Wstrząsanie

Wstrząsanie – słowo prorocze Craig Kinsley

Ostatnio, w czasie modlitwy miałem bardzo żywą wizję, w której Pan pokazał mi ogromne drzewo. Nie było bardzo wysokie, lecz jego gałęzie były długie i zwieszały się w dół ku ziemi. Owoce wisiały niemal na każdym miejscu. Gdy tak patrzyłem, ręka Pana zniżyła się i chwyciła za pień drzewa. Pan wstrząsnął drzewem tak gwałtownie, że niemal wszystkie owoce spadły na ziemię. Te, które spadły na ziemię szybko niszczały i czerniały. Spojrzałem w górę na nie zobaczyłem, że tylko kilka owoców utrzymało się.

Wszystko, co tylko może, zostanie wstrząśnięte.
Pan mówi do mnie i do wielu innych w Kościele, że jest już czas na wstrząsanie, oczyszczanie i kształtowanie. Chcę zacytować raczej długi fragment Pisma z Listu do Hebrajczyków. Wierzę, że możemy uzyskać istotną prawdę na dzisiejszy czas z kilku kluczy zawartych w tym tekście.

List do Hebrajczyków 12

7. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał?

8. A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami.
9. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć?
10. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości.
11.
– Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni.
12.
Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, 
13.
– I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało.

14.
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, 
15.
Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu,
16.
Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje.
17.
A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.
(…)

25.
Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. 
26.
Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
27.
Słowa: „Jeszcze raz” wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. 
28.
Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.
29.
Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.

Jako synowie i córki musimy czasami znosić karanie Pańskie. Dziś, wielu wierzących znalazło się w miejscach, gdzie wszystko co może zostać wstrząśnięte, zostanie wstrząśnięte. Innymi słowy: te rzeczy, które zostały wzniesione ludzkimi siłami zostaną wstrząśnięte, aby ostały się te, które Bóg zbudował. Musimy uniżyć się pod mocną ręką Bożą, aby świat został z nas strząśnięty, abyśmy mogli zostać ukształtowani w to, czym być powinniśmy. Ten okres wprowadzi Kościół do nadchodzącego poruszenia Bożego.
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 1 Ptr. 5:6

Oczyszczanie:

1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.
2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.
3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;
4)
Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
5)
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
6)
Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.
7)
Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
8)
Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.
Jn. 15:1-8

Pan rzekł do mnie i powiedział: „Gdy oczyszczam winorośle to one zbliżają się do mnie. Jest to jedyny sposób na przyniesienie owocu. W tym procesie stracisz pewne owoce, lecz nie będą to Moje owoce”.

Wielu wierzących, kościołów i służb nagromadziło w ciągu lat owoce, które zostały przyniesione ludzką ręką. Jesteśmy oczyszczani tak, aby te owoce spadły na ziemię, a pojawiły się te owoce, które Krzew winny przynosi

Wiele z tego przycinania ma do czynienia z charakterem i motywacjami. Może okazać się, że wielu będzie złamanych, jak nigdy dotąd. Pan powiedział mi, że On przystrzyże mnie do mojej najprostszej formy. Ponieważ będzie obrabiana pycha, dlatego tak ważne jest, aby się uniżyć i poddać temu przycinaniu. Jeśli trwamy w krzewie Winnym, nie mamy się czego obawiać.

Kiedy?
Wierzę, że wstrząsanie zacznie się w pewnych rejonach i obszarach służby wcześniej, niż gdzie indziej. Wielu już doświadcza tego. Ostatecznie, jeśli się uniżymy, oczyszczanie i wstrząsanie będzie gasnąć, lecz zacznie się i będzie trwać w innych dziedzinach i obszarach. Wierzę, że cały proces zajmie co najmniej cały następny rok w Ciele Chrystusa. Podobnie jak zawsze w proroczym słowie my mamy swoją część do odegrania. Wierzę, że możemy być zarówno rozszerzeni, jak i umniejszeni w czasie tego wstrząsania. Dziękuję Bogu za to, że w czasie karania ciągle możemy być pewni tego, że On nigdy nas nie opuści ani nie porzuci, i że Jego chwała zstępuje na ziemię, jak nigdy dotąd.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.