BC_20.01.08 Od objawienia do rewolucji

logo


20 stycznia 2008


Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:


OD REWELACJI (OBJAWIENIA) DO REWOLUCJI

Chip Brogden


http://www.theschoolofchrist.org/articles/revolution.html

I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.- Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku
(Obj. 22:10-12).

Widzimy tutaj dalszą polaryzację miedzy sprawiedliwymi i nieprawymi, bardzo  silny konflikt między tymi, którzy będą stali za Bożą Wolą i Bożym Królestwem, pierwszeństwem Chrystusa, a tymi, działającymi mocami, które będą osłabiać Świadectwo Jezusa przez kierowanie uwagi świętych na to, co naturalne, na ciele-i-krwi, na tym, co cielesne i chwilowe; w szczególności na tych elementach i faktach w Kościele, które same nie reprezentują właściwie serca i umysłu Bożego, choć tak twierdzą.

Zorganizowana Religia twierdzi, że reprezentuje Chrystusa na ziemi, lecz jeśli ta reprezentacja jest błędna to jest to niemal równie złe jak brak jakiejkolwiek reprezentacji, a w wielu aspektach jest to nawet przez przeciwnika preferowany stan, ponieważ teraz może on zniekształcać Boga, jako Boga i redukować Go do poziomu naszych własnych błędnych wyobrażeń. Świadectwo Jezusa nie składa się z tego, co myślimy czy mówimy o Jezusie; jest to objawienie Chrystusa, takiego JAKI ON NAPRAWDĘ JEST. Manifestować Jego takim, jaki jest, w życiu i w słowie, to znaczy nieść prawdziwe Świadectwo. Problemem kościoła jest to, że twierdzi, że posiada Świadectwo Jezusa, podczas gdy w rzeczywistości reprezentuje coś, czym Jezus NIE jest, lecz jest bardzo odległe od objawienia Chrystusa.Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.