Wizja dla Izraela_06.03.2015

AKTUALNOŚCI Z JERUZALEMU

800px-Panorama_Jerozolimy

Informacje i intencje do modlitwy za służbę Składu Józefa i za Izrael

źRóDŁO: Vision für Israel e.V. ·Tel. 0049-89-566 595·Fax 0049-089-5464 5964
e-mail: info@wizjadlaizraela.org ·  w sieci:  visionfuerisrael.org

Piątek, 6 marca 2015

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich“ –  Efezjan 6,12.

PURIM 2015 – Serdeczne pozdrowienia na Święto Purim ślemy Wam – przyjaciołom Wizji dla Izraela i Składu Józefa. W tym toku Purim świętowano 5 marca; rozpoczęło się jednak, jak zawsze żydowskie święta, w wieczór w przeddzień o zachodzie słońca. Jest to święto tryumfu, a przypomina o tym jak Lud Boży został uratowany od zagłady kiedy to piękna żydowska sierota Estera w 5 stuleciu przed Chrystusem przez perskiego króla Ahaswerusa została wybrana na królową. Wtedy żyło jeszcze sporo Żydów pod panowaniem Persów, a drugi człowiek w królestwie Haman zamierzał ich wszystkich zabić. Przekonał króla by ich wszystkich zniszczyć. Ale ten plan i odwaga żydowskiej królowej i jej wujka Mordechaja udaremnił jego realizację. Obydwaj są przykładem pracy zespołowej i niezrównanej solidarności wśród Żydów, która wielokrotnie ratowała ich społeczności, a do upadku doprowadzała tych, którzy ich nienawidzili. Na końcu zły Haman został powieszony, a Mordechaj, czołowy Żyd w Persji został premierem. * Obecnie cały Zachód stoi przed umożliwieniem Iranowi (wcześniej Persja) budowy broni jądrowej. Ale ten islamistyczny kraj nienawidzi malutkiego narodu Izraela i nienawidzi go stanowiąc dla jego istnienia największe zagrożenie. Izraelski premier Benjamin Netanjahu jest dla Izraela Mordechajem współczesnych czasów i dzień przed świętem Purim i miał przemówienie swojego życia by wypowiedzieć się przeciwko złemu porozumieniu w sprawie broni atomowej Republiki Islamskiej. Oby w zniszczeniu planu Hamana był tak samo skuteczny jak Mordechaj i Estera. „Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny?“ – Estery 4,14.

NETANJAHU PRZYPOMINA W PRZEMÓWIENIU DO KONGRESU O PURIM – Podczas swojego przemówienia w amerykańskim kongresie 3 marca izraelski premier Benjamin Netanjahu przypomniał o historii Purim, kiedy to Persowie (dzisiaj Iran) zamierzali wybić wszystkich Żydów. Dzsiaj próbuje najwyższy przywódca Iranu Ajatollach Ali Chamenei wybić wszystkich Żydów, stwierdził Netanjahu. „Rozsiewa on najgorszą antysemicką nienawiść jaką tylko można sobie wyobrazić” – powiedział premier i odrzucił uwagi Teheranu, że nie jest w ogóle przeciw Żydom, tylko przeciw Izraelowi i cytował sprzymierzeńców Iranu, mianowicie przewódców Hisb-Allahu Hassana Nasrallacha: „Kiedy wszyscy Żydzi zbiorą się w Izraelu zaoszczędzimy sobie wysiłku polowania na nich na całym świecie”. Netanjahu nie zgodził się z uwagami jakoby obecny prezydent Hassan Rohani był wyjątkowo umiarkowany, ale stwierdził że obecny reżym jest jak zawsze ekstremistyczny. „Musimy wszyscy współdziałać razem by zatrzymać dalszy postęp terroru” – powiedział izraelski premier i otrzymał za to aplauz. * W tym tygodniu na całym świecie Żydzi świętowali święto zwycięstwa Purim (Jerusalem Post).  „Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa jego łaska! … W poniżeniu naszym pamiętał o nas, Albowiem na wieki trwa łaska jego! Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, Albowiem na wieki trwa łaska jego!“ – Psalm 136,1, 23-24.

NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA OBAMY – Netanjahu musiał postawić dosyć wiarygodną tezę. Każde porozumienie, które nadal pozwala Iranowi na wzbogacanie uranu jest wątpliwym porozumieniem; w ogóle jakiekolwiek porozumienie z Iranem, który chce odbudować imperium, finansuje Assada, zdobył Jemen, Izrael nienawidzi i jest teokratycznym reżymem, a ci którzy wierzą w rozwiązania dyplomatyczne stąpają po grząskim gruncie. Uzgodnienia przy których         teraz się majstruje tylko u tych mogą wywołać zadowolenie. Jeśli Obama pomoże Iranowi przekroczyć granice do świata atomowego zostanie już na zawsze zapamiętany jako prezydent, który rozpętał atomowy wyścig zbrojeń w tak niestabilnym regionie i który złamie wieloletnie obietnice dla Izraela – mianowicie takie, że USA będzie brnić jego prawa do istnienia (Atlantic).

SUNICCY ARABOWIE POPIERAJĄ PRZEMÓWIENIE NETANJAHU– Popierana przez Arabię Saudyjską agencja prasowa Al-Arabija wydała 3 marca bardzo pro-izraelski artykuł napisany przez Faisala Abbasa, redaktora naczelnego, na swojej angielskiej stronie. Napisał on: „Bibi [Banjamin Netanjahu] ma rację, jeśli chodzi o obchodzenie się z Iranem. Absurdem jest fakt, że – mimo że to może być jedyną sprawą, w której zgodni są Arabowie i Izraelczycy (bo są tak samo zagrożeni) – Obama jest jedyną osobą, która wydaje się nie pojmować jak niebezpieczna jest sytuacja; znany jest zresztą z tego, że stał się listownie przyjacielem Ajatollacha Ali Khamenei, najwyższego przywódcy największego reżymu terrorystycznego na świecie (chociaż ten oficjalnie nigdy na listy nie odpisywał). * W innym artykule kolumnista dr Ahmad Al-Faraj saudyjskiego dziennika Al-Jazirah opisuje i pochwala wystąpienie Netanjahu przed kongresem USA. Faraj napisał; „Na koniec chciałbym powiedzieć, że Obama jest praprzyczyną wszystkich sprowokowanych rewolucji w świecie arabskim. Obama jest także politycznym sojusznikiem islamu, który jest troskliwym ojcem wszystkich terrorystów i współpracuje nad porozumieniem, które będzie podpisane na koszt wszystkich starych sojuszników w Zatoce. Jestem bardzo zadowolony ze zdecydowanego przekonania Netanjahu i jego postanowienia, by wobec Kongresu wypowiedzieć się przeciw porozumienie w sprawie atomu – mimo złości ze strony administracji Obamy” (Jerusalem Post).

„ALTERNATYWA TEGO ZŁEGO POROZUMIENIA Z IRANEM JEST DUŻO LEPSZA!“ –“Irański reżym jest problemem nie tylko dla Żydów, tak samo jak reżym nazistowski był nie tylko problemem Żydów. Sześć milionów Żydów wymordowanych przez nazistów był tylko ułamkiem 60 milionów zamordowanych w drugiej Wojnie Światowej. Dokładnie tak samo irański reżym nie jest tylko śmiertelnym zagrożeniem dla Izraela, ale także dla pokoju na całym świecie” – stwierdził Benjamin Netanjahu we wtorek w amerykańskim kongresie. „Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga“ – Izajasz 52,10.

