ANS – Stróż swego brata


ASSIST News Service (ANS) –
PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA

Visit our web site at:
www.assistnews.net

— E-mail:

danjuma1@aol.com


Piątek, 7 września 2007

Gospel for Asia

oboz

W czasie młodzieżowych obozów
wielu młodych ludzi słyszy o tym,  że Jezus chce zmienić ich życie.

DELI, INDIE (ANS) — Shiwal siedział zafascynowany tym, co słyszał na młodzieżowym obozie Gospel for Asia. Jego brat, Nitesh, jest rodowitym ewangelistą GFA i usiłował mówić mu o Jezusie już wcześniej, lecz jakoś nie przyjmował.
Shiwal podniósł rękę wraz z wieloma innymi chłopcami i dziewczętami, i przyjął Jezusa jako swego Zbawiciela. Gdy Shiwal przyjechał do niego na kilka miesięcy, Nitesh modlił się o to, aby Bóg otworzył serce brata na Ewangelię, lecz przez długi czas wydawało się to nie możliwe. Shiwal nie chciał słuchać, gdy Nitesh mówił mu o Jezusie. Nawet wychodził do innego pokoju czy na zewnątrz, gdy jego brat modlił się z żoną lub gdy mówili o Panu. Zdziwili się więc, gdy Shiwal zgodził się na pójście na młodzieżowy obóz prowadzony w okolicy przez GFA.

Gdy obóz kończył się Nitesh był zdumiony, jego mały brat był zupełnie innym człowiekiem.
Nauczanie o grzechu, zbawieniu, przebaczeniu i miłości Bożej dotknęło go tak głęboko, że zaczął spędzać czas z Nitesh’em na badaniu Biblii i modlitwie.
Teraz chodzi do kościoła i w spoktaniach modlitewnych wraz z bratem.

Nitesh prosi o modlitwę za wszystkie młodzieżowe obozy GFA, aby udało się tam zdobyć jak największą ilość takich młodych ludzi jak Shiwal. Módlcie się również o każdą młodą osobę, która przyjmuje Jezusa, aby wzrastała w swej wierze, jak to robi Shiwal.Gospel for Asia jest misyjną organizacją zaangażowaną w ewangelizację i zakładanie kościołów w niezdobytych rejonach Azji. Obecnie Gospel for Asia wspiera działania ponad 16.000 ludzi zakładających kościoła w 10 krajach.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.