ANS – Porwanie dzieci w Indiach

ASSIST
News Service (ANS) –
PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA

Visit our web site at: www.assistnews.net
— E-mail: danjuma1@aol.com

Piątek 29 lutego 2008

Gospel for Asia

INFORMACJE:

Taun Cortado 972-300-3120

Larry Jerden 972-300-3134

CARROLLTON, TEXAS (ANS) – Około 40 chrześcijan zostało porwanych 27 lutego przez anty chrześcijańskich radykałów w Himachal Pradesh, Indie. Ekstremiści podobno wzięli chrześcijan do religijnej świątyni i starają się zmusić ich do wyrzeczenia się Chrystusa, i powrotu do dominującej w kraju wiary. Przywódcy GFA z Himachal Pradesh proszą o modlitwę o tych, którzy zostali porwani, aby stali mocno w wierze, pomimo tego trudnego czasu. Proszą również o modlitwę o ogólną sytuację chrześcijan w tym płn-zach. stanie Indii. Anty chrześcijańska partia polityczna kontroluje ten stan i jest możliwe, że grupa, która porwała tych chrześcijan jest związana tą partią. Jednym z celów tej partii jest nawrócić chrześcijan na dominująca hinduską religię. Nie jest niczym niezwykłym dla tych ekstremistów porywanie wierzących i zmuszanie ich do klękania przed figurami, które reprezentują tradycyjne krajowe bożki. Jeśli ci nie zgadzają się na to, ryzykują odrzucenie przez społeczność i poniesienie ogromnego wstydu w azjatyckiej kulturze, w której żyją. Ekstremiści rządzący tą partią wierzą, że utrzymywanie ludzi w tradycyjnej religii spowoduje zjednoczenie stanu a w ostateczności i całego kraju. Ponieważ chrześcijaństwo jest tak radykalnie różne od innych religii, osobista decyzja pójścia za Chrystusem powoduje tarcia w rodzinach i czasami nawet poruszenie w całych wioskach.
Przewodniczący GFA, K.P. Yohannan, namawia chrześcijan na całym świecie do modlitwy o zakończenie prześladowań chrześcijan w Indiach.

————————

Gospel for Asia jest misyjną organizacją zaangażowaną w ewangelizację i zakładanie kościołów w niezdobytych rejonach Azji. Obecnie Gospel for Asia wspiera działania ponad 16.000 ludzi zakładających kościoła w 10 krajach.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.