Category Archives: Young Martin

06_Przeczytajcie z modlitwą to przesłanie.

MÓDL SIĘ ZE MNĄ NAD TYM PRZESŁANIEM

Prorok Martin Young

21 kwietnia 2008

DO POWOŁANYCH NA ŚWIĘTYCH

Słowo Boże w Starym Testamencie mówi:

NIECH WSZYSTKO OPIERA SIĘ NA zeznaniu DWÓCH LUB TRZECH ŚWIADKÓW

Słowo w Nowym Testamencie mówi:

NiechPROROK mówi, a INNI NIECH OSĄDZAJĄ (czy właściwie rozeznają). 

Nigdy w czasie swego życia bardziej nie potrzebowałem przesłania od Ducha Pańskiego, które dowiodłoby mi, że szczera, pokorna droga wiary i moja całkowita wiara i zaufanie w Jahwe Rafa (Bóg mój Uzdrowiciel) sięgnęła do samego tronu Bożego. 

Dwa dni temu Duch Pański przemówił do apostoła William Zook, który nic nie wiedział o mojej straszliwej walce z rakiem, którą już od roku prowadzę i powiedział mu, aby napisał do mnie wiadomość. Chcę się tym z wami wszystkimi podzielić i chcę, abyście przeczytali i modlili się nad tym, a następnie napisali do mnie i powiedzieli czy Duch Święty chce użyć was, aby coś z tym zrobić. 

Słowo Pańskie do proroka Martina Younga: 

Nie wiem, co się tam obecnie dzieje w twoim życiu. Spodziewałem, że Bóg da mi jakieś wzniosłe słowo dla ciebie, lecz Pan dał mi to: Powiedz Mojemu prorokowi, że jest dla niego dużo pracy do wykonania. Jest kolejka zadań i on je wypełni. Ma jeszcze wiele nauczania do wygłoszenia i wielu ludzi do doprowadzenia do mojej chwały. 

Bóg nie uzdrowił mnie natychmiast, gdy dostałem to słowo, lecz dowiódł mi, że zamierza mnie uzdrowić i że będę żył, aby „wykonywać dzieło posługiwania” tak długo, jak długo Pan będzie potrzebował mojej skromnej służby. Módlcie się gorąco o mnie i moja rodzinę, ponieważ od tej chwili, jest OTWARTA WOJNA przeciwko nam, aż do chwili, gdy Pan nie wypełni Swego Słowa jak i później.

Szatan NIENAWIDZI ocalałych i zwycięzców, którzy „zwyciężyli go przez KREW BARANKA i żyją, aby dawać świadectwo i być potężnym ŚWIADECTWEM zarówno dla świętych jak i grzeszników w nadchodzących latach. 

Boże Ojcze:

Nie jestem w stanie NADZIĘKOWAĆ się Tobie za to, że uznałeś moje życie za warte tego, abym spędził jeszcze jakiś czas na tej ziemi, aby pomagać mojej żonie i córkom, jak też poświęcić więcej czasu na głoszenie, nauczanie i usługiwanie uzdrowieniem, każdemu do kogo mnie poślesz. Dopóki jestem żywy i oddycham, zawsze będzie więcej sposobności do dalszego prowadzenia ludzi do zbawczego poznania i decyzji oddania życia Chrystusowi. Kocham i uwielbiam twoje cudowne imię, w imieniu Jezusa, Amen. 

W Chrystusie jedynie

Protok Martin Young

раскрутка сайта

07_Na jakim poziomie wiary w Boga poruszasz się?

Prorok Martin Young

23 kwiecień 2008

DO POWOŁANYCH NA ŚWIĘTYCH:

Mówinam się w Biblii, że Bóg dał każdemu znas miarę (czy STARTOWY POZIOM) WIARY. Być może jest to odniesieniem do tej WIARY, „tej miary czy rozmiaru wiary” wielkości najmniejszego ziarnka, ziarnka gorczycy. Niektórzy mogą stwierdzić, że Jezus powiedział, że nawet jeśli wasza WIARA ma rozmiary ziarnka gorczycznego, możesz powiedzieć do góry: usuń się i wrzuć do morza , I NIE WĄTPIŁ, stanie się to. WIARA, z którą początkowo zaczynamy chodzić z Panem, NIE JEST tą WIARĄ , na której mamy się zatrzymać, gdy czytamy, badamy i wzrastamy w Słowie Bożym. „WIARA, bierze się ze słuchania Słowa Bożego” (Rzm. 10:17).

Musimy wiedzieć o tym, że zmaganie się i stawianie czoła RÓŻNYM POZIOMOM DEMONICZNYM wymaga z naszej strony coraz wyższych POZIOMÓW WIARY W BOGA. Jeśli nie naciskamy stale na Pana, aby codziennie wzrastać w naszym chodzeniu z Nim, przez czytanie Jego Słowa i współpracę z Duchem Świętym, nasza WIARA stanie w miejscu i nie będzie coraz silniejsza. Podam wam dobry przykład. WIARA wielkości ziarnka gorczycy może spowodować poruszenie góry , JEŚLI naprawdę masz WIARĘ W BOGA, że on zrobi to, o co Go prosisz. Uczniowie przyszli do Jezusa ze wstydem i zażenowaniem, gdy NIE MOGLI uwolnić chłopca z epilepsją od demona, który go dręczył. Pytając Pana, DLACZEGO nie mogli go uzdrowić, usłyszeli: „WASZ POZIOM WIARY JEST ZA MAŁY, ABY ZMAGAĆ SIĘ TEGO RODZAJU POTRZEBĄ I WYGRAĆ”. „TEN RODZAJ (DEMONA)WYCHODZI WYŁĄCZNIE PRZEZ MODLITWĘ I POST!” To DLATEGO mówię, że potrzebne są RÓŻNE POZIOMY WIARY, aby zmagać się i zwyciężać RÓZN E POZIOMY DEMONÓW, a szczególnie w przypadku różnych POZIOMÓW CHORÓB ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU.

Przykro mi to powiedzieć, że wielu chrześcijan NIE przeczytało swojej Biblii w całości ANI JEDEN RAZ od chwili nawrócenia. Wielu chrześcijan nosi je tylko do kościoła raz w tygodniu i czyta tych kilka wersów, z których pastor głosi, po czym zamykają Biblię i nie otwierają jej do następnego tygodnia. Nie podejmują duchowego nawyku codziennego karmienia się Słowem Bożym z pomocą Mistrza Nauczyciela, Ducha Świętego. Pomimo, że wszyscy słyszymyPRZYKAZANIE przez całe nasze odrodzone życie, „BADAJ PISMO, abyś okazał się wypróbowanym sługą Bożym, którynie musi się wstydzić i naucza Słowa Prawdy (2 Tym. 2:15 w wersji ang.).

