BC_13.10.08 Objawienie wystarcza

logo

13 października 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
OBJAWIENIE WYSTARCZA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/revelation.html

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział (Obj. 1:1,2).

Księga Objawienia sama w sobie nie jest objawieniem tego, jaki będzie świat na końcu (choć dowiadujemy się tego), lecz jest Objawieniem i Świadectwem Jezusa Chrystusa. Natychmiast jesteśm  konfrontowanie z wizją Jezusa Chrystusa stojącego pośrodku Ekklesia; jest obraz całkiem inny niż cierpiący Mesjasz, odrzucony i porzucony człowiek. Tak więc jest to dalsze ujawnianie czy objawianie Pana Jezusa i jest to prawdziwie prorocze.

Reszta księgi jej symbole, jej znaczenie może być niejasne i możemy się nie zgadzać jej interpretacjami, lecz istota tej księgi, objawienie Jezusa Chrystusa jako Króla Królów i Pana Panów, Alfa i Omega, Początek i Koniec, Pierwszy i Ostatni, pozostaje poza wszelką dyskusją.


Subscribe to these daily messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

eBooks, MP3 Teachings and Bible studies (New users click „Register”):

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/students

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.