05_Dwuwymiarowy cel odkupienia na krzyżu

Prorok Martin Young

18 kwietnia 2008

DO TYCH, KTÓRZY ZOSTALI POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH:

Nic innego jak tylko prawdziwa biblijna wiara w Słowo Boże i Boga Słowa zbawi nasze dusze i uzdrowi nasz fizyczne ciała.

Hebr. 1:1 Wiara ZAPEWNIA nas o tych rzeczach, których oczekujemy, PRZEKONUJE NAS o tym, czego nie widać. 

Hebr. 11:6 BEZ WIARY ZAŚ NIE MOŻNA PODOBAĆ SIĘ BOGU; kto bowiem przystępuje do Boga, MUSI UWIERZYĆ, ŻE ON ISTNIEJE I ŻE NAGRADZA TYCH, KTÓRZY GO SZUKAJĄ

Rzm. 10:17 WIARA TEDY JEST ZE SŁUCHANI (I WIERZENIA), A SŁUCHANIE PRZEZ SŁOWO CHRYSTUSOWE.

Bez cierpliwego, codziennego przeszukiwania Słowa Bożego z pomocą Mistrza Nauczyciela, Ducha Świętego, nie wzrośniemy w łasce, która jest potrzebna do wytworzenia prawdziwej biblijnej WIARY. Bez „wzajemnego zgromadzania się” raz czy dwa w tygodniu jako grupa „wezwanych”, aby czytać i słuchać jak Słowo Boże jest głoszone i nauczane, będzie trudno wzrastać w naszym CHODZENIU W WIERZE. Nasze chodzenie w wierze  nie może podobać się Bogu, dopóki nie jesteśmy gorliwie zaangażowani w cierpliwe, codzienne szukanie prowadzenia Ducha Świętego w badaniu Słowa Bożego i modlitwie przez Jego moc pomagającą nam chodzić w nim.

Diabeł wie, którzy ludzie tylko „tylko pozorują do tronu”, a którzy naprawdęsą oddaniu Chrystusowi i Jego Królestwu. Ci pozoranci mająpozór pobożności, lecz (pozwolili sobiena) wyrzekli się MOCY Bożej, która przemienia ich życie każdego dnia. Bez całkowitego poddania się Duchowi Świętemu i Słowu Bożemu, Bóg Słowa NIE będzie miał upodobnia w nas, a prawdziwa biblijna wiara NIGDY nie zamanifestuje się w naszych sercach i życiu. Nic innego, jak tylko prawdziwa biblijna wiara w Słowo Boże i w Boga Słowa, nie jest w stanie nawet niewiele umożliwić nam „wytrwanie do końca, aby być zbawionym”.

Krwawe zadośćuczynienie, które Jezus Chrystus zapłacił za ludzkość na krzyżu ma potężne dwuwymiarowe uderzenie.

Jedno: krew Jezusa obmywa i oczyszcza największego nawet grzesznika z każdego i ze wszystkich grzechów, dając mu całkowite przebaczenie i darmowy darzbawienia. Jak wiemy: „Zbawienie jest zŁASKI przez WIARĘ….” w skończone dzieło Chrystusa na krzyżu!

Po drugie: krew Jezusa, która została rozlana w czasie bardzo bolesnego i ciężkiego biczowania, które Pan przyjął za nas przed ukrzyżowaniem zapłaciła cenę za nasze uzdrowienie, uwolnienie każdego kto jest chory, słaby i jakąkolwiek chorobą dotknięty, które złe serce Szatana może przynieść wraz z zepsutą i zniszczona ludzkością. Jak wiemy,UZDROWIENIE jest „z ŁASKI przez WIARĘ…” w skończone dzieło Chrystusa na krzyżu.

Nie ma żadnego BŁAGANIA i PROSZENIA Boga, aby nas uzdrowił stale i wciąż, każdego dnia. Jeśli UZDROWIENIE rzeczywiście zostało NAM ZAPEWNIONE w ZADOŚĆUCZYNIENIU, w ofierze z krwi Chrystusa Jezusa to zacznij mówić: 'Ojcze, pomóż mi PRZYJĄĆ moje UZDROWIENIE, które po prostu czeka na mnie, abym je przyjął i aby się manifestowało w moim życiu!

Boże Ojcze: Proszę, pokaż nam w jaki sposób PRZYJĄĆ NASZE UZDROWIENIE przez KREW ODKUPIENIA, które Twój drogi syn udostępnił nam.  Pomóż nam rozwinąć prawdziwą biblijną wiarę w twoje słowo i słuchać jak dumny mówisz: „Bądź odważny, twoja wiara uzdrowiła cię!” Dziękujemy ci  wierze za zrobienie dla nas tego, czemu my sami nie mogliśmy zrobić dla siebie, w imieniu Jezusa. Amen.

W Chrystusie jedynie  Prorok: Martin Young

Proszę pamiętajcie o tej służbie i mojej rodzinie w waszych gorliwych modlitwach. Bóg jeszcze ze mną nie skończył, potrzebuję więc każdej możliwej modlitwy i błogosławieństwa jakie Boży ludzie poślą w ten sposób do mnie, abym szedł dalej za potężnym głosem Bożym. Niech Bóg błogosławi każdego z was i każdego, kto usługuje mojej rodzinie i mnie, w Imieniu Jezusa, amen.

seo компания

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.