy w Nowym Testamencie, Jezus nie zostawił żadnego nauczania na temat uzdrawiania. Nic więc dziwnego, że apostołowie, naśladując Jezusa, nigdy nie nauczali, ani nie poświęcili więcej miejsca w swych listach na temat uzdrawiania. Oczywiście, są pewne krótkie fragmenty, lecz nie ma długich wyjaśnień.

Możemy zastanawiać się dlaczego brakuje w Nowym Testamencie nauczania na temat uzdrawiania, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę taką ogromną ilość teologicznych rozważań i nauczania we współczesnym kościele.
Jezus i apostołowie oraz pierwszy kościół chodzili w mocy Bożej. Jak napisał Paweł: „a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. … Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy” (1 Kor. 2:4-5, 4:20). Jezus, Paweł, apostołowie i pierwszy kościół rzeczywiście niewiele mówili na temat uzdrawiania i cudów, po prostu robili to. Oczywiście, wspominali o tym, co się wydarzyło, lecz nie było potrzeba żadnych teoretycznych wyjaśnień stojących za uzdrawianiem.

W następnych stuleciach cuda i uzdrowienia działy się, lecz stawały coraz mniej powszechne, w szczególności od czasu, gdy kościół zinstytucjonalizował się, został udomowiony i stał się teoretyczny. Zwykle cuda były dziełem jakiś świętych, gdzieś daleko. Bardziej powszechne było cierpienie świętych. Brak uzdrowień oraz nadmiar chorób spowodowały, że powstało mnóstwo pism wyjaśniających, że cierpienie jest wolą Boga i że te cuda są dla kilku obdarowanych świętych.

Spowodowało to uśpienie większości chrześcijan dotyczące wiary i demonstracji mocy Bożej. Mogą mówić, że wierzą w moc Bożą, lecz jest to teoria, historia i zdarza się okazjonalnie.

W ciągu ostatniego stulecia przemysł pisania i nauczania na temat uzdrowienie w ogromnej części stanowi reakcję na te stulecia błędnych nauk.
Nauczanie na temat uzdrawianie może pomóc obudzić ludzi z tej drzemki, lecz o wiele lepsze jest przeżycie/doświadczenie miłości i chwały Abba, Jezusa i Ducha Świętego.

Ludzie nie tyle potrzebują duża instrukcji jak uzdrawiać, co potrzebują doświadczenia tego, że uzdrowienie jest czymś naturalnym. Konieczne jest wstrząśnięcie systemem, aby zobaczyć, że to, w co wierzyli o Bogu i o tym kim są w Nim , było kłamstwem. Gdy ludzie zbudzą się, aby zobaczyć, że Abba, Jezus i Duch Święty są miłością i że zostali stworzeni na obraz Boga i Jego podobieństwo, zrozumieją wtedy, że miłość nie może przestać wyrażać się w pokoju i dobroci w życiu innych.

Jeśli masz wątpliwości co do uzdrawiania dziś to obejrzyj film na YouTube Todd White, Curry Blake, 0Pete Cabrera, Thomas Fischer, Jason Chin, Jose Coelho, Rafael Garcia oraz moje (Eric Wilding). Bądź otwarty wiedząc, że to zwykli ludzie są uzdrawiani, często ludzie, którzy spotkali tych zwykłych ludzi kilka chwil wcześniej.

Jeśli chcesz uzdrawiać chory, przeczytaj kilka książek, zobacz niektóre filmy na YouTube. Jest jednak takie niebezpieczeństwo, że utkniesz w teorii, bądź tylko oglądając innych jak uzdrawiają w imieniu Jezusa.

Co ważniejsze: patrz na Jezusa. Zobacz, że wszystko robi z taką łatwością. Nie potrzebne są długie modlitwy czy błagania, ani proszenie Ojca, aby uzdrowił. Jezus po prostu mówił chorym, aby chodzili, bądź mówił człowiekowi, aby coś zrobił, czego wcześniej nie mógł.
Gdy już raz zobaczysz to, idź i czyń to samo, wierząc, że wszelkie uzdrowienia są możliwe dla tego, kto wierzy. Jeśli nie ma natychmiastowego powodzenia, wierz dalej i chodź w miłości.

Jeśli uważasz, że potrzebne ci są dalsze instrukcje to, wierzę, że nie chodzi tu o dziedzinę uzdrawiania, lecz o to, kim jest Bóg (Abba, Jezusie i Duchu Świętym)i o to, kim ty jesteś w Chrystusie. Zarówno Oni jak i ty jesteście znacznie bardziej cudowni niż wiesz. Wejdź głębiej w relację z Abba, Jezusem i Duchem Świętym, a wtedy będzie łatwo iść i kochać innych w imieniu Jezusa….

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.