ANS – Chrześcijański przywódca aresztowany w Uzbekistanie


ASSIST News Service (ANS) – PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA
Visit our web site at: www.assistnews.net
— E-mail: danjuma1@aol.comTłum. adasko


Uzbekistan(ANS) – Kolejny chrześcijański lider został aresztowany w Uzbekistanie, gdzie władze kontynuują prześladowania chrześcijańskich przywódców.


Zgodnie z informacjami podanymi przez Fundację Barnaba, która pracuje wspomagając chrześcijańskie społeczności na całym świecie, tam gdzie występują bieda i prześladowania, pastor Salawat Serikbajew został aresztowany w Muninak , mieście w Karakalpakstan, Uzbekistan, w środku poprzedniego tygodnia.


Fundacja Barnaba informuje, że Seribkajew jest oskarżony trzema zarzutami : „podżeganie do religijnej nienawiści”, „prowadzenie nielegalnej organizacji religijnej” i „rozpowszechnianie materiałów szerzących religijny ekstremizm.
Mamy tutaj te same trzy zarzuty jakie postawiono pastorowi Dymitr Szestakow wcześniej tego samego roku. Podobnie jak w sprawie Dymitra, kościół pastora Salawata był oficjalnie zarejestrowany”.


David 9 marca został uznany winnym za „podżeganie do religijnej nienawiści”  jest wciąż w areszcie. Złożył odwołanie od swego czteroletniego wyroku w dniu 17 marca.


Sąd Apelacyjny miał miesiąc czasu, aby odpowiedzieć na odwołanie i wydać wyrok lub ustanowić kolejny proces, lecz Dymitr nie otrzymał żadnej odpowiedzi do dnia 17 kwietnia. Prawnik Dymitra aktualnie próbuje przekonać Sąd Apelacyjny, aby legalny proces był kontynuowany. Rezultat sprawy wydaje się mieć wpływ na proces pastora Salawata Serikbajewa, którego początek został wyznaczony na 23 kwietnia.”


– Módlmy się aby zarzuty przeciwko pastorowi Salawatowi zostały zawieszone i aby wypuszczono go z aresztu. Módlmy się o pokój dla jego żony i czwórki dzieci, w czasie gdy ufają Bogu, że troszczy sie On o ich ojca i męża.


– Módlmy się o Dymitra, aby Sąd Apelacyjny rozpoczął powtórny proces. Módlmy się aby zarzut o „podżeganie do religijnej nienawiści” został uznany za fałszywy.


– Módlmy się także, aby władze Uzbekistanu nie postrzegały Chrześcijan jako zagrożenie i przerwały te prześladowania.


Micheal Ireland.

topod

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.