Bez oddzielnego czasu na czytanie Słowa Bożego CODZIENNIE z pomocą Ducha Świętego, NIE będzie postępu w CHODZENIU W WIERZE w Boga. Bez gorliwej modlitwy i poszczenia pod prowadzeniem Ducha, NIE będzie wzrostu z jednego poziomu wiary na następny, A co jest konieczne do odpierania stale wzrastających frontalnych ataków Szatana. Ostatecznie może się zdarzyć, że stracimy nawet tą WIARĘ, z którą zaczynaliśmy. Jezus powiedział: „Nawet to, co ma będzie mu zabrane i DANE TEMU, KTÓRY STALE ZMAGA SIĘ O WZROST NA WYŻSZY POZIOM WIARY W BOGA”.

Czy przechodzisz przez piekło’ od dłuższego czasu i NIE MOŻESZ dojść, DLACZEGO twoje 'NAZWIJ TO I ŻĄDAJ TEGO’ (oryg.: NAME IT AND CLAIM IT) nie działa? Twój POZIOM WIARY albo stanął w miejscu, albo nie jesteś na tym POZIOMIE WIARY, który jest potrzebny, aby stanąć wobec tych wyzwań. A może nawet nie masz jeszcze prawdziwej biblijnej wiary, o której w ogóle można by mówić?

Słowomówi: „BEZ WIARY nie można podobać się Bogu, ponieważ MUSIMY WIERZYĆ, że On istnieje, i że nagradzatych, którzy gorliwie Go szukają” (Hebr. 11:6). Pomimo, że Bóg kocha nas bezwarunkowo to On jest bardziej poruszany przez naszą WIARĘ W SKOŃCZONE DZIEŁO CHRYSTUSA NA KRZYŻU, KTÓRE ZASPOKAJA NASZE POTRZEBY, niż nasze jęczenie, płacz i łzy, które wylewamy, gdy błagamy Go, aby nas wydostał z prób, które sam na nas dopuszcza, abyśmy WZRASTALI i PRZECHODZILI NA NASTĘPNY POZIOMO WIARY. Tego rodzaju wzrost co najmniej JEST BOLESNY.

Słowomówi nam o CHODZENIU W WIARZE Jezusa w Jego Ojca: Nauczyłsię POSŁUSZEŃSTWA, przez to, co WYCIERPIAŁ. POSŁUSZEŃSTWO synów i córek Bożych będzie starało się o codzienne wzrastanie w Słowie Bożym, modlitwie i poście jeśli oznacza to, że będą poruszać się Z CHWAŁY W CHWAŁĘ i iść do przodu Z JEDNEGO POZIOMU WIARY NA NASTĘPNY. W tym procesie BĘDZIEMY CIERPIEĆ ataki, napady i doświadczanie na RÓŻNYCH POZIOMACH DEMONICZNYCH, lecz jeśli będziemy trwać WIERNIE, robiąc to, czego Bóg od nas wymaga, ON będzie WIERNY i PRAWDZIWY w ZWIĘKSZANIU NASZEJ WIARY do każdegopoziomu, abyśmy „zwyciężali go przez krewBaranka” a nasze „ŚWIADECTWO” będzie odzwierciedlać nasz zwycięstwa.

Mam  nadzieję, że masz już serdecznie dosyć życia PONIŻEJ POZIOMU UBÓSTWA WIARY, potrzebnej, aby zaspokoić i przewyższyć twoje potrzeby. Mam nadzieję, że odłożysz na bok wszystko, cokolwiek cię zatrzymuje, będziesz pokutować i zwrócisz się do Pana z całego serca i będziesz wołać do Niego, aby ci pomógł zacząć DZIŚ pracować z Duchem Świętym przy czytaniu Jego Słowa, w modlitwie i poście, abyś zobaczył prawdziwą głębokość twojej pokuty i abyś pomógł WZRASTAĆ W TWOJEJ WIERZE. On tylko czeka na to, aby odnowić twoją „miarę wiary” i pomóc ci, abyś po pewnym okresie czasu ruszył z jednego poziomu wiary do następnego WYŻSZEGO POZIOMU WIARY. Jeśli ten proces nie będzie się stawał CODZINNĄ częścią twojego życia NIE BĘDZIESZ żył OBFITYM ŻYCIEM, które Jezus przyszedł nam dać przez WIARĘ.

W Chrystusie jedynie

Prorok Martin Young

эффективная раскрутка сайта продвижение

05_Dwuwymiarowy cel odkupienia na krzyżu

Prorok Martin Young

18 kwietnia 2008

DO TYCH, KTÓRZY ZOSTALI POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH:

Nic innego jak tylko prawdziwa biblijna wiara w Słowo Boże i Boga Słowa zbawi nasze dusze i uzdrowi nasz fizyczne ciała.

Hebr. 1:1 Wiara ZAPEWNIA nas o tych rzeczach, których oczekujemy, PRZEKONUJE NAS o tym, czego nie widać. 

Hebr. 11:6 BEZ WIARY ZAŚ NIE MOŻNA PODOBAĆ SIĘ BOGU; kto bowiem przystępuje do Boga, MUSI UWIERZYĆ, ŻE ON ISTNIEJE I ŻE NAGRADZA TYCH, KTÓRZY GO SZUKAJĄ

Rzm. 10:17 WIARA TEDY JEST ZE SŁUCHANI (I WIERZENIA), A SŁUCHANIE PRZEZ SŁOWO CHRYSTUSOWE.

Bez cierpliwego, codziennego przeszukiwania Słowa Bożego z pomocą Mistrza Nauczyciela, Ducha Świętego, nie wzrośniemy w łasce, która jest potrzebna do wytworzenia prawdziwej biblijnej WIARY. Bez „wzajemnego zgromadzania się” raz czy dwa w tygodniu jako grupa „wezwanych”, aby czytać i słuchać jak Słowo Boże jest głoszone i nauczane, będzie trudno wzrastać w naszym CHODZENIU W WIERZE. Nasze chodzenie w wierze  nie może podobać się Bogu, dopóki nie jesteśmy gorliwie zaangażowani w cierpliwe, codzienne szukanie prowadzenia Ducha Świętego w badaniu Słowa Bożego i modlitwie przez Jego moc pomagającą nam chodzić w nim.

Diabeł wie, którzy ludzie tylko „tylko pozorują do tronu”, a którzy naprawdęsą oddaniu Chrystusowi i Jego Królestwu. Ci pozoranci mająpozór pobożności, lecz (pozwolili sobiena) wyrzekli się MOCY Bożej, która przemienia ich życie każdego dnia. Bez całkowitego poddania się Duchowi Świętemu i Słowu Bożemu, Bóg Słowa NIE będzie miał upodobnia w nas, a prawdziwa biblijna wiara NIGDY nie zamanifestuje się w naszych sercach i życiu. Nic innego, jak tylko prawdziwa biblijna wiara w Słowo Boże i w Boga Słowa, nie jest w stanie nawet niewiele umożliwić nam „wytrwanie do końca, aby być zbawionym”.

