Wizja dla Izraela_29.06.2012

AKTUALNOŚCI Z JERUZALEMU

Informacje i intencje do modlitwy za służbę Składu Józefa i za Izrael

źRóDŁO: Vision für Israel e.V. ·Tel. 0049-89-566 595·Fax 0049-089-5464 5964
e-mail: info@wizjadlaizraela.org  ·  w sieci:  visionfuerisrael.org

Piątek, 29 czerwca 2012

Choćby się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie” – Psalm 138,7.

CHAOS Z POWODU DWÓCH POŻARÓW W JEROZOLIMIE, PRAWDOPODOBNIE PODPALENIE – Izraelskiej straży pożarnej udało się we wtorek stłumić dwa wielkie pożary szalejące w pobliżu Jerozolimy. Pożary te wybuchły przy wjeździe do Jerozolimy w dwóch ważnych miejscach: w pobliżu Motza na zachodnim końcu i w kibucu Maale haHamisha. 36 osobowy zespół strażaków potrzebował 2 godzin by kontrolować płomienie. Zaangażowano sześć samolotów gaśniczych. Co najmniej cztery osoby zatruło się dymem. Pożar szalał na powierzchni 200.000 m2 i zostawił duże straty w faunie i florze wzdłuż głównych ulic Jerozolimy. Uszkodzone zostały także studnie koło Motza. W niedzielę strażacy ugasili 15 pożarów, które wybuchły w mieście. Śledczy uważają, że to były podpalenia. W ostatnim miesiącu zatrzymano 7 osób za rozpalanie ognia na wolnej przestrzeni. W ostatnich dwóch tygodniach straż musiała interweniować ponad 200 razy gasząc podpalenia na polach i w lasach wokół Jerozolimy (Haaretz).  W 1989 zaistniała podobna seria podpaleń wokół i w samej Jerozolimie oraz w innych częściach kraju. Często Arabowie telefonują i przyznają się do podpaleń; wyjaśniają, że walczą z Izraelem. Radiostacja operująca w Iraku wielokrotnie wzywała wtedy Arabów tzw. palestyńskich do palenia lasów – miała to być taktyka dżihadu. W latach 80 i 90 jedna trzecia pożarów lasów w Izraelu to były podpalenia. W 2007 roku ukazała się w Internecie strona Al Kaidy z listą nagród dla podpalaczy. Organizacje terrorystyczne preferują ten sposób terroru, bo pożary mogą potencjalnie przynieść wiele ofiar, a drewno jest rzadkim towarem, a nadto cierpi branża turystyczna. Usprawiedliwiają podpalenia tym, że według prawa islamskiego jest to dozwolona akcja przeciw „niewierzącym”. Proszę módlcie się by te złośliwe akcje, przynoszące straty ludziom i w przyrodzie Izraela zostały zatrzymane, a winni pociągnięci do odpowiedzialności. 

NOWA ISLAMSKA REPUBLIKA – W poprzednią niedzielę komisja wyborcza w Egipcie ogłosiła, że kandydat Bractwa Muzułmańskiego Mohammed Morsi został nowym prezydentem wielkiego i najpotężniejszego państwa arabskiego. Już przed kilkoma miesiącami Bractwo Muzułmańskie ze zjednoczoną grupą partii muzułmańskich z łatwością wygrała wybory parlamentarne. Ewolucja Egiptu od świeckiej dyktatury orientującej się na zachodzie do reżymu kontrolowanego przez islamistów opowiadających się za szariatem, odzwierciedla to co działo się w Iranie w końcówce lat 70. Irańczycy żyli pod silą ręką Szaha jak Egipcjanie pod Mubarakiem. W nadziei na zmianę wielu Irańczyków przyjęło hojne obietnice Ajatollaha Chomeiniego i poparło go za swoje odzyskane demokratyczne wolności. Tak samo będzie z Bractwem Muzułmańskim, które słusznie uważane jest za ojca wszystkich organizacji terrorystycznych, i jego rosnącymi strukturami. Dopiero po osiągnięciu pełnej kontroli nad krajem pokazał Chomeini swoją prawdziwą twarz i wpędził Iran w nieznane, nawet w czasach Szaha, ciemność i prześladowania. Morsi i Bractwo wchodzi na tę samą drogę. Morsi powiedział, że Szariat (kod moralny i religijne prawo islamu) będzie centralnym komponentem jego prezydentury. Podczas apelu na uniwersytecie Kairskim w ramach kampanii wyborczej powiedział młodym studentom: „Koran jest naszą konstytucją, prorok jest naszym przywódcą, dżihad jest naszą drogą, a śmierć w imię Allaha jest naszym celem.” Muzułmański kleryk powiązany ostatnio z Bractwem wyjaśnił niedawno, że celem Morsiego jako prezydenta będzie przejęcie Jerozolimy pod władztwo muzułmańskie. Rząd Obamy jest w przeciwieństwie do Izraela wcale nie zaniepokojony tym, że Bractwo jest u władzy. Przeciwnie: W społeczności międzynarodowej Obama najgłośniej żąda, by armia Egiptu usunęła się i pozwoliła nowo wybranym muzułmanom przejęć całą kontrolę (Israel Today, Ryan Jones).

