04_Naucz się walczyć, lub zgiń

NAUCZ SIĘ BOJOWAĆ DOBRY BÓJ WIARY ALBO ZGINIESZ

Prorok Martin Young
16 kwietnia 2008

DO TYCH, KTÓRZY SĄ POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH:

Bitwa o nasze dusze i fizyczne ciała toczy się wokół nas, którzy całkowicie poddaliśmy swoje życie Chrystusowi i którzy codziennie pracujemy z Duchem Świętym, aby podążać za Jego wskazówkami i „wykonywać dzieło posługiwania”. W sercu Szatana i jego sił nie ma nic oprócz czystej NIENAWIŚCI dla żołnierzy Krzyża Jezusa Chrystusa. Ich jedynym celem jest „kraść, ZABIJAĆ i niszczyć” Bożych ludzi. Dzień i noc „oskarżyciel braci” (Szatan) przychodzi przed Boży tron, gdzie domaga się zgody na to, aby napadać, atakować a nawet zabijać świętych Bożych. Pierwsze dwa rozdziały Księgi Joba pokazują nam, że Szatan OTRZYMUJE ZGODĘ od Boga na to, aby próbować naszą wiarę wszelkiego rodzaju’nieszczęściami'. Słowo mówi: WieleNIESZCZĘŚĆ spotyka SPRAWIEDLIWEGO, lecz ze wszystkich wyzwala go Pan. W tym wersie nie ma podanego OKRESU CZASU jaki będzie trwała każda próba czy nieszczęście ani nie jest określona ich surowość.

Ci, którzy prawdziwie są zaprzedani Panu Jezusowi Chrystusowi a pragnieniem ich serc jest usługiwać Panu przez usługiwanie Jego ludziom i staranie się o to, aby prowadzić zgubionych do zbawczego poznania Chrystusa Jezusa, stanowią dla diabła GŁOWNY CEL stałego dręczenia, siania zamieszania, doświadczania i jeśli to możliwe ŚMIECI. Możesz osądzić zagrożenie jakie TY stanowisz dla królestwa ciemności według tego, JAK WIELKIE SIŁY diabeł używa, aby doświadczać, zastraszać i starać się CAŁKOWICIE POWSTRZYMAĆ CIĘ NA TWOICH DROGACH, gdy ty zmagasz się, aby prowadzić ludzi do Chrystusa. Niektórzy ludzie są zatrzymywani przez najlżejszy atak przeciwnika na ich życie. Inni pomału zwalniają lub ukrywają swoje świadectwo. Są jeszcze tacy, którzy są naprawdę zaprzedani Bogu i codziennie znajdują się na służbie w mocy Ducha Świętego, i z wychodzącym z ich ust Słowem Bożym „jak młot i jak ogień”, sieją ogromne zniszczenia w „dziele diabelskim”. Im większe duchowe zagrożenie dla królestwa ciemności, tym większy opór i walka, która na nas spada. To są ci, którzy znajdują się na śmiertelnym celowniku Szatana.

Słowo Boże mówi:
Poddajcie się Bogu, PRZECIWSTAWICIE DIABŁU, a ucieknie od was

My, amerykańscy chrześcijanie, jesteśmy tak przyzwyczajeni do rozwiązań typu „INSTANT” (natychmiastowych), że nie chcemy nawet myśleć czy wierzyć w to, że KAŻDA BITWA z diabłem, którą toczymy, będzie trwała dłużej niż kilka godzin, dni czy miesięcy. Lecz to NIE jest prawda. Nasze bitwy to codzienne, tygodniowe, miesięczne i przez całą resztę naszego życia zmagania, aż do chwili powrotu Chrystusa. Bóg udzielił pełnego i całkowitego ZAOPATRZENIA w duchowe narzędzia, które  pomagają nam angażować przeciwnika i PRZEWAŻAĆ!

Słowo Boże mówi:
Gdyż ORĘŻ, którym walczymy nie jest CIELESNY (czy słaby) lecz MA MOC,….

Wiedz o tym, że jest to niebieski, NIE ziemski oręż, że ma MOC „szukać i niszczyć” działa diabelskie, wszędzie dokądkolwiek pójdziemy.

Słowo Boże mówi:
ŻADNA  BROŃ UKUTA (czy użyta) przeciwko wam (ostatecznie) nic nie wskóra …

Bez wiedzy w jaki sposób poprawnie używać niebieskiej BRONI często będzie zdarzać się, że diabelskie ataki i broń będą zwyciężać nas. To DLATEGO jest tak ważne, aby czytać nasze Biblie z bezpośrednią pomocą Mistrza Nauczyciela, Ducha Świętego, aby on pomógł „założyć całą zbroję Bożą” dla naszej ochrony. Następnie On naucz nas w jaki sposób używać „miecza Ducha, którym jest Słowo Boże”, aby „bojować dobry bój wiary”. On pokaże nam ogromna wagę używania Imienia i KRWI Jezusa, jako części naszego wojennego wyposażenia.