Krwawe zadośćuczynienie, które Jezus Chrystus zapłacił za ludzkość na krzyżu ma potężne dwuwymiarowe uderzenie.

Jedno: krew Jezusa obmywa i oczyszcza największego nawet grzesznika z każdego i ze wszystkich grzechów, dając mu całkowite przebaczenie i darmowy darzbawienia. Jak wiemy: „Zbawienie jest zŁASKI przez WIARĘ….” w skończone dzieło Chrystusa na krzyżu!

Po drugie: krew Jezusa, która została rozlana w czasie bardzo bolesnego i ciężkiego biczowania, które Pan przyjął za nas przed ukrzyżowaniem zapłaciła cenę za nasze uzdrowienie, uwolnienie każdego kto jest chory, słaby i jakąkolwiek chorobą dotknięty, które złe serce Szatana może przynieść wraz z zepsutą i zniszczona ludzkością. Jak wiemy,UZDROWIENIE jest „z ŁASKI przez WIARĘ…” w skończone dzieło Chrystusa na krzyżu.

Nie ma żadnego BŁAGANIA i PROSZENIA Boga, aby nas uzdrowił stale i wciąż, każdego dnia. Jeśli UZDROWIENIE rzeczywiście zostało NAM ZAPEWNIONE w ZADOŚĆUCZYNIENIU, w ofierze z krwi Chrystusa Jezusa to zacznij mówić: 'Ojcze, pomóż mi PRZYJĄĆ moje UZDROWIENIE, które po prostu czeka na mnie, abym je przyjął i aby się manifestowało w moim życiu!

Boże Ojcze: Proszę, pokaż nam w jaki sposób PRZYJĄĆ NASZE UZDROWIENIE przez KREW ODKUPIENIA, które Twój drogi syn udostępnił nam.  Pomóż nam rozwinąć prawdziwą biblijną wiarę w twoje słowo i słuchać jak dumny mówisz: „Bądź odważny, twoja wiara uzdrowiła cię!” Dziękujemy ci  wierze za zrobienie dla nas tego, czemu my sami nie mogliśmy zrobić dla siebie, w imieniu Jezusa. Amen.

W Chrystusie jedynie  Prorok: Martin Young

Proszę pamiętajcie o tej służbie i mojej rodzinie w waszych gorliwych modlitwach. Bóg jeszcze ze mną nie skończył, potrzebuję więc każdej możliwej modlitwy i błogosławieństwa jakie Boży ludzie poślą w ten sposób do mnie, abym szedł dalej za potężnym głosem Bożym. Niech Bóg błogosławi każdego z was i każdego, kto usługuje mojej rodzinie i mnie, w Imieniu Jezusa, amen.

seo компания

04_Naucz się walczyć, lub zgiń

NAUCZ SIĘ BOJOWAĆ DOBRY BÓJ WIARY ALBO ZGINIESZ

Prorok Martin Young
16 kwietnia 2008

DO TYCH, KTÓRZY SĄ POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH:

Bitwa o nasze dusze i fizyczne ciała toczy się wokół nas, którzy całkowicie poddaliśmy swoje życie Chrystusowi i którzy codziennie pracujemy z Duchem Świętym, aby podążać za Jego wskazówkami i „wykonywać dzieło posługiwania”. W sercu Szatana i jego sił nie ma nic oprócz czystej NIENAWIŚCI dla żołnierzy Krzyża Jezusa Chrystusa. Ich jedynym celem jest „kraść, ZABIJAĆ i niszczyć” Bożych ludzi. Dzień i noc „oskarżyciel braci” (Szatan) przychodzi przed Boży tron, gdzie domaga się zgody na to, aby napadać, atakować a nawet zabijać świętych Bożych. Pierwsze dwa rozdziały Księgi Joba pokazują nam, że Szatan OTRZYMUJE ZGODĘ od Boga na to, aby próbować naszą wiarę wszelkiego rodzaju’nieszczęściami’. Słowo mówi: WieleNIESZCZĘŚĆ spotyka SPRAWIEDLIWEGO, lecz ze wszystkich wyzwala go Pan. W tym wersie nie ma podanego OKRESU CZASU jaki będzie trwała każda próba czy nieszczęście ani nie jest określona ich surowość.

Ci, którzy prawdziwie są zaprzedani Panu Jezusowi Chrystusowi a pragnieniem ich serc jest usługiwać Panu przez usługiwanie Jego ludziom i staranie się o to, aby prowadzić zgubionych do zbawczego poznania Chrystusa Jezusa, stanowią dla diabła GŁOWNY CEL stałego dręczenia, siania zamieszania, doświadczania i jeśli to możliwe ŚMIECI. Możesz osądzić zagrożenie jakie TY stanowisz dla królestwa ciemności według tego, JAK WIELKIE SIŁY diabeł używa, aby doświadczać, zastraszać i starać się CAŁKOWICIE POWSTRZYMAĆ CIĘ NA TWOICH DROGACH, gdy ty zmagasz się, aby prowadzić ludzi do Chrystusa. Niektórzy ludzie są zatrzymywani przez najlżejszy atak przeciwnika na ich życie. Inni pomału zwalniają lub ukrywają swoje świadectwo. Są jeszcze tacy, którzy są naprawdę zaprzedani Bogu i codziennie znajdują się na służbie w mocy Ducha Świętego, i z wychodzącym z ich ust Słowem Bożym „jak młot i jak ogień”, sieją ogromne zniszczenia w „dziele diabelskim”. Im większe duchowe zagrożenie dla królestwa ciemności, tym większy opór i walka, która na nas spada. To są ci, którzy znajdują się na śmiertelnym celowniku Szatana.

Słowo Boże mówi:
Poddajcie się Bogu, PRZECIWSTAWICIE DIABŁU, a ucieknie od was

My, amerykańscy chrześcijanie, jesteśmy tak przyzwyczajeni do rozwiązań typu „INSTANT” (natychmiastowych), że nie chcemy nawet myśleć czy wierzyć w to, że KAŻDA BITWA z diabłem, którą toczymy, będzie trwała dłużej niż kilka godzin, dni czy miesięcy. Lecz to NIE jest prawda. Nasze bitwy to codzienne, tygodniowe, miesięczne i przez całą resztę naszego życia zmagania, aż do chwili powrotu Chrystusa. Bóg udzielił pełnego i całkowitego ZAOPATRZENIA w duchowe narzędzia, które  pomagają nam angażować przeciwnika i PRZEWAŻAĆ!

