BC_04.03.08 Aż wszyscy dojdziemy

logo

3 marca 2007

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
Aż wszyscy dojdziemy
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/all.html

I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej
(Ef. 4:11-13).

Zgodnie z Bożą myślą, ci, którzy są powołanie do służenia Ciału w wymienionych funkcjach sami mają być częścią KOGOŚ, kto już wszedł do jedności wiary, pełnego poznania Syna Bożego, pełni Chrystusa. Kto ma kwalifikacje, aby usługiwać jako apostoł, prorok ewangelista, pastor czy nauczyciel? Powinni być to ci, którzy chodzili z Panem Jezusem przez pewien długi czas i znają Go do takiego stopnia, że są bardziej ukształtowani na obraz Chrystusa niż ich mniej doświadczeni bracia i siostry. Mając ustanowioną dojrzałą relację z Chrystusem mogą teraz zwrócić swoją uwagę na służenie i pomaganie innym, aby doszli do tej samej dojrzałości.

Uwarunkowałem swoje słowa, mówiąc „powinni być” i „powinno być”. Wyrażam tutaj ideał. Wiem, że każdy kto używa tych funkcji jako tytułu czy urzędu do panowania nad innymi nie jest tym, za kogo się podaje. Mogą to być ludzie obdarowani, lecz nadal pozostają duchowo niedojrzali i są całkowitymi ignorantami jeśli chodzi o to, co to znaczy przyprowadzać ludzi do głębokości Chrystusowej tak, jakby sami tej głębokości doświadczyli. Jeśli tak zwany usługujący/duchowny nie robi niczego, aby sprowadzić ludzi głębiej do Chrystusa to rzeczywiści nie jest usługującym/ duchownym w ogóle i jest to już bezwartościowe, jeśli chodzi o Królestwo Boże. Równie dobrze możemy przyłożyć siekierę do korzeni, odrąbać drzewo i wrzucić w ogień. To jest drewno, siano i słoma. Idź i zabij to już teraz, ponieważ już jest martwe.


Subscribe to these daily messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.