BC_20.04.08 Do kogo zostałem posłany?

logo

20 kwietnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
DO KOGO ZOSTAŁEM POSŁANY?
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/sent.html

A gdy oni odprawiali służbę Pańską * i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego działa, do którego ich powołałem. (Dz. 13:2 wg.) * [usługiwali Panu – wg. wersji ang.]

Wierzący w Antiochii usługiwali Panu w modlitwie i poście, po czym usługiwali sobie nawzajem. Zrozumiejmy to, że naszym głównym zadaniem jest usługiwanie Panu, a nie ludziom. Być może byłeś w takiej sytuacji, gdzie najpierw zebrali się ludzie, praca stała się tak wielka i potrzeby tak ogromne, że zlekceważyliście usługiwanie Panu. Niedługo trzeba było czekać, gdy czuliście się wypompowani i wewnętrznie puści. Tak dzieje się, gdy sięgamy dookoła, lecz nie sięgamy w górę. Podoba mi się sposób w jaki Jezus wybrał Swoich uczniów, i wyjaśnienie celu tego wyboru: i powołał ich, aby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii (Mk 3:14). Ich wysłanie było uwarunkowane ich byciem z Panem. Głoszenie było tylko opcjonalne, lecz bycie z Nim był celem głównym. Tylko wtedy, gdyby byli z Panem to mieliby coś do powiedzenia, kiedy zostali posłani.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.