NOWE PRZYWÓDZTWO, NOWE ZAGROŻENIE – Poprzedni izraelski ambasador w Egipcie Zvi Mazel, współpracownik Jerozolimskiego Centrum Spraw Publicznych, powiedział, że zwycięstwo Morsiego (który wielokrotnie zapowiedział, że chce zdobyć Jerozolimę) oznacza, że rewolucja egipska z 2011 roku poniosła klęskę. Nowe egipskie przywództwo budować będzie państwo muzułmańskie. Morsi może wysokich oficerów wysłać w stan spoczynku i zastąpić ich swoimi ludźmi; mógłby także dekret o rozwiązaniu parlamentu cofnąć mając bezwzględną w nim większość (Jerusalem Post).  Wzrost znaczenia Bractwa muzułmańskiego jest zagrożeniem dla państwa żydowskiego i dla chrześcijan koptyjskich, którzy stanowią 10% egipskiego społeczeństwa. Od upadku Mubaraka Koptowie są przez muzułmanów atakowani, zagrożone są budynki kościelne, a chrześcijanie obawiają się o swoje życie. Nowy muzułmański reżym pogłębiający swoje stosunki z Iranem stanowi coraz większe zagrożenie dla Izraela i dla chrześcijan.  

TERRORYŚCI Z HAMASU ŚWIĘTUJĄ EGIPSKIEGO PREZYDENTA – W niedzielę Gaza świętowała objęcie władzy przez Mohemeda Morsiego. Hamas i Bractwo Muzułmańskie są ściśle powiązane. Wysoki aparatczyk Hamasu Mahmnud az-Zahar stwierdził, że jego zwycięstwo jest klęską wroga (mając na myśli Izraela) (AFP). „Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł” – Psalm 22,12

PUTIN OSTRZEGA, ZE ATAKI NA IRAN ODWRÓCĄ SIĘ PRZECIW ATAKUJĄCEMU – Rosyjski prezydent Wladimir Putin ostrzegł izraelskiego prezydent Szimona Peresa podczas wizyty w mijającym tygodniu, że atak na Iran może skończyć się odwetem. Także świat nie powinien wtykać nosa w sprawy Syrii. (Rosja ma ogromne gospodarcze interesy w Syrii dostarczając ogromne ilości broni dla Damaszku). Także w kwestii Iranu Putin i Peres nie znaleźli porozumienia. Rosja sprzeciwia się wysiłkom świata by wywrzeć nacisk na Iran. Prezydent Peres powiedział swojemu gościowi; „Irański naród nie jest naszym wrogiem. Izrael nie zagraża jego istnieniu. To urzędujący reżym irański uważa Izrael za wroga i zagraża jego istnieniu”. Premier Netanjahu powiedział jeszcze dobitniej: „Uważam, że powinniśmy uczynić dwie rzeczy: zarówno zaostrzyć sankcje, jak i żądania”. Również w kwestii Syrii nie znaleźli oni wspólnego języka. Putin unikał tematu Syrii i stwierdził jedynie, że życzy sobie pokoju i ostrzegł przed mieszaniem się z zewnątrz (INN).

WOJNA W SYRII – Syryjski prezydent Basza al-Assad powiedział we wtorek, że jego kraj, który od 16 miesięcy znajduje się w stanie wojny z przeciwnikami reżymu, znajduje się w prawdziwie „wojennej sytuacji”. Powiedział, że jeśli jest stan wojny, trzeba uczynić wszystko by zapewnić sobie zwycięstwo. Jego stwierdzenia są o tyle niebezpieczne, że od początku powstania zginęło 15.000 ludzi. Większość ofiar to niewinni mieszkańcy, w tym kobiety i dzieci; są także wielorakie dowody na stosowanie tortur i masakr (Arutz-7).

IZRAEL I INDIE CHCĄ PODWOIĆ WYMIANĘ TURYSTYCZNA W TRZY LATA – W tym tygodniu izraelski minister turystyki podpisał bilateralne porozumienie ze swoim indyjskim odpowiednikiem, który był u  niego gościem. Ilość turystów między obydwoma krajami ma się zwiększyć dwukrotnie w ciągu trzech lat. Dotąd Izrael odwiedza 40.000 turystów z Indii, co przynosi gospodarce izraelskiej ok. 32 mln €  (INN).

DO WSZYSTKICH MĘŻCZYZN: CHCECIE SPĘDZIĆ LATO W IZRAELU? – Jeżeli chcecie pomóc VfI i Składowi Józefa napisz na adres: info@visionforisrael.com.

SUKKOT – Gdybyście nie  mogli być na święcie namiotów w Izraelu od 2.-4.10. możecie się zameldować w Londyńskim Emmanuel Center od 19.  do 20.10 albo  przyjedźcie na oba te wydarzenia. Rejestracja i informacje w Londynie  +44 (0) 1793-862121.

PROSZĘ POMÓŻCIE – Vision für Israel i Skład Józefa nadal pomaga finansowo ludziom potrzebującym i instytucjom. Dlatego zwracamy się pilnie do naszych przyjaciół i darczyńców by pomogli nam w tej służbie miłosierdzia. Dalsze informacje w naszym monachijskim biurze: 00 49-89-566 595 lub pod http://www.visionfuerisrael.de/spenden. Serdecznie dziękujemy. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich– Przysłów 29,7.

 

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.