ASSIST NEWS: Irański pastor oskarżony o „ciężkie przestępstwa’, skazany na powieszenie.

ASSIST News Service (ANS) – PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA

Visit our web site at: www.assistnews.net — E-mail: assistnews@aol.com

Sobota, 13 listopada 2010

Michael Ireland, Główny korespondent ASSIST News Service

TEHRAN, IRAN (ANS) – Irański sąd wydał wyrok śmierci na chrześcijańskiego pastora, którego uznano za winnego tzw. „ciężkich przestępstw”.

Pastor Youcef

Jak przekazuje strona www.presenttruthmn.com ogłoszony został na piśmie oficjalny wyrok stwierdzający, że pastor Pastor Youcef Nadarkhani zosatnie powieszony za przestępstwo apostazji. Rzecznik służby Present Truth Ministries, Jason DeMars, mówi:

„Mamy 20 dni na odwołanie się od tego wyroku i adwokat Youcef’a podjął obecnie proces odwoławczy”.

DeMars informuje w e-mailu przekazanym ASSIST News Service, że jest wiele potrzeb modlitewnych jeśli chodzi o cała sprawę:

„Proszę módlcie się o Youcef’a, aby Bóg dał mu w tej godzinie pokój i siłę, aby Bóg działał na jego korzyść, i aby został uwolniony! Módlcie się również o jego żonę i dzieci, jest to dla nich skrajnie trudna sytuacja. Ufamy, że nasz wielki Pan da jej pokój, który pochodzi tylko od Prawdziwego Pocieszyciela. Módlcie się o kościół w Iranie, aby stał zdecydowanie, aby ich wiara nie została wzruszona, lecz aby trwali skupieni na Chrystusie. Módlcie się również o o urzędników odpowiedzialnych za tą sprawę w Iranie, aby ich serca zostały zmienione, aby mogli przeżyć zbawienie w Jezusie Chrystusie”.

DeMars kończy: „Bracia i siostry, jest to krytycznie ważne, abyśmy wstawiali się nieustannie na rzecz naszego brata Youcef’a. Ufam, że, tak jak Pan będzie prowadził indywidualnie każdego z nas, Youcef będzie przynoszony przed Pana stale w modlitwie i poście. 'Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego'” (Jk. 5:16).”

DeMars, wzywając chrześcijan na całym świecie, aby modlili się o pastora Youcef’a, cytuje również Branhama, który powiedział: „Modlitwa zmienia stan rzeczy, modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem, jakie kiedykolwiek dostało się w ręce ludzkich istot. Ani atomowa, ani wodorowa bomba nie jest tak potężna jak modlitwa”.

1.5 roku później sprawa toczy się  dalej… najnowsze informacje, bezpośrednio od pastora Joucef’a, List  z maja 2012 roku:

 List pasotra Youcef’a Nadarkhani do wspierających go


продвижение с оплатой за результат

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.