Wizja dla Izraela_02.08.2013

AKTUALNOŚCI Z JERUZALEMU

 800px-Panorama_Jerozolimy

Informacje i intencje do modlitwy za służbę Składu Józefa i za Izrael

źRóDŁO: Vision für Israel e.V. ·Tel. 0049-89-566 595·Fax 0049-089-5464 5964

e-mail: info@wizjadlaizraela.org · w sieci: visionfuerisrael.org

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia“ – Psalm 138,7.

IZRAEL ZGADZA SIĘ NA WYPUSZCZENIE 104 TERRORYSTÓW – W niedzielę rząd zgodził sią na plan premiera Benjamina Netanjahu wypuszczenia 104 terrorystów, odsiadujących kary w izraelskich więzieniach. Ma on być gestem dobrej woli i ma towarzyszyć wznowieniu rozmów „pokojowych” z autonomią tzw. palestyńską. Izrael sam podwyższył liczbę do zwolnienia z 82 na 104 pod warunkiem, że Arabowie wrócą do stołu rokowań. W tle była groźba Arabów storpedowania rozpoczęcia pertraktacji w Waszyngtonie w tym tygodniu. Na liście jest wielu terrorystów, którzy odpowiedzialni są za wiele tragicznych zamachów w latach 80 i 90. Przed głosowaniem szef partii „Żydowski dom” Naftali Bennett ostrzegł rząd, że wypuszczanie terrorystów to poruszanie się po śliskim lodzie. Przypominał o tym, że wcześniej Izrael uwalniał tylko jednego terrorystę za jednego uprowadzonego żywego żołnierza izraelskiego. Potem Izrael zaczął wypuszczać setki terrorystów za jednego swojego żołnierza. Później jeszcze zaczął wypuszczać bandytów za zabitego żołnierza. Tymczasem, skarży się Benett Izrael uwalnia terrorystów jedynie za obietnicę pertraktacji: „W ten sposób przekazujemy światu wokół nas wrażenie, że o wszystko można się dogadać, że jest to kwestia porozumienia. Wielu parlamentarzystów ma wątpliwości co do moralności i motywów takiego postępowania; niektórzy pytają, czy USA w podobnej sytuacji uwolniłyby skazanego mordercę. Członek Knesetu Mottti Jogew wyraził się jasno: „Pertraktacje bazujące na wypuszczaniu morderców, nie mają nic wspólnego z pokojem, bezpieczeństwem, moralnością i prawdą”. Prawie 85% wszystkich Izraelczyków jest przeciw wypuszczaniu terrorystów przed rozmowami pokojowymi. Takie są wyniki najnowszego badania opinii publicznej (Jerusalem Post, INN).

TRUDNA DECYZJA NETANJAHU – „To jest niezwykle trudna decyzja“ – stwierdził Netanjahu w wyjaśnieniu w niedzielę wieczorem. „Rani to rodziny pogrążone w żałobie, sprawia ból całemu narodowi izraelskiemu i boli także i mnie. Zderza się on w ekstremalnie ważnych wartościach – wartości sprawiedliwości. Jednoznacznie nie jest sprawiedliwe, kiedy skazani źli ludzie wychodzą z więzienia przed odsiedzeniem całej swojej kary. Czasami premier musi podejmować decyzje w związku z kwestiami wagi państwowej, które nie odzwierciedlają opinii publicznej. Najlepszą odpowiedzią, której możemy udzielić tym mordercom jest, to że w ciągu tych dziesiątków lat, kiedy byli w więzieniu zbudowaliśmy wspaniały kraj”. Terroryści w geście dobrej woli mają być uwolnieni przed podjęciem rokowań. W przeszłości Izrael w podobnym kroku poluzował kontrole graniczne w Judei i Samarii, co jednak wzmagało za każdym razem terror w każdym z tych regionów. Poza tym Izrael wstrzymał akcję budowy żydowskich domów na prastarych żydowskich terenach. Określenie Jude (Żyd) jest rzymską wariacją od imienia Jehuda/Juda (INN). Proszę módlcie się o premiera Netanjahu i innych czołowych polityków w żydowskim państwie. Oby zostali wzmocnieni i obdarzeni mądrością. Proszę módlcie się także o ochronę w tej ogromnie trudnej duchowej walce i w tym pośpiechu ze strony Arabów i innych narodów.

