TGIF_27.04.07 Dzieła niesprawiedliwości

Today God Is First

Logo_TGIF2

…Czy nie powinniście chodzić raczej w bojaźni przed naszym Bogiem, niż narażać się na zniewagi pogan, naszych wrogów?
Neh. 5:9

Nehemiasz był podczaszym króla Artakserksesa w Babilonie, gdy dowiedział się, że mury Jerozolimy były zniszczone i reszta Izraela pozostała w Jerozolimie była utrapiona tum stanem.

Nehemiasz był zmartwiony tą sytuacją. Zwrócił się z prośbą do króla na zgodę odbudowy muru. Gdy dotarł do miasta, okazało się jak wiele problemów spowodowanych ekonomiczną ich sytuacją trapiło cały region. Wśród dotkniętych tym kryzysem byli (1) ludzie bez ziemi, którym brakowało pożywienia; (2) posiadacze ziemscy, którzy byli zmuszeni do oddania w hipotekę swoich majątków; (3) ci, którzy byli zmuszeni do pożyczania pieniędzy po wygórowanych odsetkach i sprzedawali swoje dzieci w niewolę. Było to bezprawiem dla Żydów, aby brać odsetki od innych Żydów.

Neh. 5:5 A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie; a oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki, i niektóre z naszych córek już są zaprzedane, a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu, gdyż nasze pola i nasze winnice należą do innych.

Nehemiasz wystąpił i upomniał swoich ludzi, za te złe działanie, nie tylko na podstawie tego, że jest złe, lecz mówiąc, że Bóg odpowie na nie, dopuszczając Swój sąd przez pogańskich przeciwników.

Nehemiasz tworzył dla każdego z nas duchową zasadę dotyczącą grzechu. Za każdym razem, gdy grzeszymy, dajemy Bogu pozwolenia na to, aby zwolnił przeciwników dusz naszych, aby osądzili nasz grzech. Rozumiał tą zasadę i ostrzegał ludzi przed tym, do czego zachęci to Boga. Lud pokutował i zwrócił pieniądze pochodzące z lichwy.

Jako chrześcijanie pracujący zawodowo musimy być pewni tego, że nasze działania są prawe w Bożych oczach. Jeśli nie, możemy spodziewać się tego, że przeciwnik zostanie zwolniony (ze smyczy – przyp. tłum.), aby osądzić ten grzech. Pytaj Pana dziś czy jest jakaś niesprawiedliwość w twoim biznesie, która powoduje, że stajesz się podatny na osąd.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.