Codzienne rozważania_26.12.2014

Hurynowicz_rozwazania
Ef 3:20-21
TEMU ZAŚ, KTÓRY WEDŁUG MOCY DZIAŁAJĄCEJ W NAS POTRAFI DALEKO WIĘCEJ UCZYNIĆ PONAD TO WSZYSTKO, O CO PROSIMY ALBO O CZYM MYŚLIMY, TEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW.

W dzisiejszych czasach większość ludzi zadowoliłaby się tym, gdyby Bóg dał im wyżywienie, ubranie i mieszkania. Ale Bóg pragnie darować im znacznie więcej! Ofiaruje im wieczne zbawienie i miejsce w niebie. Również i my, którzy w pokucie zwróciliśmy się do Boga i dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów, czytając Boże Słowo, borykamy się z myślą, że to za dużo, że jesteśmy dziedzicami wszelkich bogactw Chrystusowych, a ponadto mamy dzielić chwałę Pana Jezusa! Tak czyniąc, Boże dzieło oceniamy według własnej ciasnej miary i według naszego marnego serca.

Bóg jednak obdarowuje w sposób godny Jego Osoby. Poprzez ciasnotę własnego serca lekceważymy Jego łaskę i okazujemy się niewdzięczni, nie przyjmując z wiarą tego, co On nam daruje w Swojej miłości i hojności. ON działa „Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym” (Ef. 1:6).

Życzę błogosławionego dnia.

seo оптимизацию

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.