TGIF_01.09.07 Wierność w przekonywaniu

Today God Is First

Logo_TGIF2

A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;
Jn. 16:8

Miałem ostatnio potężne doświadczenie. Gdy starałem się wrócić do zwykłej codziennej rutyny zajęć, czułem nad sobą wielką chmurę opresji. Codziennie chciałem się przez to przebić, lecz nie mogłem. Złość, gniew, wątpliwości i niewiara umacniały się. Wiedziałem, że niepokoiłem się o swoją przyszłość. Trwał długi czas przemiany w moim zawodowym życiu i byłem już zmęczony oczekiwaniem. Nie rozumiałem jednak przyczyn tego ucisku; była to zdecydowanie duchowa walka.

Tej nocy czytałem książkę na temat naszego powołania przez Boga. Autor poczynił wzmiankę o tym, że możemy stać się zazdrośni o innych, gdy dochodzimy do takiego miejsca, w którym sami nie jesteśmy usatysfakcjonowani.
Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że byłem winny zazdrości o miejsce, w którym inni biznesmeni chrześcijanie znajdowali się w swoim życiu. „Podświadomie” byłem zły na to, że Boże powołanie na moim życiu niosło takie przeciwności. Musiałem pokutować.
Jakby tego było mało, następnego dnia Duch Święty potwierdził mój wniosek w najbardziej zdumiewający sposób. Tego ranka włączyłem komputer, aby przeczytać moje własne rozważania TGIF, które również otrzymuję. Przesłanie z tego dnia było o „Zazdroszczeniu innym” i zawierało dokładnie ten sam werset, co w książce.
Wyobraź sobie, że Bóg używa moich własnych słów, aby mnie przekonać o grzechu! Ach, ten Jego tupet! Aby jeszcze pogorszyć sprawę, w czasie obiadu włączyłem lokalną radiostację chrześcijańską, aby posłuchać wywiadu z tym samym autorem, który znowu cytował ten sam werset. Byłem zszokowany tym, jak Duch może być precyzyjny w przekonywaniu mnie i w dowodzeniu mi, że jest aktywny w moim życiu.

Czy kwestionujesz aktywność Ducha Świętego w twoim życiu? Pan
obiecał, że Duch Święty przekona nas o grzechu, gdy odsuniemy się od  Niego. Jest to Jego odpowiedzialność, jako naszego przewodnika.
раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.