Słowo Boże mówi:
Gdyż ORĘŻ, którym walczymy nie jest CIELESNY (czy słaby) lecz MA MOC,….

Wiedz o tym, że jest to niebieski, NIE ziemski oręż, że ma MOC „szukać i niszczyć” działa diabelskie, wszędzie dokądkolwiek pójdziemy.

Słowo Boże mówi:
ŻADNA  BROŃ UKUTA (czy użyta) przeciwko wam (ostatecznie) nic nie wskóra …

Bez wiedzy w jaki sposób poprawnie używać niebieskiej BRONI często będzie zdarzać się, że diabelskie ataki i broń będą zwyciężać nas. To DLATEGO jest tak ważne, aby czytać nasze Biblie z bezpośrednią pomocą Mistrza Nauczyciela, Ducha Świętego, aby on pomógł „założyć całą zbroję Bożą” dla naszej ochrony. Następnie On naucz nas w jaki sposób używać „miecza Ducha, którym jest Słowo Boże”, aby „bojować dobry bój wiary”. On pokaże nam ogromna wagę używania Imienia i KRWI Jezusa, jako części naszego wojennego wyposażenia.

Słowo mówi:
A  oni (święci) ZWYCIĘŻYLI GO (Szatana) przez KREW BARANAK (Jezusa) i słowo świadectwa swego,… 

W przelaniu KRWI JEZUSA w ODKUPIENIU, jest POTĘŻNY, dwu-wymiarowy cel. Jednym jest całkowite i zupełne ODPUSZCZENIE (czy usunięcie) wszystkich naszych grzechów. Po drugie: KREW JEZUSA była całkowitym i zupełnym ODPUSZCZENIEM (czy usunięciem) wszelkich naszych chorób, słabości. Głosimy i nauczamy z mocą i autorytetem przebaczenie naszych grzechów i bezpłatny dar zbawienia nabyty przez Odkupienie, lecz niezmiernie zawodzimy w głoszeniu i nauczaniu z równą gorliwością o tym, że uzdrowienie zostało dostarczone nam, abyśmy PRZYJĘLI w równie prosty sposób, jak przyjęliśmy zbawienie i że jest to „z łaski przez wiarę”.

Nie przychodzimy do Boga codziennie ŻEBRZĄC I BŁAGAJĄC Go, aby nas uzdrowił, kiedy On już dostarczył wszelkiego uzdrowienia, którego kiedykolwiek będziemy potrzebować i jest ono dostępne, abyśmy je „PRZYJĘLI” po prostu „z łaski przez wiarę” w skończone dzieło Chrystusa na Krzyżu.

Wielu z nas w Ciele Chrystusa Szatan naznaczył do śmierci. Przeszliśmy już wszystkie możliwe badania i wyniki mówią nam, że nasze życie zostało NAZNACZONE śmiercią a ta śmierć będzie miała miejsce dopóki my NIE BĘDZIEMY POLEGAĆ NA DOBRYM BOJU WIARY, używając całej broni, którą nam Bóg udostępnił.

Słowo mówi:
Królestwo Boże (i Boży ludzie) CIERPIĄ PRZEMOC i GWAŁTOWNICY JE PORYWAJĄ SIŁĄ…

Musimy ściśle codziennie współpracować z Duchem Świętym, aby przyodział nas w „pełną zbroję Bożą” i wyposażył nas w „potężny niebieski oręż”, a wtedy pokaże nam w jaki sposób używać go tam, gdzie będziemy NAJBARDZIEJ SKUTECZNI w niszczeniu królestwa ciemności. Ta sama broń, której my używamy głosząc Ewangelię i „uwalniając więźniów” (w Imieniu Jezusa) będzie bronią, której  będziemy używać dla siebie, gdy zostaniemy dotknięci przez wielkie zniszczenie bądź zagrażającą chorobę. Bóg chce nauczyć nas w jaki sposób WALCZYĆ O SIBIE SAMYCH i WYGRYWAĆ! Bóg chce, abyśmy zeszli się razem w grupach i WALCZYLI Z DIABŁEM działającym w życiu innych.

Słowo mówi:

Jeden (święty) będzie gonił TYSIĄC (diabłów), a dwóch (świętych) będzie gonić DZIESIĘĆ TYSIĘCY (diabłów) 

Gdy przeciwnik  (Szatan) przyjdzie jak powódź, Duch Pański podniesie przeciwko niemu STANDARD (lub w innym tłum. ang. – „ensign” ozn.: chorągiew/sztandar/znak) *

STANDARD był znakiem ustawianym na polu, stwierdzającym, że to miejsce zostało OGŁOSZONE jako WŁASNOŚĆ i ZOSTAŁO UFROTYFIKOWANE I ZABEZPIECZONE JAKO CZĘŚĆ KRÓLESTWA BOŻEGO!

Musimy nauczyć się WALCZYĆ lub ZGINIEMY! Słowo Boże jest naszym „polowym podręcznikiem”. Duchowa broń Boża to Jego moc i autorytet dane nam, aby WALCZYĆ O SIEBIE I WYGRYWAĆ, i nadal dawać nam odwagę Ducha Świętego, aby „wchodzić do obozu przeciwnika i ODBIERAĆ to, co nam skradziono…” To wymaga mężów i niewiast całkowicie zaprzedanych Bogu. Mężczyzn i kobiet, którzy naprawdę się narodzili na nowo z wysokości i zostali ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Mężczyzn i kobiet, którzy znają zarówno Słowo Boże jak i Boga Słowa. Mężczyzn i kobiet, którzy noszą pełną zbroję Bożą i wiedzą jak WALCZYĆ, ABY WYGRAĆ!

Ja potrzebuję fizycznego CUDU w moim ciele, aby Pan całkowicie uzdrowił mnie z tego raka, aby moje życie nie zostało całkiem zabrane. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby „praktykować to, co głoszę” wam w tym przesłaniu. Chcę „żyć, a nie umrzeć”. Chcę być tutaj jeszcze wiele lat, pomagać mojej żonie i dwóm córkom ustabilizować ich życie i kontynuować swoja służbę w mocy i autorytecie, dokądkolwiek Pan mnie pośle. Moja całkowita wiara i zaufanie jest w Bogu, że uzdrowi mnie „z łaski przez wiarę”, abym był świadkiem i świadectwem mocy naszego potężnego Boga.

W Chrystusie jedynie

Prorok Martin Young�

www.schooloftheprophetsusa.injesus.com

Jeśli potrzebujesz modlitwy O COKOLWIEK, skontaktuj się ze mną jeszcze dziś a będę się modlić z tobą i o ciebie.  Proszę pamiętajcie o tej służbie, słudze i mojej rodzinie w waszych modlitwach.

 *Prawdopodobnie  chodzi o wers z Iz. 59:19 bardzo różnie tłumaczony nawet w licznych anglojęzycznych wersjach. Najbliżej jest Webster Bible:

When  the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD will lift up a standard against him.

продвижение

03_Jak długo chcesz trwać w ogniu oczyszczenia?

26 marca 2008

Martin Young


DO TYCH, KTÓRZY SĄ POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH

Pan otworzył moje duchowe oczy, abym mógł zobaczyć dalsze, głębsze zrozumienie pierwszych ośmiu wersów z 58 rozdziału Księgi Izajasza. Pokazał mi, że jest kilka duchowych WYMAGAŃ postawionych przez Niego, abyśmy przed Nim STALE TRWALI, zanim on da „UZDROWIENIE” naszego ciała, rozbitego domu, małżeństwa, źle prowadzonych finansów itd.,.. itd..


Słowo Boże mówi:

Iz. 58:1   Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy

Iz. 58:2 wprawdzie szukają mnie dzień w dzień, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając:

Iz. 58:3 Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników,

Isa 58:4 Oto, gdy pościcie, kłócicie się  i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby  został wysłuchany wasz głos w wysokości.

Iz. 58:5 Czy to jest post, w którym mam upodobanie, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Kiedy przechodzimy przez nieszczęścia i trudne czasy często stajemy się tak bardzo pochłonięci PRZEZ NASZE PROBLEMY, że jest to jedyne co pozwalamy sobie oglądać i o czym myśleć przez resztę naszego czasu przechodzenia przez nie. Lecz NIE TEGO Pan chce od nas. To DLATEGO dał mi przesłanie, aby GŁOŚNO KRZYCZEĆ DO KOŚCIOŁA! Pan chce, abyśmy przestali myśleć O SOBIE i nadal czynili „dobre uczynki służby”, podczas gdy równocześnie, dzień po dniu, godzina za godziną starali się zbliżyć coraz bardziej do  Tego, który może daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy i o czym myślimy

Doświadczenia, które Pan dopuszcza na Swoje dzieci mają być wykorzystane przez Niego, tego, który oczyszcza, do umieszczenia nas od czasu do czasu w „ogniu oczyszczenia”, aby pomóc oczyścić nas po trochę z nieczystości, które utrzymują nas na poziomie zaabsorbowania sobą i starania się o własne życie. 

Owe doświadczenia nigdy nie mają na celu zniszczenia wiary w Boga, lecz są używane do STAŁEGO OCZYSZCZANIA naszej natury i charakteru, aby stawały się coraz bardziej podobne do Chrystusa. Ponieważ Słowo mówi:  Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, LECZ ZE WSZYSTKICH WYBAWIA GO PAN , okres czasu, jaki spędzimy w tym oczyszczaniu jest uzależniony od naszej chęci codziennej współpracy z Panem w usuwaniu przez Niego „nieczystości” i „grzechów”, które stale plączą się. Modlę się o to, abyś wołał do Pana i prosił Go, aby ci pomógł wrócić do Niego z całego serca i pozwolił Mu na „szybką pracę w tobie”. 


Słowo Boże mówi:

Iz. 58:6 lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo.


Iz. 58:7
Że podzielisz twój chleb  z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.

Diabeł NIENAWIDZI gdy, gdy napadnięci różnymi próbami i doświadczeniami i NIE JESTEŚMY pochłonięci sobą, nie zwijamy się w kłębek, nie płaczemy inie liżemy swoich ran, lecz Z UFNĄ ODWAGĄ przychodzimy  do TRONY ŁASKI, abyśmy dostąpili ŁASKI ku pomocy w stosownej porze.

ŁASKA, którą Bóg nam daje w tym czasie nieszczęścia ma na celu SKIEROWAĆ NAS DO NIEGO z naszymi własnymi potrzebami, aby zostały w cudowny sposób zaspokojone, lecz abyśmy trwali w „dziele usługiwania”, modlitwie za innych, karmieniu ubogich, ubieraniu nagich i usługiwaniu w każdy możliwy dla nas sposób. 


Gdy skupiamy się na Panu, naszym Bogu, i trwamy idąc w WIERZE, aby być błogosławieństwem dla tych, których Duch Święty chce, abyśmy błogosławili, nasza sytuacja może nie zmienić się NATYCHMIAST na lepsze, lecz przez KSIĘCIA POKOJU zostanieudzielony
POKÓJ, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKIE ZROZUMIENIE.

Nie ma NICZEGO potężniejszego w życiu kogoś przechodzącego przez ogień oczyszczenia, niż otrzymanie ŁASKI i NIEBIAŃSKIEGO POKOJU, które biorą się tylko z miłości do niebieskiego Ojca, aby utrzymać nas w czasie oczyszczania. 


Słowo Boże mówi:

Iz. 58:8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwałą Pańska będzie twoją tylną strażą.


1. Nasze ŚWIATŁO wzejdzie się jak poranek. Nie ma NIC bardziej PEWNEGO niż nasze przekonanie, że SŁOŃCE wstanie każdego ranka i że jego światło będzie coraz jaśniejsze, aż oświetli całą ziemię. Gdy robimy to, czego Bóg WYMAGA, święci i grzesznicy widzą nasze niebieskie światło i oddają chwałęBogu, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 5:16. 


2. Nie ma wśród nas nikogo, kto przechodząc przez oczyszczający ogień i cierpienia nie chce ODNOWIENIA zdrowia, małżeństwa, domu, biznesu, finansów itd., itd. Bóg pokazał nam CZEGO WYMAGA od nas, aby PRZYSPIESZYĆ CZAS ODNOWY! Mamy stale szukać Jego oblicza i stałe iść za prowadzeniem Ducha Świętego, aby USŁUGIWAĆ INNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POTRZEBACH. 


3. Gdy ty i ja otrzymamy ponownie możliwość funkcjonowania jako chrześcijanie czy „sprawiedliwe osoby”, pójdzie to przed nami i będzie widoczne dla świętych i grzeszników jako potwierdzenie, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi i tymi, których Bóg używa, aby błogosławić wszystkich, którzy mają z nami kontakt.4. Gdy czytamy w Liście do Efezjan w rozdziale szóstym o „zbroi Bożej” to NIE ma na liście ZBROI zasłaniającej nasze plecy. Jest tak dlatego, że Bóg NIE DAŁ nam możliwości tchórzliwego działania, ani możliwości odwrócenia się plecami i uciekania przed siłami ciemności. W ostatnim z powyższych wersów Bóg OBIECAŁ, że gdy my wypełnimy Jego SPRAWIEDLIWE WYMAGANIA, aby nie skupiać się na sobie i nie będziemy odwracać się od ciągłych potrzeb innych, ON BĘDZIE NASZĄ TYLNĄ STRAŻĄ! On nie pozwoli na to, aby diabeł  donosił na nas ZZA PLECÓW I DŹGAŁ NAS W PLECY!

