BC_27.11.08 Wezwanie Krzyża

logo

27 listopada 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
WEJDŹ DO KRÓLESTWA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/cross_call.html

aby Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by stracił życie swoje dla Mnie, odnajdzie je (Mat. 16:25).

Niektórzy mówią: „Gotów jestem umrzeć teraz, gdy już idę w Jego ślady”. Ten, kto zna Krzyż mówi: „Teraz mogę iść w Jego ślady, gdyż już umarłem”. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ Jezus wie o tym, że żadna ludzka istota nie ma kwalifikacji, aby iść za Nim, dopóki najpierw nie umrze. Jezus wie, że człowiek nie może żyć, dopóki nie umrze i nie może zostać wskrzeszony do życia ponownie. Tak więc oferuje nam właśnie śmierć, aby Sam mógł wzbudzić człowieka z martwych przez zamieszkującego wewnątrz Swego Ducha i natychmiast postawiać nas na właściwej ścieżce.

Subscribe to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.