Niepodważalny dowód na istnienie Boga

Dr David R. Reagan

Założyciel i dyrektor Lamb & Lion Ministries

W naszym telewizyjnym programie „Christ in Prophesy” zadaliśmy to pytanie Carlowi Gallups, seniorowi pastorowi Hickory Hammock Baptist Church w Milton, w stanie Floryda, autorowi bestsellera, książki z dziedziny apologetyki pt.: „The Magic Man in the Sky”. Jest również założycielem słynnej PPSIMMONS YouTube channel oraz gospodarzem programu radiowego: Freedom Friday.

Niepodważalny dowód

Dr Reagan: Carl, dla mnie jednym z najbardziej interesujących tematów w twojej książce jest twoje podejście do istnienia Boga. Wskazujesz na to, że większość chrześcijańskich przywódców dowodzi, jakoby nie było sposobu na dowiedzenie istnienia Boga i że potrzeba wielkiego korku wiary, i przyjęcia Go wiarą.

Carl Gallups: Tak, i jest to temat, którym najbardziej lubię się dzielić z ludźmi, szczególnie ze sceptykami. Zazwyczaj zaczynają od czegoś takiego: „Nie możesz udowodnić mi istnienia Boga, aby w Niego uwierzył, ale skoro nie możesz tego dowieść, to nie przejmuję się tym”.Zawsze jestem przygotowany na to twierdzenie i zaczynam, mówiąc: „Nie tylko mogę ci udowodnić, że jest Bóg, lecz że jest to niepodważalne. Jest to niepodważalny i bezsporny dowód”.

Gdy już pozyskam ich uwagę, pytam: „Skorzystałem z kilku niepoprawnych słów czy więc jesteś powinien, że mam iść dalej? Ponieważ, gdy to zrobię, będziesz musiał podjąć decyzję o wiecznym znaczeniu. Nadal możesz mówić: „Nie, nie przyjmują tego”, lecz nie będziesz już nigdy mógł więcej mówić: „Nie wierzę”.

Kiedy ktoś mówi, że nie jesteś w stanie dowieść istnienia Boga, to zaczekaj chwilę i pomyśl logicznie. Jeśli jest Bóg i ja wierzę, że jest, jeśli jest On wszechpotężnym, wszechwiedzącym, wszechobecnym Stwórcą Wszechświat i oczywiście, ja wierzę, że jest; jeśli On jest Bogiem Biblii i jeśli Biblia jest Słowem Bożym, a wierzę, że jest, to czy nie wydaje się rozsądne, że Bóg potrafi udowodnić Siebie? Że Bóg udowodni Swoje istnienie? Że Bóg udowodnił Siebie? Dlaczego tak cudowny Bóg miałby utrzymywać Siebie w takim stanie, żebyś nie mógł dowieść Jego istnienia?

Tak, w samej istocie sprawy, Bóg nie tylko dowiódł Swego istnienia, lecz ogłosił w Swoim Słowie, że dowiedzie tego. Bóg powiedział, że zrobi to w taki sposób, że będzie to niepodważalne i bezdyskusyjne. Dał nam pewne drobne wskazówki tego, czym ten wspaniały dowód będzie w Księdze Powtórzonego Prawa 4:32-40, gdzie mówi: „Ja tego wszystkiego dokonałem, abyś wiedział, że Ja jestem Bogiem i oprócz mnie nie ma innego”.

Pwt 4:32-40 jest pierwszym miejscem, gdzie Bóg czyni takie oświadczenie, lecz znajduje się ona w wielu innych miejscach Biblii. W Księdze Izajasza jest kilka wspaniałych oświadczeń, a w Księdze Ezechiela jest ona również powtórzona.

Czym więc jest ten dowód, o którym Bóg mówi, że go dokona. Posłuchaj, co Bóg mówi: „Abyś wiedział, że Pan jest Bogiem i nie ma innego!” Chodzi o to, że gdy Bóg dokona tego dzieła to poznasz, że Bóg dowiódł Swego istnienia. Ten dowód będzie niepodważalny i jest niepodważalny. Nie tylko to, lecz jest to dowód, który pokarze, że On jest Bogiem i że nie ma żadnego innego Boga.

