W moim kościele nie naucza się o uzdrowieniu

Durai Joe

Kosciół w którym nie naucza się o uzdrowieniu jest podobny do szkoly w której nie uczy się matematyki. Tak wazna jak jest matematyka w szkolnym programie zajec, tak wazne jest boskie uzdrowienie w nauczaniu zborowym. Jednak jest wiele kosciolów, które ignoruja lub sprzeciwiaja sie nauczaniu na temat boskiego uzdrowienia.

Kościół w którym nie naucza się o uzdrowieniu jest podobny do szkoły w której nie uczy się matematyki. Tak ważna jak jest matematyka w szkolnym programie zajęć, tak ważne jest boskie uzdrowienie w nauczaniu zborowym. Jednak jest wiele kościołów, które ignorują lub sprzeciwiają się nauczaniu na temat boskiego uzdrowienia. Jest wiele przyczyn tego.

1. Wiele kościołów nie uczy o boskim uzdrowieniu ponieważ nie znają Nowego Testamentu. Stoją jedną nogą w Starym, a drugą w Nowym Testamencie. Testament jest wolą, umową, zgodą. Nowy Testament, który zaczyna się od Księgi Dziejów jest nowym przymierzem z Bogiem, który wszedł w życie wraz ze śmiercią Jezusa. Nowe przymierze z Bogiem
zostało wyjaśnione w liście do Hebr. 8,8-13:

Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

To przymierze nie jest takie, jakie zawarł z Izraelem, gdy wyprowadzał ich z Egiptu. Jezus jest naszym pośrednikiem w tym lepszym przymierzu; a nazywając to przymierze nowym, Bóg uznał pierwsze, jako stare. Stare Przymierze przeminęło, zaprzecza i czyni przestarzałym stare.

2. Zdrowe nauczanie na temat boskiego uzdrawiania nie jest obecne w kościołach, które raczej są przede wszystkim społecznością ze społecznością niż z Ojcem. 1 J 1,3 mówi: Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. Członkowie społeczności, szczególnie tych które nauczają, musza przede wszystkim prawdziwie mieć społeczność z Ojcem i Synem Jego, Jezusem. Tylko wtedy może być prawdziwa społeczność i prawdziwe doktryny w kościele.

3. Inną przyczyną braku nauczania w kościołach na temat uzdrawiania jest strach przed niepowodzeniem. Stałą obawą jest: A co jeśli nic się nie stanie? Strach przed tym, że cud się nie zdarzy powstrzymuje wielu od modlitwy o uzdrowienia. Jedyną drogą, od rozwiania tych obaw i odrzucenia tych diabelskich wątpliwości, jest pamiętanie o wierności Bożej. Bóg nigdy się nie zmienia, nigdy nie zawodzi. Może się zdarzyć niepowodzenie, bo to my zawodzimy. Zawsze, gdy ktoś niedoświadczony w boskim uzdrawianiu przystępuje do modlitwy o chorych, diabeł uderza na niego i sprawia niezwykłą presję, aby go zniechęcić na samym początku, lecz dzięki łasce Bożej, taka osoba musi się uczyć wytrwałości i przetrwać.

4. Boskie uzdrowienie nie może być rozumiane ani nauczane tak długo dopóki usiłujemy wyjaśnić Pismo na podstawie naszego doświadczenia. To co widzimy, czujemy i doświadczamy jest prawdziwe i nie może być odrzucone, lecz nie jest całą prawdą. Gdy Jezus poszedł do domu Jaira, jego córka już nie żyła. Nad martwym ciałem były już płaczki. Z pewnością już nie żyła, całe życie odeszło z niej. A jednak Jezus odważnie ogłosił: Ona nie umarła. Jezus, Słowo, które stało się ciałem, Jezus Zmartwychwstanie i Żywot stał kilka kroków od martwego ciała, a śmierć, mniejsza, chwilowa prawda, musiała ustąpić miejsca większej prawdzie Życia i Zmartwychwstania. Słowo Boże jest prawdą całą prawdą. Jeśli nasze doświadczenia nie pasuję do Słowa Bożego, które mówi : Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni (1 Ptr 2.24), musimy pracować nad naszym doświadczeniem i sprowadzić go do zgodności ze Słowem Bożym, zamiast interpretować Słowo Boże z punktu widzenia naszego doświadczenia.

5. Choroby wśród usługujących i Bożych ludzi powstrzymują wielu od naciskania w stronę całkowitego uzdrowienia.

6. Smutne to, lecz uzdrowienie Boże, zaopatrzenie płynące z Kalwarii, jest dziś widziane jako temat kontrowersyjny. Nauczanie o uzdrowieniu może być jak uderzanie w gniazdo szerszeni. W rezultacie tego, ta wielka i żywotna prawda dokończonego dzieła Jezusa jest ignorowana, odrzucana i odsuwana na bok. Niewielu zaprzecza, że Jezus uzdrawia nawet dziś, lecz jak wiele kościołów i szkół Biblijnych unika nauczania na temat boskiego uzdrowienia jako podstawowego prawa, chleba dzieci. Mężczyźni i kobiety w takich miejscach zazwyczaj wolą cześć pochodzącą od ludzi, niż cześć od Boga.

Jeśli twój kościół nie naucza o boskim uzdrowieniu, to znajdź proszę społeczność chrześcijan wierzących biblijnie. Jest to nasza najszczersza prośba. Mimo wszystko, kto chciałby chodzić do szkoły, w której nie uczy się matematyki.

 

Dlaczego uzdrowienie ciała jest ważne? 

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *