Wizja dla izraela_25.05.2012

AKTUALNOŚCI Z JERUZALEMU

Informacje i intencje do modlitwy za służbę Składu Józefa i za Izrael

źRóDŁO: Vision für Israel e.V. ·Tel. 0049-89-566 595·Fax 0049-089-5464 5964
e-mail: info@wizjadlaizraela.org  ·  w sieci:  visionfuerisrael.org

Piątek, 25 maja 2012

I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia. I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia” – Joel 2,27-3,1

SZAWUOT 2012 – W te święta najbardziej ulubiona księga z Biblii czytana jest przez Żydów w Izraelu, ale także za granicą. Najbardziej poruszającą historię o dobru i wyzwoleniu znajdujemy w księdze Rut. Opisana jest emocjonalna lojalność synowej Noemi, poganki Rut, zarówno wobec swojej owdowiałej teściowej, jak i wobec Boga Izraela. Wierność Rut i jej troska o żydowskich krewnych zesłała jej samej Boże błogosławieństwo i to przez krewnego Noemi w Betlejem, gdzie obie kobiety wróciły po emigracji do Moabu, dokąd uciekły przed plagą głodu. Boaz, wyzwoliciel, poślubia Rut, która należy w ten sposób do domu Izraela. Rodzi się syn, który przeznaczony jest na to by być przodkiem Mesjasza. Biblijne święto szawuot („zielone święta”) przypomina o tym, że na górze Synaj izraelski lud otrzymał dziesięć przykazań; odbywa się to pięćdziesiąt dni po wyprowadzeniu przez Mojżesza żydowskich niewolników z Egiptu. To też jest święto pierwszych żniw i wszyscy swoim ukochanym ofiarują przysmaki na bazie mleka, jak sernik, i cienkie naleśniki (bliny). Uroczystości trwają w tym roku od zachodu słońca w piątek, 25 maja do niedzieli 27 maja. Wam, kochanym przyjaciołom Wizji dla Izraela i składu Józefa z daleka i z bliska życzymy wspaniałych świąt. „Odpowiedziała Rut: Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie“ – Rut 1,16-17.

WYKOPALISKA DOWODZĄ, ŻE BETLEJEM NALEŻAŁO DO KRÓLESTWA JUDY  – Archeolodzy po raz pierwszy znaleźli dowody poza Biblią, że Betlejem za czasów pierwszej świątyni było częścią Królestwa Judy. Sensacyjne znalezisko ujawniono w środę, tylko kilka dni przed świętem szawuot, podczas którego Żydzi na całym świecie czytają księgę Rut wspominającej o Betlejem. Jednocentymetrowa pieczęć gliniana znaleziona została w Mieście Dawida po drugiej stronie Ściany Płaczu. Eli Schukrun, szef wykopalisk powiedział: „To jest pierwszy raz, kiedy nazwa Betlejem pojawia się poza Biblią, na starym napisie, co dowodzi, że Betlejem rzeczywiście w czasach Pierwszej Świątyni należało do Królestwa Judy, a możliwe, że nawet wcześniej”. Betlejem opisane jest w Księdze Rut jako miejsce, gdzie mieszkały dzieci Judy, w tym Boaz, i w nim niemal wyłącznie dzieje się cała akcja Księgi (INN).

SENAT USA JEDNOGŁOŚNIE UCHWALA OSTRZEJSZE SANKCJE WOBEC IRANU – Amerykański Senat w poniedziałek uchwalił cały pakiet sankcji gospodarczych wobec sektora naftowego Iranu – zaledwie kilka dni przed spotkaniem najważniejszych mocarstw świata z Teheranem w Bagdadzie. Poprzez sankcje spaść mają wpływy Iranu; zamrożone zostają umowy z największymi koncernami naftowymi. Nowe obostrzenia bazują na karach, jakie rząd Obamy zatwierdził jeszcze w grudniu zakazując operacji finansowych z bankiem centralnym Iranu. Dotknięte są umowy irańskiej firmy National Iranian Oil Co i National Iranian Tanker Co. W ten sposób usunięta zostanie luka, przez którą Teheran, trzeci co do wielkości eksporter ropy, nadal mógł sprzedawać swoje zasoby paliwowe (Reuters).

RABINI MÓWIĄ: „TORA NIE POZWALA ODDAWAĆ ZIEMI“ – Wysoka delegacja Rabinicznego Kongresu Pokojowego (RCP) spotkała się we wtorek z delegacją UE w Izraelu, by dyskutować o oddaniu ziemi Arabom i zaprezentować stanowisko Tory. Rabini stwierdzili wyraźnie, że większość rabinów w Izraelu uważa, że według Tory jest absolutnie niedopuszczalne oddanie ziemi Arabom. Rabini zacytowali Hallachę w żydowskim kodeksie prawnym. Nienaruszalność życia stoi na pierwszym miejscu w przeciwieństwie do wszystkich innych argumentów, a oddanie ziemi nie raz pokazało, że prowadzi tylko do przemocy, rozlewu krwi i niestabilności. „Jako rabini czujemy się zobowiązani do pielęgnowania pokoju, i to trwałego i prawdziwego pokoju, a nie takiego, który eksploduje zanim wyschnie atrament podpisów na traktacie pokojowym” – jak powiedziano przedstawicielom UE (INN).

IZRAEL ŚWIĘTUJE DZIEŃ JEROZOLIMY – „Jom Jeruschalajim“ odbył się w tym roku 20 maja. Odpowiada to 28 Ijjara w kalendarzu żydowskim. To izraelskie święto, zaczynające się w ostatnią sobotę miesiąca, przypomina o tym jak żydowscy żołnierze odzyskali Wschodnią Jerozolimę i wyzwolili z okupacji jordańskiej przed 45 laty. W tym roku oczekiwano prawdziwego morza flag i ponad 40.000 ludzi przed ścianą Płaczu. Jerozolimski Instytut Studiów Izraelskich opublikował w czwartek statystyki o Świętym Mieście. Szacuje się, że w Jerozolimie mieszka 801.000 ludzi, około 64% z nich to byli Żydzi i inni nie-Arabowie; 35% było Arabów. Z Żydów w mieście mieszkało 496.000 osób, 281.000 muzułmanów, 14.000 chrześcijan i około 9.000, którzy nie podali przynależności religijnej. Między 1967 a 2011 ilość mieszkańców Jerozolimy wzrosła o 200% (Jerusalem Post).  „Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!“ – Psalm 122,6.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W IZRAELU ŻĄDAJĄ WSPARCIA RZĄDOWEGO – W ostatnim tygodniu na specjalnej konferencji zebrały się organizacje pożytku publicznego, które wezwały rząd do włączenia się i wsparcia ich działań w obliczu trudnej sytuacja zaopatrzenia w produkty żywnościowe. Organizacje podkreślają, że wprawdzie mogą w pewnym zakresie organizować wsparcie materialne, ale w Izraelu cierpi bardzo wielu ludzi. By pomagać regularnie 220.000 rodzinom,  które pilnie potrzebują środków spożywczych potrzebnych jest około 165 mln €. Organizacje mogą dysponować tylko 30 mln. €. To pokazuje, że rząd jak najbardziej powinien się włączyć. „Żądamy, żeby izraelski rząd stanął na wysokości zadania i wziął odpowiedzialność za zaopatrzenie ludzi w żywność, co jest w Izraelu sporym problemem” – powiedział Eran Weintraub kierownik Latetu, jednej z organizacji pomocy humanitarnej. Różne organizacje prosiły rząd o fundusze w wysokości ok. 50 mln € właśnie na ten cel. Weinbtraub dodał, że zagrożenie rośnie każdego dnia i oczekuje, że rząd wesprze te organizacje w ich wysiłkach (INN).  IW Izraelu żyje 1,7 mln ludzi poniżej granicy nądzy. Ponad 837.000 dzieci idzie każdego wieczora głodnym do łóżka. Proszę módlcie się. By pomoc przychodziła dla biednych ze wszystkich stron – także poprzez akcje rządowe. 

IZRAEL WĄTPI W SKUTECZNOŚĆ POROZUMIENIA MIĘDZY IAEA I IRANEM – Informacje, że szef międzynarodowej Agencji Atomowej (IAEA) Yukiya Amano we wtorek osiągnął porozumienie z Iranem, według którego możliwe byłyby inspekcje w instalacjach atomowych Iranu przyjęte zostały w Jerozolimie ze sceptycyzmem. Według informacji wysokiej rangi przedstawiciela rządu izraelskiego Izrael bardzo wątpi w to, że Iran trzymał się będzie porozumienia. „Irańczycy są znani z tego, że regularnie łamią ustalenia” – stwierdził ów przedstawiciel. „Wiemy z przeszłości, jak kończyły się wszystkie porozumienia IAEA z Iranem. Iran nadal prowadzi w Natan prace nad wzbogacaniem uranu – i to na oczach całej społeczności międzynarodowej. Najnowsze raporty IAEA nawiązują do planów militarnych programu atomowego”. Podczas rozmów Amano  w Teheranie chodziło głównie o kwestię inspekcji instalacji. To jednak nie wystarcza. Iran urzeczywistnia swoje plany  i musi zostać w tym zatrzymany; zwłaszcza zatrzymane musi być dalsze wzbogacanie uranu (Haaretz).

NAJLEPSZY PRZYJACIEL IZRAELA – 17 maja premier Netanjahu na konferencji prasowej z czeskim premierem Petrem Necasem w Pradze powiedział, że najlepszym przyjacielem Izraela w Europie są Czechy. Nie ma w Europie żadnego innego miejsca, w którym dałoby się tak dobrze prześledzić wyzwania Izraela jak tu. Czesi wiedzą jak to jest żyć we wrogim demokracji otoczeniu. „Naród czeski ceni wolność i ducha przedsiębiorczości i wiedzy i inicjatywę – a to od razu wiąże się z nami.” Netanjahu dodał, że tylko Czesi mogą zrozumieć jak żaden inny naród, że tylko bezpieczny Izrael może żyć w pokoju”. Jego kolega Necas powiedział: „Absolutnie odrzucamy wszelką odmowę legitymizacji i wszystkie akty bojkotu państwa Izrael. Popieramy prawo Izraela do nieograniczonej samoobrony przed terrorem i dzielimy obawy o irański program atomowy” (INN).

BĄDŹCIE Z NAMI W LONDYNIEGdybyście nie mogli być w Izraelu na święcie namiotów  od 2 do 4 października, zaplanujcie chociaż udział w obchodach święta w Londynie w Centrum  Emmanuel od 19 do 20.10. Lub przyjdźcie na obie te uroczystości! By się zameldować i otrzymać dalsze informacje dzwońcie do Londynu pod numer telefonu +44 (0) 1793-862121.

PROSZĘ POMÓŻCIE – Vision für Israel i Skład Józefa nadal pomaga finansowo ludziom potrzebującym i instytucjom. Dlatego zwracamy się pilnie do naszych przyjaciół i darczyńców by pomogli nam w tej służbie miłosierdzia. Dalsze informacje w naszym monachijskim biurze: 00 49-89-566 595 lub pod http://www.visionfuerisrael.de/spenden. Serdecznie dziękujemy. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich” – Przysłów 29,7.

 

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

сайт

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.