KERRY: IZRAEL I PALESTYŃCZYCY ZGADZAJĄ SIĘ NA ROZMOWY – Jak poinformował po pierwszej rundzie wstępnych rozmów amerykański minister spraw zagranicznych John Kerry, Izraelscy i arabscy przewodniczący rokowań spotkają się ponownie w ciągu dwóch tygodni, albo w Izraelu, albo na terenach PA, by kontynuować rozmowy pokojowe. Obie strony zgodziły się w tym historycznym konflikcie „prowadzić trwałe, istotne rozmowy”, na wszystkie tematy, które muszą znaleźć rozwiązanie przed ostatecznym traktatem pokojowym. Kerry powiedział, że jest przekonany o tym, że pakt pokojowy jest możliwy. Poza tym powiadomiono, że Izrael „w najbliższych dniach” podejmie kroki do poluźnienia twardych zabezpieczeń granicznych w Judei i Samarii oraz na granicach z Gazą. Izrael zgodził się już na wypuszczenie 104 morderców skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym; nie wiadomo czy i jakie działania podjęto ze strony PA. (Jerusalem Post, Haaretz) Drodzy wstawiennicy, proszę módlcie się w najbliższych dniach gorąco za tak zwane „rozmowy pokojowe” między Arabami a Izraelem. Taktyką tego wroga jest rozbicie ludu Bożego, poprzez nieustanny nacisk na Izraela i wysuwanie żądań bezsensownych, wrogich i groźnych. Nie chodzi tylko o oszukańcze obietnice i nadzieje na pozorowany pokój. Proszę módlcie się by przywódcy Izraela nie dali się oszukać takimi taktykami i jak w przeszłości, nie dali się zwieść płonnym nadziejom (ziemia za pokój). Wiemy, że za każdym razem było znowu więcej ataków terroru na żydowskie państwo z najbliższej okolicy.

MINISTER PA: NOWE ROZMOWY POKOJOWE POMOGĄ NAM PÓŹNIEJ ZDOBYĆ IZRAEL – Minister PA ds. kwestii religijnych Mahmud Al-Habbasch, zapewnił Arabów tzw. palestyńskich w ostatnim tygodniu, że proces pokojowy z Izraelem jest tylko częścią wielkiego planu pobicia wroga [Izraela]. W czasie transmitowanego w TV kazania Al-Habbasch porównał promowane przez USA rozmowy do umowy pokojowej między islamskim prorokiem Mahometem i plemieniem Quraish z Mekki. Wyjaśnił, że wielu zwolenników Mahometa było wtedy wściekłych ze złości, ponieważ ich przywódca pertraktował z Quraiszami, zamiast od razu zaatakować Mekkę. Mahomet wiedział, że tylko umiarkowane podejście doprowadzi do zwycięstwa. Dwa lata po podpisaniu porozumienia, oddziały Mahometa wystarczająco się wzmocniły, tak że brutalne zdobycie Mekki mogło dojść do skutku. To jest przykład jaki wzorce przywódcy PA mają przed oczyma w stosunku do Izraela. Najdziwniejsze, że wielu izraelskich komentatorów wierzy, że te rundy rozmów mogą przebiegać inaczej niż poprzednie; zapominają przy tym o jednym – mianowicie – posłuchać jak o tym mówią sami Arabowie. Oznajmiają, że Abbas jest poważnym partnerem pokojowym, a ignorują, co ministrowie Abbasa otwarcie mówią w jego imieniu i w jego obecności, i to bez słowa sprzeciwu ze strony „prezydenta” (Israel Today, Ryan Jones).

