BC_14.12.08 Zasada resztki

logo

14 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
ZASADA RESZTKI
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/daniel4.html

Odezwał się król i rzekł: Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? (28) Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: Oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. (Dn. 4:27,28).

Pan pozwala na to, aby Ego szło własnym kursem, podobnie jak drzewo, którego gałęzie napełniają ziemię, a te wysokie sięgają niebios. Lecz dzień sądu nadchodzi a ci, którzy kochają Siebie, będą nienawidzić sądu; lecz ci, którzy nienawidzą Siebie, polubią sąd. Jeśli nasze serce zajmuje postawę „nie ja, lecz Chrystus” to będziemy radować się za każdym razem, gdy nas ubywa, a Chrystus wzrasta. Poddamy się działaniu Pana na nas. Nie będziemy się koncentrować na tym, co traci Ego, lecz na tym co Chrystus zyskuje, ponieważ nasza strata to Jego zysk.


Subscribe to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

рейтинг компаний сео

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.