BC_02.12.07 Wezwanie Krzyża

logo


2 grudnia 2007


Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z :

WEZWANIE KRZYŻA

Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/cross_call.html

Beze Mnie nic nie możecie(Jn 15:5).


Wiedz o tym, że Chrystus nie jest tutaj po to, aby pomóc ci stać się lepszą osobą, lecz aby uczynić cię tak słabym w tobie samym, kimś mającym tak dość swoich własnych dróg, że nie możesz zrobić nic inneg0 jak tylko ufać Jemu, że to On zrobi to, o czym ty wiesz, że nie możesz zrobić. Nie ma żadnego znaczenia czy to coś, „czego nie możemy zrobić” to jest zbawienie siebie samego, kontrolowanie swego temperamentu, znoszenie innych, wychowanie dzieci czy pokonanie pożądliwości, leczenie zawsze wygląda tak samo. Po licznych próbach i upadkach w końcu zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy, więc rzucamy się w miłosierdzie Boże i ufamy Jemu, że zrobi to, czego my nie możemy zrobić.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.