ABBAS: IZRAELCZYKÓW NIE BĘDZIE W „PALESTYNIE“ – „W końcu nie chcemy widzieć w naszym kraju ani jednego Izraelczyka, ani żołnierza, ani mieszkańców cywilnych” – stwierdził Abbas reporterom w Kairze w poniedziałek. Tę wypowiedź przyszło przełknąć Izraelczykom z trudem, tym bardziej, że żądaniem Abbasa w sprawie pokoju jest wydanie milionom Arabów tzw. potomkom wysiedlonych pozwolenia na pracę i otwarcie możliwości „powrotu” arabskich uciekinierów do żydowskich osiedli. Nikt przy tym nie ma wątpliwości, że przyszłe państwo arabskie będzie „judenrein” [„wolne od Żydów” – poch. z terminologii nazistowskich Niemiec – przyp. tłum.]. Także teraz Żydzi nie mogą mieszkać na terenach kontrolowanych przez Arabów, a sprzedaż ziemi Żydom grozi kara śmierci. Dziennikarzom w Kairze Abbas powiedział jeszcze: „Wschodnia Jerozolima będzie przyszłą stolicą państwa palestyńskiego”. Obserwatorzy zauważyli, że przyszła „palestyna” w wizjach głów PA ma być wolna od Żydów („judenrein”), Izraelczycy natomiast nie chcą być wolni od Arabów („araberrein“). Na Żydowskie państwo składa się 20% Arabów, którzy mają te sama prawa co Izraelczycy i mają przedstawicieli w Knesecie na równych prawych i nie robą z tego hałasu. Poza tym PA wspomaga terrorystów i wzywa arabskich współobywateli do powstania przeciw żydowskiemu państwu (INN). „Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom!“ – Psalm 124,6.

ROZBUDOWA FLOTY ŁODZI PODWODNYCH – Izraelska marynarka przygotowuje się na rozbudowę swojej floty o nowe niemieckie łodzie podwodne typu „delfin“. W ten sposób będzie jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, który będzie mogło użyć atomowych łodzi podwodnych. Poprzednie łodzie „delfin„ są już w użyciu i według doniesień znajdują się na Oceanie Indyjskim na południe od Iranu. Marynarka dysponuje więc dwoma łodziami, jedna o napędzie elektrycznym i druga spalinowym. Czwartą łódź marynarka przyjęła w maju 2012r. W następnych miesiącach okręt ma być poddany różnym testom. Piąta łódź podwodna ma być dostarczona do portu w Hajfie w 2014 roku. Umowa o dostawę szóstej łodzi (w zmodernizowanej wersji delfina) została podpisana w maju 2012. Poza tym izraelska marynarka wojenna zaczęła wyposażać łodzie w rakiety średniego zasięgu typu Barak 8, by wykluczyć zagrożenie z powietrza, jak wrogie samoloty, bezzałogowe myśliwce i rakiety. Barak 8 stosowane będą w obronie przed rosyjskimi rakietami Jachont (tzn. operowana z wody i kierowana jako broń przeciw okrętom, zwane także SS-N-26 Strobile) (Israel Hayom, AFP).

PROSZĘ POMÓŻCIE NAM – Według najnowszych statystyk izraelskiego rządu w kraju żyje 21% biednych ludzi a Izrael jest najbiedniejszym krajem spośród 35 krajów OECD. Tam średnia stanowi 11%. Narodowa Rada Izraela dla dzieci potwierdziła, że 35,6% wszystkich dzieci żyje w Izraelu poniżej granicy ubóstwa. Także 185.000 seniorów żyje tylko dzięki pomocy innych. Oszczędności rządu jeszcze zaostrzyły sytuację. Pomyślcie o tym, że ci którzy gdzie indziej określani są jako „biedni” przez biednych w Izraelu uznani by byli za żyjących w luksusie. Dlatego zwracamy się do naszych wiernych przyjaciół i darczyńców o pomoc w tej służbie miłosierdzia. Dalsze informacje o składkach: http://www.visionfuerisrael.de/, wielkie dzięki.

Vision für Israel e.V.

Stadtsparkasse München

Konto Nr.: 1002 9131 41

BIC (Swift-Adresse): SSKMDEMMXXX

IBAN: DE27 7015 0000 1002 9131 41

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

deeo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.