Argumenty, które Bóg wysuwa znajdujące się w 4 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa z taką uwagą: „Czy kiedykolwiek jakikolwiek bóg uczynił coś takiego? Albo czy spróbował jakiś bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu?” To tutaj właśnie z łatwością można rozpoznać wskazówkę. Istotą jest tutaj to, że ten niepodważalny dowód Boży można znaleźć w jednym słowie. Nie zamierzam go podać, lecz najpierw ostrzegam, że któregoś dnia, niektórzy powiedzą: „Nie rozumiem, w jaki sposób dowodzi to istnienia Boga?”. Pozwólcie najpierw wyjaśnić to i wtedy zobaczycie, dlaczego ten dowód jest niepodważalny.

Tym jednym wyrazem, który ma dowieść istnienia Boga jest – Izrael.

A oto wyjaśnienie. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówiąc przez proroka Mojżesz, powiedział, że zamierza wejść do Ziemi Obiecanej i oto co się stało. Wielu ludzie nie zdaje sobie sprawy z tego, że zanim Izraelici w ogóle postawili nogę w Ziemi Obiecanej, Bóg prorokował o całej ich przyszłości przez Mojżesza, który nigdy nie został dopuszczony do postawienia nogi w tej ziemi. Zdobycie jej dokonało się przez Jozuego, lecz Mojżesz wcześniej zapowiedział: „Oto, co się stanie”. Parafrazuję, lecz proszę przeczytać rozdziały 20 i 31, gdzie Bóg mówi, co się stanie.

Przez Mojżesza Bóg zapowiedział, że Hebrajczycy wejdą do Ziemi Obiecanej, gdzie będą jeść mleko i miód tej ziemi, że winnice i domy, które do nich nie należą, staną się ich własnością. Mojżesz ostrzegał, że w przyszłości Izraelici odwrócą się od Boga, więc rozproszy ich wśród innych krajów. Lecz w dniach ostatecznych, Bóg zbierze Żydów z powrotem. ON sprowadzi ich z powrotem do tej ziemi i pokaże im Swoja wielką miłość i pokaże narodom, że On jest Bogiem.

To samo oświadczenie Bóg czyni później u Izajasza i Ezechiela. Możemy więc spojrzeć na historię i zobaczyć, że właśnie ten bunt, rozproszenie i powrót miały miejsce.

Zapiski historia i potwierdzenia

Carl Gallups: Niektórzy powiedzą: „Lecz usiłujesz mi dowieść Boga z Biblii, a to jest błędne koło”. Nie, nie, nie,.. ponieważ te słowa ogłoszone tysiące lat przed powrotem Żydów do Ziemi Obiecanej wypełniły się!

Co więc wiemy? Zapomnijmy na chwilę o Biblii i spójrzmy, co powie nam historia. Zapomnijmy o Biblii, lecz tylko na sekundkę, ponieważ musimy trzymać się Biblii, dlatego, że jest to miejsce, w którym Bóg w zasadzie powiedział: „Oto w jaki sposób zamierzam dowieść, że jestem Bogiem. To jest Moje Słowo i to Moje jedyne Słowo. Ja jestem jedynym Bogiem”.

Odłóżmy więc Biblię na bok i zadajmy pytanie: „Co się wydarzyło?” Tak, Hebrajczycy wyszli z Egiptu, zajęli ziemię. Stali się narodem izraelskim. Któż nie słyszał o Królu Dawidzie? Królu Salomonie? Królu Saulu?

Oczywiście byli to wspaniali i wielcy królowie narodu Izraelskiego. Kto nie wie o cywilnej wojnie w Izraelu, między Północnym, a Południowym Królestwem? Kto nie wie o Imperium Asyryjskim, które pokonało Królestwo Północne, biorąc je w niewolę i o Imperium Babilońskim, które pokonało Królestwo Południowe? Co z Danielem, Szadrachem, Meszachem i Abednegą? Kto nie wie o Perskim imperium, które pochłonęło Babilon? A Imperium Greckie? To jest światowa historia. Następnie przyszło Imperium Rzymskie i nie było już więcej Izraela.