Modlę się o to, abyśmy, ty i ja, stale starali się zbliżyć coraz bardziej do Pana przez w czasie dobrym i w przeciwnościach. Modlę się o to, abyśmy skupili się na Jego WYMAGANIACH błogosławienia innych ZAWSZE, abyśmy wiernie żyli w biblijnym oczekiwaniu, że On ZROBI TO, CO OBIECAŁ. 


Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał
.

W Bogu nie ma nawet chwilowej odmiany.


W Chrystusie jedynie  Prorok Martin Young www.schooloftheprophets.injesus.com 


Jeśli potrzebujesz modlitwy O COKOLWIEK, skontaktuj się ze mną jeszcze dziś.

seo оптимизация под яндекс

02_Rezygnacja nie jest opcją dla dzieci Bożych

Young Martin

24 marca 2008

DO TYCH, KTÓRZY SĄ POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH:

Każdy wierzący ma swój własny poziom „NADZIEI w IMIĘ PAŃSKIE”. NADZIEJA jest dobra, lecz nie może zrobić dla nas tego, co może zrobić szczera biblijna WIARA. NADZIEJA jest ograniczona do tego, JAK DŁUGO DECYDUJEMY SIĘ TRWAĆ z czekaniem na odpowiedź, lub REZYGNUJEMY w jakimś miejscu po drodze, nigdy NIE PRZYJMUJĄC czy SIĘGAJĄC CELU!

Słowo Boże mówi:
Przewlekłe oczekiwanie (NADZIEJA) SPRAWIA SERCU BÓL, lecz SPEŁNIONE PRAGNIENIE jest DRZEWEM ŻYCIA Przyp. 13:12

Jak wierzę, NADZIEJA widzi świat oczyma duszy czy ciała i usiłuje „trzymać się przez całą drogę”, lecz NIE MOŻE! Natomiast prawdziwa WIARA sięga znacznie poza naturalną rzeczywistość i widzi oczyma ducha (i Ducha Świętego) to, co ciągle wygląda na NIEMOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA, jako MOŻLIWE. I BĘDZIE, jeśli tylko będziemy UFAĆ PANU I POTĘŻNEJ MOCY JEGO do wypełnienia tego, co On obiecał.

NIE
czytamy w piśmie, że „Bez NADZIEI NIE MOŻNA PODOBAĆ SIĘ BOGU, ponieważ ci, którzy przystępują do Niego, MUSZĄ MIEĆ NADZIEJĘ, że ON ISTNIEJE i MUSZĄ MIEĆ NADZIEJĘ, że on odpłaca tym, którzy go wytrwale szukają” Hebr. 11:5).

NADZIEJA, zabierze nas tylko do pewnego miejsca, podczas gdy WIARA zabierze nas od POSIADANIA NADZIEI, że Bóg może i w jakiś sposób pomoże nam, do ZDECYDOWEGO WIERZENIA, że On nie tylko może POMÓC NAM, lecz że również POMOŻE NAM, jeśli tylko WIERZYMY!

 Ten, który ROZPOCZĄŁ DOBRE DZIEŁO we MNIE I TOBIE, będzie WIERY, ABY JE DOKOŃCZYĆ!

NADZIEJA prowadzi nas do biblijnej WIARY, jeśli widzimy jej ograniczenia. Większość ludzi spędza swoje życie MAJĄC NADZIEJĘ, że Bóg im pomoże, podczas gdy w rzeczywistości  to PRAWDZIWA BIBLIJNA WIARA W NIEGO I JEGO SŁOWO dotyka SERCA BOŻEGO, aby zadziałał w potężny sposób dla nas.

Tym jest PRAWDZIWA BIBLIJNA WIARA i to jak ją zdobywamy.

REZYGNACJA NIE JEST OPCJĄ DLA DZIECI BOŻYCH

Słowo Boże mówi:

 Tak jest z moim SŁOWEM, które wychodzi z Moich ust; NIE wraca do mnie PUSTE, lecz SPEŁNIA POMYŚLNIE to, Z CZYM JE POSŁAŁEM. Iz. 55:11

JA STRZEGĘ MOJEGO SŁOWA, ABY JE WYPEŁNIĆ!

WIARA przychodzi przez SŁUCHANIE SŁOWA BOŻEGO… Rzm. 10:17 (wg.wersji. ang.)

WIARA jest pewnością tego, CZEGO SIĘ SPODZIEWAMY I PRZEKONANIEM O TYM, CZEGO NIE WIDZIMY (naszymi naturalnymi oczami i umysłem) Hebr. 11:6

Wierzę w Chrystusa od 38 lat. Usługiwałem ludziom przez te wszystkie lata według „miary WIARY’, którą Bóg daje nowym wierzącym. Jezus mówi nam,w Jego Słowie: „gdybyście mieli WIARĘ JAK ZIARNKO  GORCZYCY, moglibyście powiedzieć do tej GÓRY (PROBLEMU), usuń się i przenieś do morza I NIE WĄTPILI, STANIE SIĘ WAM. 

Wiara wielkości ziarnka gorczycy jest dobra dla POCZĄTKUJĄCYCH i to działa. Lecz Bóg chce, aby nasza WIARA codziennie WZRASTAŁA, aż do miejsca, gdy Bóg może używać nas do wypędzania demonów i, jeśli to potrzebne, WZBUDZANIA MARTWYCH!

Muszę przyznać ku mojemu ZAWSTYDZENIU I ROZCZAROWANIU, że choć moja wiara z ziarnka gorczycy wzrastała przez lata w USŁUGIWANIU INNYM, nigdy w pełni nie rozwinęła swej dojrzałości w WIERZENIU DLA SIEBIE i MOICH GŁĘBOKICH OSOBISTYCH POTRZEB… aż do teraz. Bóg użył czegoś tak ZAGRAŻAJĄCEGO ŻYCIU i WSTRZĄSAJĄCEGO NADZIEJĄ jak śmiertelna odmiana raka, aby zedrzeć mi duchową ślepotę, abym mógł dostrzec, że On chce wziąć mnie na WYŻSZY POZIOM WIARY i ZAUFANIA Jemu i Jego Słowu. Powiedział mi, ku mojemu ZAWSTYDZENIU, „Jak możesz wierzyć w uzdrowienia, cuda i zaspokajanie innych wielkich potrzeb w Ciele Chrystusa, jeśli najpierw NIE UWIERZYSZ W SWOJE WŁASNE?

