Codzienne rozważania_26.03.11

 

Chip Brogden

Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was” (Jk. 4:6b,7).

Tak często próbujemy sprzeciwiać się diabłu, lecz zostajemy pokonani. Dlaczego? Po prostu dlatego, że próbujemy opierać się diabłu, zanim poddamy się najpierw Bogu. Jest właściwy porządek, który musi być całkowicie zachowany.

Po pierwsze: musimy zrozumieć zasadę Bożego sprzeciwiania się pysznym, a dawania łaski pokornym. Jest to fundamentem wszystkiego, co robimy.

Po drugie: słowo „przeto” oznacza, że ci, którzy nauczyli się tej zasady, będą działać zgodnie z nią. Jeśli zrozumieją właśnie stwierdzoną prawdę to poddadzą się „przeto” Bogu.

Po trzecie: W wyniku swego poddania się Bogu, odkryją, że diabeł ucieka za każdym razem, gdy się mu sprzeciwią. Słowo „ucieknie” oznacza „pobiegnie wystraszony”.

Jakże wspaniałe! Jak cenne jest patrzeć na diabła uciekającego przed nami w strachu, a nie na odwrót! Takie doświadczenie powinno być normą w życiu wszystkich chrześcijan. Jest to normalne chrześcijańskie życie, życie, które zwycięża.

раскрутка сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.