NETANJAHU REAGUJE NA WYPOWIEDŹ OBAMY: „ZAPREZENTOWALIŚMY PRAKTYCZNĄ ALTERNATYWĘ DLA UMOWY Z IRANEM.“ – Premie Netanjahu 4 marca wylądował po dwudniowej wizycie w Waszyngtonie znów w Izraelu. Powiedział on: „Wielu ludzi na całym świecie słyszało, dlaczego Izrael umowę z Iranem uważa za złą”. Widocznie chciał odeprzeć uwagi, że nie przedstawił on żadnej praktycznej alternatywy w swoim przemówieniu, kiedy powiedział,         że uważa za potrzebne dalsze przedłużenie pertraktacji i wzmożenie sankcji. Dodał jeszcze, że w swoim wystąpieniu wyjaśnił, że sankcje nie mogą być poluźnione tak długo jak Iran nadal będzie wrogo nastawiony do swoich sąsiadów i nie przestanie grozić Izraelowi zniszczeniem. Dodał jeszcze, że reakcje republikanów i demokratów były bardzo zachęcające, miał wrażenie, że obie partie zrozumiały jak zła jest ta umowy (Jerusalem Post, Wall St. Journal). Proszę módlcie się o premiera Netanjahu, który niesie duży ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo Izraela. Taki ciężar to także ataki ze strony złych sił demonicznych w świecie niewidzialnym.

IRAN ODPALA NOWE STRATEGICZNE RAKIETY – Iran testował „nowe strategiczne bronie”, które według ich własnej opinii w przyszłości odegrają dużą rolę w walce przeciw USA. Test został przeprowadzony w strategicznie ważnej cieśninie Hormus, przez którą przepływa jedna piąta całej światowej produkcji ropy naftowej. „Nowa broń odegra decydującą rolę w naszej marynarce, zwłaszcza przy zagrożeniu ze strony „Wielkiego Szatana” [USA], powiedział admirał Ali Fadavi, głównodowodzący irańskiej marynarki wojennej państwowej irańskiej telewizji. Państwowa TV wyemitowała film z tą rakietą, która wystrzeliła spod wody w powietrze (INN).

IRAŃSKA OPOZYCJA NA WYGNANIU – „Iran pracuje w tajnych instalacjach wzbogacających uran“. Tak poinformowała 25 lutego grupa uchodźców. Alireza Jafarzadeh, zastępca dyrektora Oporu Narodowego (NCRI) wyjaśnił, że na północnym wschodzie od Teheranu istnieje tajny ośrodek. „Chociaż reżym irański utrzymuje, że ujawnił swoje instalacje wzbogające, nadal trwają prace badawcze i rozwój najnowszych wirówek i to w tajnym ośrodku o nazwie Lavizan-3”, powiedział Jafarzadeh. Pokazał on dziennikarzom zdjęcia satelitarne, które potwierdzają jego uwagi. „Od roku 2008 pracuje reżym irański tajnie w tym miejscu z najnowszymi wirówkami wzbogacającymi uran” (Jerusalem Post).

PASCHA – Już możecie się zgłaszać! Podczas Paschy świętujemy wyprowadzenie Bożego Ludu z Egiptu. Wyjście to świętujemy uroczystą kolacją (seder), wypowiadamy specjalne modlitwy, razem jemy i mamy społeczność by uczcić Boga za to że nas zbawił, poprzez wyjście z Egiptu i teraz jeszcze na wieki. Jesteśmy w tym roku 28 marca 2015 w Londynie w Centrum Emmanuel. Gospodarzami w Westminster są Barry i Batya Segal. Do zaproszonych mówcą należą Andrew White i Alistair Scott. Uwielbienie prowadzi Moriah Band. To będzie radosne święto, kiedy też będziemy wspominać historię i dziękować Bogu za nasz ratunek. Telefoniczne zgłaszanie w Anglii: 0044-1793-862121.

TERMINY – Od 22 do 30 kwietnia mamy naszą Roots & Reflections-Tour z tematem „Czas nauki i czas modlitwy”. Szczegóły podadzą Wam Polly Zabachari, Arch Tours w Anglii pod nr tel. +44-(0)7971-169639. (http://visionforisrael.com/node/178)

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

создание и раскрутка сайтов москва

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.