Służba i życie DZIECKA BOŻEGO NIGDY NIE SĄ ZUPEŁNE, Bóg ZAWSZE dokonuje duchowych operacji na nas, zbierając ziarna i chwasty, które przeciwnik nasz, diabeł, w nas zasiał. Pan ZAWSZE sprowadza nas do SKAŁY (CHRYSTUSA), który odrzucili budowniczowie…” i zawsze powoduje, że upadamy na TĄ SKAŁĘ w celu NIEUSTANNEJ PRZEMIANY NAS SAMYCH. Jezus powiedział: kto upadnie na tą SKAŁĘ zostanie ZŁAMANY, lecz NIE ZNISZCZONY! (to odziera nas ze wszystkiego, co NIE JEST z CHRYSTUSA i powoduje, że jesteśmy bardziej podobni do niego).

ZAŚWIADCZAM, że „upadłem  na tą SKAŁĘ” i że On odarł mnie z mojej PEWNOŚCI SIEBIE, a napełnił mnie BOŻA PEWNOŚCIĄ przez prawdziwą biblijną WIARĘ. Staram się ze wszystkich sił chodzić trzy razy dziennie do mojej sypialni, aby CZCIĆ, UWIELBIAĆ, MODLIĆ SIĘ I GORLIWIE WSTAWIAĆ się za sobą i za wszystkie potrzeby innych, o których wiem. Prawdziwa biblijna WIARA wzrasta i dojrzewa we mnie przez ostatni rok,  gdy wołam do Boga i modlę się do Niego Jego Słowem o UZDROWIENIE, UWOLNIENIE i WYPUSZCZENIE WIEŹNIÓW NA WOLNOŚĆ.

REZYGNACJA NIE JEST OPCJĄ DLA DZIECI BOŻYCH

DZIĘKUJĘ Bogu za WASZE MODLITWY i za to, że pozwalacie mi nadal usługiwać wam przez moje artykuły, modlitwy i przez telefon.

Gdy odkryjemy, że JEZUS jest wszystkim, co nam pozostało, to okazuje się, że JEZUS JEST WSZYSTKIM CZEGO W OGÓLE POTRZEBUJEMY” – Corrie Ten Boom

JES NADZIEJA w imieniu Pańskim, która jest zakorzeniona w prawdziwej biblijnej WIERZE.

Było kilkoro spośród was, którzy zadzwonili do mnie czy napisali i USŁUGIWALI MNIE słowem zachęty tak bardzo mi potrzebnym od czasu do czasu.

Zdecydowanie chcę cię zachęcić do tego, abyś się modlił i pytał Pana, do kogo chce, abyś zadzwonił, napisał czy poszedł z wizytą i podzielił się z ta osobą, czy grupą, SŁOWEM PAŃSKIM i zachęcił tym, że Bóg jest z nimi i przeprowadzi ich do końca.  Ciało Chrystusa potrzebuje zarówno tych, którzy się dobrze mają fizycznie jak i tych, którzy ciągle są słabi na ciele, lecz NADAL ZDECYDOWANIE UFAJĄ Panu, że uzdrowienie będzie postępować i ogłaszają, SŁOWO PAŃSKIE i MOC JEGO POTĘGI.

Nie mam NADZIEI, że to zrobicie, ja mam WIARĘ, że Bóg już mówił to was, abyście to „PO PROSTU ZROBILI!”. Ci ludzie będą błogosławieni tym, że okazaliście im MIŁOSIERDZIE w czasie ich potrzeby. Bóg będzie trzymał zapiski waszych DZIEŁ MIŁOSIERDZIA i będzie gotowy zwrócić MIŁOSIERDZIE, którego potrzebujesz, gdy jesteś w potrzebie.


Błogosławieni MIŁOSIERNI, albowiem oni MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ
(od Boga i innych).

REZYGNACJA NIE JEST OPCJĄ, JEŚLI JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

Mam szczerą NADZIEJĘ,  że zachęciłem was dziś! Proszę przekazać to przesłanie NA CAŁY ŚWIAT poprzez e-mail, łańcuch modlitw itp.,…

W Chrystusie JEDYNIE,

Prophet Martin Young

раскрутка

01_Czy jesteśmy przygotowani na bardzo długą walkę?

Prorok Martin Young

25 lutego 2008

DO TYCH, KTÓRZY ZOSTALI POWOLANI, ABY BYĆ ŚWIĘTYMI:

Co Bóg musi zrobić, abyśmy, ty i ja, całkowicie uniżyli się pod Jego potężną ręką? Jeśli o mnie chodzi było to odkrycie zeszłego roku, że mam raka skóry (czerniak) i konieczność przejścia 4 operacji i kilku miesięcy chemioterapii w domu. Następnie okazało się, że ten poziom chemioterapii nie był skuteczny, jak mieliśmy nadzieję, i że rak rozszerzył się z głowy na szyję, węzły limfatyczne w piersi oraz brzuch i że to nie nadaje się do operacyjnego usunięcia. Gdy usłyszeliśmy od mego lekarza słowa: „Twój rak nie daje się operować”, zniszczyło nas to. Ta informacja została nam przekazana w zeszłym miesiącu.

Gdy  udałem się do domu, wiedziałem, że jeśli dopuszczę do siebie użalanie się nad sobą i skrajne wątpliwości, co do Bożego słowa, które czytałem i któremu ufałem od 40 lat, to rzeczywiście będzie po mnie. Pośród gradu demonicznych płonących strzał skierowanych na mnie w dzień i w nocy, abym zwątpił w Boga i Jego Słowo, udałem się do Pana, prosząc Go, aby zachował mnie od potknięcia się u odpadnięcia. Carrie Ten powiedziała: „Kiedy odkryjesz, że Jezus jest wszystkim, co ci pozostało, odkryjesz, że Jezus jest WSZYSTKIM, czego potrzebujesz”. Przez modlitwy, kartki i rozmowy telefoniczne pełne zachęty od wielkich duchowych mężów i niewiast Bożych na tej grupie, wiem, że „NADZIEJĄ moją jest IMIĘ  Pańskie… „

Ponieważ Pan nie postanowił uzdrowić tego raka od razu, lecz dopuścił, aby przeszedł cierpienia POWODZI i OGNIA chemioterapii, powiedział do mnie: „Choć idziesz przez wody, nie zaleją cię. Choć idziesz przez ogień, NIE spłoniesz…” Ponieważ jest ze mną, JA JESTEM, cudowny, wieczny, wszechmocny Bóg. Bracia i siostry, jedną rzeczą jest być zdolnym do „bojowania dobrego boju wiary”, gdy jesteś zdrowy i fizycznie sprawny, lecz całkowicie czym innym jest WALKA, gdy jesteś bardzo osłabiony i odarty przez chorobę ze zdrowia i przez stosowanie silnych medycznych środków. Były takie dni, gdy czułem się tak słaby umysłowo, fizycznie, emocjonalnie, że mogłem odejść w następnej minucie. Lecz w tych chwilach, głęboko w moim duchu Duch Pański przypominał mi te słowa: „…a Dawid ZACHĘCAŁ SIEBIE w PANU”. Przypominał mi również wers, który mówi: „WIARA, bierze się ze SŁUCHANIA SŁOWA PAŃSKIEGO”.

