Bezwarunkowe poddanie

07 września 2010

Rod Parsley

I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon” (Mk. 5:6).

Jezus powiedział: „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Mt. 28:18). Gdy Jezus przybył do krainy Gedareńczyków, natychmiast nastąpiła konfrontacja z mężczyzną, który był opanowany przez tyle demonów, że podał swoje imię jako Legion.

Nie tylko było ich dużo, były również silne: „często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić” (Mk 5:4).  Kiedy jednak opętany zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł do Jego stóp. Całkowite, bezwarunkowe poddanie!

Za każdym razem, gdy tylko myślisz o diable, natychmiast dodawaj słowo „pokonany”. Czy atakuje cię diabeł? Nie, to pokonany diabeł cię atakuje. Wzywaj Tego, którzy dzierży wszelką moc na niebie i na ziemi, i wypędź pokonanego diabła ze swego życia.

Jezus wymaga wyłącznie absolutnego poddania. Czy jesteś gotów poddać Jezusowi wszystko?

deeo

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.