Codzienne rozważania_08.03.2015

Hurynowicz_rozwazania

Dz. Ap. 7:30,31,34.
A KIEDY MINĘŁO CZTERDZIEŚCI LAT, UKAZAŁ MU SIĘ NA PUSTYNI GÓRY SYNAJ ANIOŁ W PŁOMIENIU GOREJĄCEGO KRZAKA. A MOJŻESZ UJRZAWSZY TO, DZIWIŁ SIĘ TEMU ZJAWISKU; GDY ZAŚ PODCHODZIŁ, ABY SIĘ DOKŁADNIE PRZYPATRZYĆ, ROZLEGŁ SIĘ GŁOS PAŃSKI: NAPATRZYŁEM SIĘ NA UDRĘKĘ LUDU MEGO W EGIPCIE I USŁYSZAŁEM WZDYCHANIE JEGO, I ZSTĄPIŁEM, ŻEBY ICH WYBAWIĆ; PRZETO TERAZ IDŹ! POSYŁAM CIĘ DO EGIPTU.

To przygotowanie do wypełnienia wielkiego zadania było długotrwałe. Bóg nie jest bezczynny podczas oczekiwania, przygotowuje On swoje narzędzia, doprowadza nas do dojrzałości i w oznaczonym czasie stajemy się gotowymi do wypełnienia powierzonego nam zadania. Nawet Pan Jezus zanim rozpoczął nauczać, nie ujawniał się. Pan Bóg nie śpieszy się, lecz stosuje wiele lat ćwiczeń w odniesieniu do tych, których zamierza używać. Pan Bóg nie uważa, aby lata przygotowania były zbyt długie i nudne. Nie wybiegajmy w swojej niecierpliwości naprzód. Nauczmy się oczekiwać na wyznaczone terminy przez Boga.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.