GRZMIĄCY GŁOS BOŻY

MOGĘ WYSZEPTAĆ BOŻE SŁOWO, LECZ ARMIE CIEMNOŚCI USŁYSZĄ GRZMIĄCY GŁOS BOŻY!


Prorok Martin Young
29 lutego 2008


DO TYCH, KTÓRZY SA POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH:

Jest taka opowieść o cztero- czy pięcioletnim chłopcu, do którego Pan przychodził czasami i mówił do niego czy przez niego. On dzielił się tymi przesłaniami ze swoją mamą i innymi, którzy mocno wierzyli w Pana i dary Ducha Świętego przepływające według tego, jak i przez kogo Duch Święty chce. Któregoś dnia chłopczyk przyszedł do mamy i powiedział: „Ten głos, który słyszę BRZMI JAK GŁOS JEZUSA, lecz głos, który słyszę wychodzący z moich ust, gdy mówię ludziom to, co usłyszałem, BRZMI JAK MÓJ GŁOS”. Ta mądra matka powiedział synowi: „Ty możesz słyszeć swój głos, gdy przekazujesz przesłanie Boże ludziom, lecz DIABEŁ SŁYSZY WTEDY GŁOS BOŻY!”

Święci Boży! Każdemu na nowo narodzonemu i napełnionemu Duchem Świętym WIERZĄCEMU w Chrystusa Jezusa, została dana wszelka władza na niebie i na ziemi, aby MÓWIĆ PRZESŁANIE BOŻE i OCZEKIWAĆ TAKICH SAMYCH WYNIKÓW, jakie mieli bardzo namaszczeni apostołowie i WIERZĄCY Pierwszego Kościoła! Gdy przekazujemy PRZESŁANIE od Pana grupie ludzi czy jednostce, ZAWSZE BĘDZIEMY SŁYSZEĆ NASZ WŁASNY GŁOS, wychodzący z naszych ust. Lecz ten, kto słucha czy grupa, czy moce piekła, będą SŁYSZEĆ GŁOS BOŻY mówiący przez ciebie z MOCĄ, AUTORYTETEM i Z DANYMI PRZEZ BOGA REZULTATAMI!

 Zacznij rozszerzać swoją WIARĘ w siebie i wiedz, że każdy DUCHOWY DAR, który jest potrzebny w danej chwili DLA TWOJEJ POSŁUGI Duch Święty DA CI, abyś mógł „zniweczyć dzieła diabelskie” (Szatana) i aby uzdolnić ciebie do „wykonania dzieła posługiwania”, tak jak to było w przypadku Jezusa. Jezus nauczał Swoich uczniów MÓWIĆ W WIERZE i OCZEKIWAĆ, ŻE BÓG W NADNATURALNY SPOSÓB ZAINTERWENIUJE NA ZIEMI!

Gdy WYPOWIADAMY SŁOWO BOŻE czy to prorocze czy z Pisma ukrytego w naszym sercu, to może brzmieć jak SZEPT, wychodzący z naszych ust, lecz będzie brzmiało jak GRZMIĄCY GŁOS BOŻY dla armii ciemności. Duchowe FALE UDERZENIOWE wychodzą z mówcy i odbijają się PO CAŁYM ŚWIECIE, wykonując zadanie, które JEGO BOŻE SŁOWO ma wykonać.


W Chrystusie jedynie,

Prorok Martin Young 

Proszę, pamiętajcie w waszych modlitwach o Jego słudze i tej służbie.

все о продвижении сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.