Z głębokości mojego ducha słyszałem jak Duch Świętym mówi: „ŚPIEWAJ MI!”. W tym słabym i wyniszczonym stanie, nie była to ostania rzecz na mojej liście spraw DO ZROBIENIA. Pismo mówi: „Ofiaruj Panu ŚWIĘTĄ CHWAŁĘ” oraz „Od wschodu do zachodu słońca, IMIĘ PAŃSKIE niech będzie WIELBIONE”. Siedziałem samotnie w naszym pokoju z rękami ku niebu i zacząłem bardzo słabo  śpiewać: „Kocham Ciebie Panie i wznoszę mój głos…” Słowo mówi: „Bóg przebywa w chwałach Swego ludu”. Duch Boży napełnił pokój, gdzie byłem i aniołowie Pańscy (niewidoczni dla mnie) przyłączyli się do chwały i uwielbienia naszego Boga. Mój duch człowieczy ożył, gdy śpiewałem pięć krótkich pieśni miłości mojego życia, Panu Jezusowi Chrystusowi. Duch Boży dawał mi następny sposób na skupienie się bardziej na Bogu, moim UZDROWICIELU, niż na Szatanie, moim PRZECINIKU i moim ZDROWIU. Gdy diabeł usłyszał, że śpiewam Panu z całych moich kruchych sił wtedy i wiele razy później, wściekł się. On nienawidzi, gdy Boże dzieci mówią przez moc Bożą (lub w mocy Bożej): Choćby mnie zabił, nie przestanę ufać Jemu!” Tylko Boże dzieci, które wykształciły w pewnym czasie osobistą relację z Panem, mają odwagę to powiedzieć. Apostoł Paweł napisał:Gdy jestem SŁABY, wtedy jestem MOCNY (w Panu). Słowo mówi: Nie dzięki mocy ani sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie, mówi Pan.

Duch Pański przypominał mi ten wers: „Wiara przychodzi przez słuchanie SŁOWA PAŃSKIEGO,…” To znaczy, NIE przez zwykłe czytanie Biblii głośno lub słuchanie namaszczonych kazań, lecz dzieje się to, gdy zaczynamy głośno mówić Słowo Boże, które mamy ukryte w naszych sercach z powrotem do Pana. Bóg mówinam: Ja strzegę MOJEGO SŁOWA, by je wypełnić. MOJE SŁOWO nie wraca PRÓŻNE, nie WYKONUJĄC to, z czym je posłałem!”. Bóg NIE JEST człowiekiem, aby kłamał (nam)”

Dzięki prowadzeniu Ducha Świętego, podjąłem się gorliwej modlitwy podobnie jak Daniel, trzy razy dziennie, PRZYPOMINAJĄC Bogu Jego Słowo, Jego Obietnice, i JEGO MIŁOSIERDZIE i ŁASKĘ dla tych z nas, o którychfizycznym ciele Abraham powiedział, że to tylko pył i kurz.

Po  codziennym czytaniu Biblii z pomocą Ducha Prawdy (Ducha Świętego), spędzałem czas na gorliwej modlitwie, modląc się Bożym Słowem z powrotem do Boga. „Modliłem się w duchu i ze zrozumieniem”. Wołałem do Boga, aby dał mi więcej serca wstawiennika i za WAS wszystkich i wasze potrzeby, za nasz kraj i za każdego, kogo tylko Duch Święty mi przypominał, aby się modlić. Odkrywam, że gdy „my” SKUPIAMY się na Panu i królestwie Bożym w nas i wokółnas, naprawdę stajemy się mocni W PANU i POTĘŻNEJ MOCY JEGO

Diabeł chce, abyśmy w tych wszystkich „ognistych próbach”, które przeciw nam stawia, stali się całkowicie zaabsorbowani sobą, skupili na sobie i na naszej NIEDOLI. MUSIMY pamiętać o tym, żemamy NATYCHMIAST poddać się BOGU, SPRZECIWIĆ diabłu, a ucieknie od nas.

To nie znaczy, że diabeł i jego siły po prostu odejdą. Oznacza to, że w danej chwili mamy ufać toczącej się duchowej walce, mamy wykorzystać Zbroję Bożą, narzędzia walki, imienia Jezusa i krew Jezusa w mocy Ducha Świętego.

Tego właśnie musiałem się nauczyć przez to, co Pan dopuścił, abym musiał przechodzić przez niemal rok z moim rakiem skóry i tym wszystkim, co się z nim wiąże. Gdy dwa kraje idą na wojnę, czasami ten okres wojenny może być bardzo skrócony, jak to było w przypadku Wojny Siedmiodniowej o niezależność Izraela, czy jak inne wojny, które trwały sześć miesięcy do kilku lat. Była też „Wojna Stuletnia”.

Nikt z nas nie zna DŁUGOŚCI CZASU, na jaki Pan dał diabłu „zgodę” na zbliżenie się do nas i atakowanie. Większość naszego życia, naszych duchowych walk dokonuje się w ciągu godzin czy miesięcy. To jest to, na co przygotowuje się większość „przeciętnych” chrześcijan, lecz JEŚLI i GDY Pan zdecyduje dopuścić do tego, aby ta walka trwała przez rok, dwa lub dłużej, zwykle stosujemy „duchowe sposoby rodem z mikrofalówki”. Albo KOPIEMY GŁĘBOKO W GŁĘGBOKOŚCIACH BOŻY, albo PADAMY NA POBOCZE! Gdybym nie spędziłostatnich 40 lat mojego życia na budowaniu domu(mojego życia) na skale (Jezusie Chrystusie), długość tej próby zmiotła by mnie. Niemal rok przepuszczania spraw mego zdrowia przez ogień, co miało ZNISZCZYĆMOJA WIARĘ i ZAUFANIE W BOGU, zmusił mnie do udania się do tronu łaski, abym otrzymał MIŁOSIERDZIE (i ŁASKĘ) ku pomocy w stosownej  porz (potrzeby).

Gdy Jezus jest wszystkim, co ci pozostało, odkrywasz, że Jezus jest
wszystkim , czego w ogóle potrzebujesz!
Nieważne jak długo on dopuszcza sztormy, aby szalały wokół nas, On obiecał: „NIGDY cię nie opuszczę ani nie porzucę”. On jest EMMANUEL – „Bóg Z NAMI!” Jeśli Bóg JEST Z NAMI, to kto (lub co) przeciwko nam?”

Dzień po dniu z łaską, miłosierdziem i MOCĄ w Duchu Świętym „walczmy dobry bój wiary” a zwyciężymy.

Jedynie w Chrystusie

Prorok Martin Young

продвижение smo