Słowo mówi:
A  oni (święci) ZWYCIĘŻYLI GO (Szatana) przez KREW BARANAK (Jezusa) i słowo świadectwa swego,… 

W przelaniu KRWI JEZUSA w ODKUPIENIU, jest POTĘŻNY, dwu-wymiarowy cel. Jednym jest całkowite i zupełne ODPUSZCZENIE (czy usunięcie) wszystkich naszych grzechów. Po drugie: KREW JEZUSA była całkowitym i zupełnym ODPUSZCZENIEM (czy usunięciem) wszelkich naszych chorób, słabości. Głosimy i nauczamy z mocą i autorytetem przebaczenie naszych grzechów i bezpłatny dar zbawienia nabyty przez Odkupienie, lecz niezmiernie zawodzimy w głoszeniu i nauczaniu z równą gorliwością o tym, że uzdrowienie zostało dostarczone nam, abyśmy PRZYJĘLI w równie prosty sposób, jak przyjęliśmy zbawienie i że jest to „z łaski przez wiarę”.

Nie przychodzimy do Boga codziennie ŻEBRZĄC I BŁAGAJĄC Go, aby nas uzdrowił, kiedy On już dostarczył wszelkiego uzdrowienia, którego kiedykolwiek będziemy potrzebować i jest ono dostępne, abyśmy je „PRZYJĘLI” po prostu „z łaski przez wiarę” w skończone dzieło Chrystusa na Krzyżu.

Wielu z nas w Ciele Chrystusa Szatan naznaczył do śmierci. Przeszliśmy już wszystkie możliwe badania i wyniki mówią nam, że nasze życie zostało NAZNACZONE śmiercią a ta śmierć będzie miała miejsce dopóki my NIE BĘDZIEMY POLEGAĆ NA DOBRYM BOJU WIARY, używając całej broni, którą nam Bóg udostępnił.

Słowo mówi:
Królestwo Boże (i Boży ludzie) CIERPIĄ PRZEMOC i GWAŁTOWNICY JE PORYWAJĄ SIŁĄ…

Musimy ściśle codziennie współpracować z Duchem Świętym, aby przyodział nas w „pełną zbroję Bożą” i wyposażył nas w „potężny niebieski oręż”, a wtedy pokaże nam w jaki sposób używać go tam, gdzie będziemy NAJBARDZIEJ SKUTECZNI w niszczeniu królestwa ciemności. Ta sama broń, której my używamy głosząc Ewangelię i „uwalniając więźniów” (w Imieniu Jezusa) będzie bronią, której  będziemy używać dla siebie, gdy zostaniemy dotknięci przez wielkie zniszczenie bądź zagrażającą chorobę. Bóg chce nauczyć nas w jaki sposób WALCZYĆ O SIBIE SAMYCH i WYGRYWAĆ! Bóg chce, abyśmy zeszli się razem w grupach i WALCZYLI Z DIABŁEM działającym w życiu innych.

Słowo mówi:

Jeden (święty) będzie gonił TYSIĄC (diabłów), a dwóch (świętych) będzie gonić DZIESIĘĆ TYSIĘCY (diabłów) 

Gdy przeciwnik  (Szatan) przyjdzie jak powódź, Duch Pański podniesie przeciwko niemu STANDARD (lub w innym tłum. ang. – „ensign” ozn.: chorągiew/sztandar/znak) *

STANDARD był znakiem ustawianym na polu, stwierdzającym, że to miejsce zostało OGŁOSZONE jako WŁASNOŚĆ i ZOSTAŁO UFROTYFIKOWANE I ZABEZPIECZONE JAKO CZĘŚĆ KRÓLESTWA BOŻEGO!

Musimy nauczyć się WALCZYĆ lub ZGINIEMY! Słowo Boże jest naszym „polowym podręcznikiem”. Duchowa broń Boża to Jego moc i autorytet dane nam, aby WALCZYĆ O SIEBIE I WYGRYWAĆ, i nadal dawać nam odwagę Ducha Świętego, aby „wchodzić do obozu przeciwnika i ODBIERAĆ to, co nam skradziono…” To wymaga mężów i niewiast całkowicie zaprzedanych Bogu. Mężczyzn i kobiet, którzy naprawdę się narodzili na nowo z wysokości i zostali ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Mężczyzn i kobiet, którzy znają zarówno Słowo Boże jak i Boga Słowa. Mężczyzn i kobiet, którzy noszą pełną zbroję Bożą i wiedzą jak WALCZYĆ, ABY WYGRAĆ!

Ja potrzebuję fizycznego CUDU w moim ciele, aby Pan całkowicie uzdrowił mnie z tego raka, aby moje życie nie zostało całkiem zabrane. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby „praktykować to, co głoszę” wam w tym przesłaniu. Chcę „żyć, a nie umrzeć”. Chcę być tutaj jeszcze wiele lat, pomagać mojej żonie i dwóm córkom ustabilizować ich życie i kontynuować swoja służbę w mocy i autorytecie, dokądkolwiek Pan mnie pośle. Moja całkowita wiara i zaufanie jest w Bogu, że uzdrowi mnie „z łaski przez wiarę”, abym był świadkiem i świadectwem mocy naszego potężnego Boga.

W Chrystusie jedynie

Prorok Martin Young�

www.schooloftheprophetsusa.injesus.com

Jeśli potrzebujesz modlitwy O COKOLWIEK, skontaktuj się ze mną jeszcze dziś a będę się modlić z tobą i o ciebie.  Proszę pamiętajcie o tej służbie, słudze i mojej rodzinie w waszych modlitwach.

 *Prawdopodobnie  chodzi o wers z Iz. 59:19 bardzo różnie tłumaczony nawet w licznych anglojęzycznych wersjach. Najbliżej jest Webster Bible:

When  the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD will lift up a standard against him.

продвижение

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.