Jednak proroctwa, sięgały przez wszystkie stulecie, aż do dni ostatecznych. W opisie Doliny Wyschłych Kości, Ezechiel pyta Boga (rozdział 37): „Kim oni są”, w zasadzie Bóg odpowiada: To liczni ludzie, To jest cały dom Izraela, który Ja sprowadzę z powrotem w dniach ostatnich”. CO?!? Izrael nie istniał, gdy te słowa były wypowiadane.

Co więc mówi nam historia? Historia mówi, że to wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak zapowiedział Mojżesz. Zgodnie z proroctwem Żydzi zostali rozproszeni do najdalszych części ziemi, lecz w 1948 roku, w ciągu jednego dnia, jak zapytuje księga Izajasza: „Czy słyszał ktoś o czymś takim? Czy może powstać naród w jeden dzień?” Kto może ożywić naród ze śmierci, oprócz Boga?

W ciągu jednego dnia, 14 maja 1948 roku, naród Izraelski wrócił do swojej ziemi, do swej mocy i chwały. Został odnowiony język hebrajski jako język narodowy, granice zostały przywrócone. Jest tutaj siła, jest chwała, jest moc.

Izrael jest otoczony przez wrogów, którzy knują i konspirują, aby zniszczyć Izraela. Ten kraj był atakowany poważnymi wojnami sześć czy siedem razy, lecz nigdy nie został pokonany.

To wszystko zostało zapowiedziane tysiące lat wcześniej. Bóg powiedział, że będziemy oglądać, jak to się dzieje, że będziemy wiedzieć, że żaden inny bóg nigdy czegoś takiego nie zrobił. Wtedy będziemy pewni, że Bóg istnieje.

Dr Reagan: Mogę tylko powiedzieć, że gdy powiedziałeś „Izrael” i po przeczytaniu twojej książki, tańczyłem i wykrzykiwałem. Spędziłem całe moje życie mówiąc o Izraelu, a istotą jest to, że wszystko, co się najważniejszego wydarzyło w historii Izraela, było zapowiedziane setki lat wcześniej. Powiedziano Żydom, że jeśli będą trwali w buncie, zostaną rozproszeni między ludźmi tego świata. Będą prześladowani wszędzie, dokądkolwiek pójdą, lecz zostaną zachowaniu jako grupa ludzi. Jakim jest to cudem! Zostaną ponownie zgromadzeni, Ponownie zostaną ustanowieni. Wszystkie kraje świata staną przeciwko nim i to widzimy dzisiaj, lecz to wszystko było prorokowane wcześniej.

Jakie jeszcze dowód można mieć na to, że Biblia jest Słowem Boga i że Bóg istnieje?

Carl Gallups: To prawda. Setki lat zanim te wydarzenia miały miejsce, w niektórych przypadkach nawet 2000 lat przed nimi, zostały dane te proroctwa. Jesteśmy jedynym pokoleniem w historii świata, które może oglądać wypełnienie się biblijnego proroctwa przez Izrael.

Dr Reagan: Cóż za czasy, w których żyjemy!

Carl Gallups: Żyjemy w środku Bożego dowodu dla tego świata, więc nie mamy żadnej wymówki. Nie ma żadnego boga, oprócz Boga a Biblia jest Jego Słowem.

Watch the full episode to learn more proofs for God’s existence!

продвижение сайта руки

5 comments

  1. Iz. 66:8: „Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem?”

  2. „jak zapytuje księga Izajasza: „Czy słyszał ktoś o czymś takim? Czy może powstać naród w jeden dzień?” Kto może ożywić naród ze śmierci, oprócz Boga? ”

    gdzie to jest w Izajaszu???

  3. Czyżby? Bóg podbija miłością, a nie siłą oręża. Tylko to, co na miłości, pochodzi od Niego. Nie miłości do tych, co ogłaszają samych siebie wybranymi, lecz miłości szanującej każde istnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.