ANS – Oddanie wąskiej drodze


ASSIST News Service (ANS) –
PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA

Visit our web site at:
www.assistnews.net

— E-mail:

danjuma1@aol.comGospel for Asia


WEST BENGAL, INDIE (ANS)
– Szesnastu młodych mężczyzn wyszło do przodu, aby odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa do poświęcenia Mu ich życia, gdy skończyli koledż Gospel for Asia Bible w West Bengal 18 września. Ponad 120 liderów GFA i innych organizacji brało udział w wydarzeniu, w którym absolwenci byli powierzani misyjnej służbie.

abs


Absolwenci spędzili trzy lata w biblijnej szkole i teraz wielu z nich będzie
służyło w Bhutan.


Ten dzień był dla niektórych z nich słodyczą i goryczą zarazem. Planują oni usługiwać w kraju Bhutan, gdzie bardzo mały procent populacji wyznaje wiarę w Chrystusa. Wielu z nich jest narodowymi Bhutańczykami i noszą ogromny ciężar, aby zdobyć swoich ludzi. Wiedzą o tym, że, aby podążać za wezwaniem Pana w ich życiu, będą się spotykać bardzo silnym oporem, nawet prześladowaniami ze strony tych, którzy sprzeciwiają się Ewangelii.
Bhutan jest małym państewkiem, które graniczy z Chinami, Zachodnim Bengalem. Przeważająca część ludności to buddyści. W związku z anty nawróceniowym prawem ci, którzy decydują się iść za Chrystusem są często nękani, a nawet wyrzucani z kraju. Prawa cywilne chrześcijan w Bhutanie są podrywane, misjonarze GFA dzieląc się tutaj miłością Chrystusa muszą szczególnie uważać i być wrażliwi. Ostatnio rząd zabronił niektórym chrześcijańskim zgromadzeniom spotykać się na nabożeństwach. Z tego powodu dwa kościoły GFA musiały zamknąć swoje drzwi na jakiś czas.


Absolwenci proszą o modlitwę, aby Bóg zmiękczył serca Bhutańczyków i aby wielu z poznało Pana dzięki ich służbie. Proszą również o modlitwę, aby rząd Bhutan stał się bardziej przychylny dla chrześcijan w przyszłości.


W j. angielskim:


Przeczytaj o tym jak misjonarze GFA zdobywają Bhutan dla Ewangelii przy pomocy filmu


– – – – – – – –

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.