BC_22.05.08 JEGO głosimy

logo

22 maja 2007

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
JEGO GŁOSIMY
Chip Brogden


http://www.theschoolofchrist.org/articles/preach.html

umieram codziennie (I Kor. 15:21b).

Paweł mógł się uchylić pod presją. Z pewnością był zmęczony, z pewnością był niezrozumiany, odrzucany i prześladowany. Cierpiał wiele. Co utrzymywało go w działaniu? W Liście do Kolosan pisze (1:29): Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.

Paweł pracował, zmagał się, taki był. Pracował i zmagał się nawet wtedy, gdy było to złe, był całkowicie oddany swej misji. Lecz jest coś nadzwyczajnego w pracy Pawła, coś znacznie więcej niż czysta siła woli czy determinacja. Potrzebujemy czegoś więcej, czegoś nadnaturalnego, czegoś, co nie opiera się na mojej ograniczonej sile woli. Co to było? Pracuję, walczę w mocy Jego, które we mnie działa.

To nie Pawła siła, lecz siła Chrystusa w Pawle i przez tego Chrystusa Paweł powiedział: Wszystko mogę (Flp. 4:13). Wszystko!


Subscribe to these dailymessages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

поисковое продвижение цена

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.