ANS – Wyświetlany film o Jezusie pobudza do nawróceń


ASSIST News Service (ANS) –
PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA

Visit our web site at:
www.assistnews.net

— E-mail:

danjuma1@aol.com

Czwartek, 30 sierpnia 2007

Wyświetlony film prowadzi 15 osób do przyjęcia Chrystusa

Ewangelia dla Azji (Gospel for Asia)


film

Zespoły
filmowe ustawiają monitor i projektor, a cała wioska jest zaproszona do obejrzenia
pokazu na otwartym powietrzu.

MADHYA  PRADESH, INDIE (ANS) – Jedna po drugiej, 15 osób z wioskiw Madhya Pradesh, Indie, podnosiło swoje ręce ze łzami błyszczącymi w oczach.
Wiek tych ludzi waha się między 20, a 50 lat, lecz jedno było dla nich wspólne: po obejrzeniu filmu pt.: „Mąż Miłosierdzia” mówiącego o życiu Jezusa, wiedzieli, że bardzo potrzebują odkupieńczej łaski Bożej. Ich serca wołały o to, aby Go poznać. Zespół Ewangelii dla Azji (The Gospel for Asia) wyświetlający film spotkał się ze sceptycyzmem, gdy wcześniej wchodzili do tej wioski, lecz po szczegółowych wyjaśnieniach przywódcy zgodzili się na pokaz.

A teraz, ponad tuzin mężczyzn i kobiet podnosiło swoje ręce, zaświadczając o tym, że chcą znać Chrystusa. Na życzenie tych nowych wierzących, Kumar, misjonarz GFA spotyka się z nimi, uczy ich i zachęca do trwania w nowej wierze.

Brat Kumar prosi o modlitwę za tych ludzi, aby byli świadectwem, które dotyka serc reszty mieszkańców wioski, gdzie nadal pozostaje większość, która potrzebuje poznać miłość Zbawiciela. I módlcie się również o to, aby Bóg nadal używał Kumara i grupy filmowej w niesamowity sposób, dla Swoich celów. aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.